We nodigen alle zoekers van de waarheid uit om contact met ons op te nemen.

Volg het Lam en zing een nieuw lied

Effen kleuren

Thema's

Lettertype

Lettergrootte

Regelruimte

Paginabreedte

0 zoekresultaten

Geen resultaten gevonden

949 Wanneer je slordig bent, voer je je plicht niet uit

1 Je plicht slechts plichtmatig uitvoeren is een groot taboe. Als je je op deze manier blijft gedragen, zul je je plicht niet adequaat uit kunnen voeren. Je moet er met je hele hart je best voor doen! Deze gelegenheid wist je met veel pijn en moeite te krijgen! Wanneer God je een kans geeft en je deze niet aangrijpt, dan gaat die gelegenheid verloren. Als je later opnieuw een kans wilt krijgen om je plicht te doen, zal je dat niet meevallen. Zo’n gelegenheid zou zich wel eens helemaal niet voor kunnen doen. Gods werk wacht op niemand, en dat geldt ook voor de kans je plicht te doen. Er komen niet veel gelegenheden voorbij, je moet ze dus aangrijpen.

2 Sommige mensen zijn niet zo consciëntieus bij het vervullen van hun plichten. Ze doen alles op een heel verwarde manier, ze zien bij wat ze doen veel door de vingers en voeren hun werk in het geheel niet consciëntieus uit. Wanneer ze iets moeten doen, doen ze slechts een beetje hun best. Als er iemand in de buurt is om te controleren of hun werk aan de eisen voldoet, doen ze hun werk een beetje beter, maar als er niemand is om het te controleren, verslappen ze en gaan ervan uit dat niemand het zal zien. In de loop der tijd zullen anderen hen in de gaten kunnen krijgen en hen geheel doorzien. Ze hebben hun waardigheid en integriteit geheel afgelegd. Wanneer niemand deze mensen kan vertrouwen, hoe kan God dat dan? Zulke mensen zijn niet betrouwbaar.

3 Als je altijd je plicht alleen maar plichtmatig uitvoert, als je altijd bedrieglijk bent voor God, dan loop je groot gevaar! Wat zijn de gevolgen wanneer je bewust bedrieglijk bent? Op de korte termijn zul je een verdorven gezindheid hebben, regelmatig overtredingen begaan en er geen berouw over tonen, je zult de waarheid niet in praktijk brengen en ook niet weten hoe je dat zou moeten doen. Op de lange termijn zul je de hele tijd zulke dingen doen. Misschien maak je geen grote fouten, maar je zult onophoudelijk kleine fouten maken. Uiteindelijk zullen de gevolgen van zulk gedrag niet meer verholpen kunnen worden, en je zult geen goede einde hebben!

Naar ‘Intreden in het leven moet beginnen bij het vervullen van je plicht’ in ‘Verslagen van de gesprekken van Christus’

Vorige:Zoek de waarheid in alle dingen

Volgende:De mens stel te veel eisen aan God

Gerelateerde media