De app van De Kerk van Almachtige God

Luister naar Gods stem en verwelkom de wederkomst van Heer Jezus!

We nodigen alle zoekers van de waarheid uit om contact met ons op te nemen.

Volg het Lam en zing een nieuw lied

Effen kleuren

Thema's

Lettertype

Lettergrootte

Regelruimte

Paginabreedte

0 zoekresulta(a)t(en)

Geen resultaten gevonden

Het werk om de mens te managen, is het werk om Satan te verslaan

Snelheid

Het werk om de mens te managen, is het werk om Satan te verslaan

I

Al Gods werk, hetzij oordeel of tuchtiging,

is gericht op Satan; het is om mensen te redden, om Satan te verslaan.

Gods werk heeft één doel: het bevechten van Satan tot het einde.

God zal niet rusten tot de overwinning.

Omdat Gods werk gericht is op Satan,

en omdat de verdorvenen onder Satans invloed zijn,

als God niet begon te vechten tegen Satan,

of ervoor zorgde dat de mens ermee breekt, kunnen ze nooit worden bereikt.

Als de mens door Satan werd vastgehouden

en als ze niet konden worden bereikt,

zou het bewijzen dat Satan ongeslagen is, hij is niet verslagen.

De inhoud van Gods zesduizendjarige werk is de strijd tegen de grote rode draak

en het werk van het managen van de mensheid

is ook het werk om Satan te verslaan.

II

God heeft zesduizend jaar gestreden en gewerkt

om de mens naar een nieuw rijk te brengen,

één waar Satan wordt overwonnen, de mens zal vrij zijn.

Elke fase is afgestemd op de werkelijke behoeften en eisen van de mens,

zodat God Satan kan verslaan.

Als de mens door Satan werd vastgehouden

en als ze niet konden worden bereikt,

zou het bewijzen dat Satan ongeslagen is, hij is niet verslagen.

De inhoud van Gods zesduizend jarige werk

is de strijd tegen de grote rode draak

en het werk van het managen van de mensheid

is ook het werk om Satan te verslaan.

III

In Gods zesduizend jarig managementplan,

in de eerste fase deed Hij het werk van de wet.

In de tweede fase was het werk het Tijdperk van Genade.

Dan overwint Hij de mensheid in de derde fase.

Dit werk is er zozeer op gericht als Satan de mensheid heeft verdorven.

Het verslaan van Satan is wat dit werk beoogt,

en al deze drie fases zijn om deze reden.

De inhoud van Gods zesduizend jarige werk

is de strijd tegen de grote rode draak

en het werk van het managen van de mensheid

is ook het werk om Satan te verslaan.

uit 'Het Woord verschijnt in het vlees'

Vorige:De vruchten van het stillen van je hart voor God

Volgende:Lang geleden bereidde God alles voor de mensheid voor