364 Het werk om de mens te managen, is het werk om Satan te verslaan

I

Al Gods werk, hetzij oordeel of tuchtiging,

is gericht op Satan; het is om mensen te redden, om Satan te verslaan.

Gods werk heeft één doel: het bevechten van Satan tot het einde.

God zal niet rusten tot de overwinning.

Omdat Gods werk gericht is op Satan,

en omdat de verdorvenen onder Satans invloed zijn,

als God niet begon te vechten tegen Satan,

of ervoor zorgde dat de mens ermee breekt, kunnen ze nooit worden bereikt.

Als de mens door Satan werd vastgehouden

en als ze niet konden worden bereikt,

zou het bewijzen dat Satan ongeslagen is, hij is niet verslagen.

De inhoud van Gods zesduizendjarige werk is de strijd tegen de grote rode draak

en het werk van het managen van de mensheid

is ook het werk om Satan te verslaan.


II

God heeft zesduizend jaar gestreden en gewerkt

om de mens naar een nieuw rijk te brengen,

één waar Satan wordt overwonnen, de mens zal vrij zijn.

Elke fase is afgestemd op de werkelijke behoeften en eisen van de mens,

zodat God Satan kan verslaan.

Als de mens door Satan werd vastgehouden

en als ze niet konden worden bereikt,

zou het bewijzen dat Satan ongeslagen is, hij is niet verslagen.

De inhoud van Gods zesduizend jarige werk

is de strijd tegen de grote rode draak

en het werk van het managen van de mensheid

is ook het werk om Satan te verslaan.


III

In Gods zesduizend jarig managementplan,

in de eerste fase deed Hij het werk van de wet.

In de tweede fase was het werk het Tijdperk van Genade.

Dan overwint Hij de mensheid in de derde fase.

Dit werk is er zozeer op gericht als Satan de mensheid heeft verdorven.

Het verslaan van Satan is wat dit werk beoogt,

en al deze drie fases zijn om deze reden.

De inhoud van Gods zesduizend jarige werk

is de strijd tegen de grote rode draak

en het werk van het managen van de mensheid

is ook het werk om Satan te verslaan.


uit 'Het Woord verschijnt in het vlees'

Vorige: 363 Christus van de laatste dagen openbaart het mysterie van Gods managementplan

Volgende: 365 God heeft verschillende namen om verschillende tijdperken weer te geven

De wereld wordt in de laatste dagen bestookt met rampen. Welke waarschuwing geeft dat ons? En hoe kunnen wij beschermd worden door God te midden van rampen? Kijk samen met ons naar onze actuele preek die je de antwoorden zal geven.
Neem contact op via Messenger
通过Messenger与我们聊天

Gerelateerde inhoud

358 De vleesgeworden Mensenzoon is God Zelf

Toen Gods goddelijkheid werd gerealiseerd in vlees en bloed, was Zijn aanwezigheid niet langer vaag. De mens kon God zien en dichtbij Hem komen. Ze konden proberen Gods wil te begrijpen, Zijn goddelijkheid te begrijpen door de woorden, het werk en de daden van de Mensenzoon.

Instellingen

  • Tekst
  • Thema's

Effen kleuren

Thema's

Lettertype

Lettergrootte

Regelruimte

Regelruimte

Paginabreedte

Inhoud

Zoeken

  • Zoeken in deze tekst
  • Zoeken in dit boek