We nodigen alle zoekers van de waarheid uit om contact met ons op te nemen.

Volg het Lam en zing een nieuw lied

Effen kleuren

Thema's

Lettertype

Lettergrootte

Regelruimte

Paginabreedte

0 zoekresultaten

Geen resultaten gevonden

935 Gods norm om goed en kwaad te meten

1. Wat is de standaard die wordt gebruikt om de daden van een mens te evalueren als goed of kwaad? Het hangt ervan af of je, in je gedachten, uitdrukkingen en acties, wel of niet beschikt over het getuigenis van het in de praktijk brengen van de waarheid en van het uitleven van de werkelijkheid van de waarheid. Als je deze werkelijkheid niet bezit of deze niet uitleeft, dan ben je zonder twijfel een boosdoener. Je gedachten en uiterlijke handelingen geven geen getuigenis voor God, ze beschamen of verslaan Satan niet. Integendeel, ze beschamen God en zitten vol tekenen waardoor God Zich schaamt. Je getuigt niet van God, je put je niet uit voor God, en je neemt je verantwoordelijkheid niet, noch vervul je je plichten tegenover God. Integendeel, je handelt in je eigen belang. “Je eigen belang” betekent eigenlijk voor Satan.

2 Daarom zal God uiteindelijk zeggen “Ga weg van mij, u die zonde begaat”. In Gods ogen heb je geen goede daden gesteld; je gedrag is slecht geworden. Je zult niet beloond worden, God zal Zich je niet herinneren. Is dit niet geheel tevergeefs? Voor ieder van jullie, die je plichten vervult, hoe diepgaand je de waarheid ook begrijpt, als je de werkelijkheid van de waarheid binnen wilt gaan, dan is de belangen van Gods huis voor ogen houden in alles wat je doet, je zelfzuchtige verlangens en je persoonlijke bedoelingen, motieven en trots loslaten de eenvoudigste manier van praktiseren. Stel de belangen van Gods huis voorop, dat is wel het minste dat je zou moeten doen. Wanneer iemand die zijn plicht vervult zelfs dat niet eens kan, dan is die persoon een dienstdoener en vervult hij zijn plicht niet.

Naar ‘Je kunt waarheid ontvangen nadat je je ware hart aan God hebt overgegeven’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’

Vorige:Je moet Gods wil zoeken in alle dingen

Volgende:Vervul je plicht en je zult standvastig zijn in je getuigenis

Gerelateerde media