We nodigen alle zoekers van de waarheid uit om contact met ons op te nemen.

Volg het Lam en zing een nieuw lied

Effen kleuren

Thema's

Lettertype

Lettergrootte

Regelruimte

Paginabreedte

0 zoekresultaten

Geen resultaten gevonden

185 U bent mijn ware leven

Ik was eenzaam en terneergeslagen – bleek en met geklitte haren.

Ik stond voor u maar toch zo ver weg, want we waren vreemden.

Waardigheid straalt door uw goedgunstige gelaat.

Uw hart is zo goed en mild.

Uw eindeloosheid is met geen woorden te beschrijven.

Geen enkel ding kan het hele verhaal vertellen van uw daden.

In ijskoude nachten geniet ik van uw warmte.

Herboren heb ik een nieuw leven begroet;

mijn leven is vol levenskracht, mijn leven is vol levenskracht.

U hebt mij de levensadem geschonken.

Door uw woorden voel ik me zo vervuld.

Mijn hart loopt over van oprechte dankbaarheid.

U hebt mijn hele wezen hernieuwd.

Alles van u is zo kostbaar voor mij. Geen schat kan het vervangen,

geen berg of afstand kan me op doen geven.

Dit is het geheim in mijn hart.

In ijskoude nachten geniet ik van uw warmte.

Herboren heb ik een nieuw leven begroet;

mijn leven is vol levenskracht, mijn leven is vol levenskracht.

Door jaren van contact heb ik uw kostbaarheid ontdekt.

Geen wereldlijk ding is vergelijkbaar. U bent de enige voor de mensheid.

In ijskoude nachten geniet ik van uw warmte.

Herboren heb ik een nieuw leven begroet;

mijn leven is vol levenskracht, mijn leven is vol levenskracht.

Vorige:Mijn eed om God lief te hebben vernieuwen

Volgende:Het lied van de wederkeer van de verloren zoon

Gerelateerde media