913 Nadat God is teruggekeerd naar Sion

Vers 1

Nadat God is teruggekeerd naar Sion,

looft de mens Hem zoals voorheen.

Trouwe dienstdoeners die wachten om God te dienen

hebben hun functies beëindigd.

Hun beste daad is denken over dat God op aarde is.

Dan zal God catastrofes brengen

over hen die rampspoed lijden.


Voor-refrein 1

Maar in Gods rechtvaardigheid,

ontvangen trouwe dienstdoeners genade.

Hij straft de kwaden,

maar de weldoeners zullen materieel genot ontvangen,

o, genot ontvangen.


Refrein

Dit is een openbaring

dat Hij de God van rechtvaardigheid is.

Dit is een openbaring

dat Hijzelf de God van trouw is, van trouw is.

Dit is een openbaring

dat Hij de God van rechtvaardigheid is.

Dit is een openbaring

dat Hijzelf de God van trouw is, van trouw is.


Vers 2

Bij Gods terugkeer naar Sion

zal Hij zich tot elk volk wenden.

Hij zal redding brengen aan Israël

en de Egyptenaren tuchtigen.

Deze volgende stap van Zijn werk zal niet zoals nu zijn,

niet in het vlees, maar dit overstijgend.

God zegt het, dus wordt het gedaan.


Voor-refrein 2

Als God het gezegd heeft, zal het worden volbracht.

Gods woord en de vervulling ervan gebeuren gelijktijdig,

want Gods woord is gezag.


Refrein

Dit is een openbaring

dat Hij de God van rechtvaardigheid is.

Dit is een openbaring

dat Hijzelf de God van trouw is, van trouw is.

Dit is een openbaring

dat Hij de God van rechtvaardigheid is.

Dit is een openbaring

dat Hijzelf de God van trouw is, van trouw is.


Outro

God spreekt over deze dingen

om mensen op aarde een paar aanwijzingen te geven.

Wanneer die tijd komt, wordt alles geregeld door God.

Handel niet eigenzinnig, of Zijn hand zal je treffen.


Naar ‘Hoofdstuk 120’ van ‘Uitspraken van Christus aan het begin’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’

Vorige: 912 Wanneer God de troon in het hart van de mens bestijgt

Volgende: 914 Gods belofte aan de mens in de laatste dagen

De wereld wordt in de laatste dagen bestookt met rampen. Welke waarschuwing geeft dat ons? En hoe kunnen wij beschermd worden door God te midden van rampen? Kijk samen met ons naar onze actuele preek die je de antwoorden zal geven.
Neem contact op via Messenger
通过Messenger与我们聊天

Gerelateerde inhoud

102 Volg het voorbeeld van de Heer Jezus

Jezus voltooide de opdracht van God, het werk van verlossing van alle mensen door zich te bekommeren om Gods wil, zonder egoïstisch doel of plan. Plaatste Hij Gods plan centraal. Hij bad tot de hemelse Vader, hij zocht de wil van God. Hij zou zoeken en altijd bidden.

Instellingen

  • Tekst
  • Thema's

Effen kleuren

Thema's

Lettertype

Lettergrootte

Regelruimte

Regelruimte

Paginabreedte

Inhoud

Zoeken

  • Zoeken in deze tekst
  • Zoeken in dit boek