Hoofdstuk 57

Heb je elk van je gedachten en ideeën en elk van je handelingen onderzocht? Is het duidelijk voor je welke van deze overeenkomen met mijn wil en welke niet? Jij hebt hier het onderscheidingsvermogen niet voor! Waarom ben je niet voor mij verschenen? Is het omdat ik het je niet zal zeggen, of is er een andere reden? Dat zou je wel moeten weten! Je moet weten dat zij die achteloos zijn mijn wil niet kunnen bevatten en geen grootse illuminatie of openbaring zullen ontvangen.

Heb je de redenen ontdekt waarom de kerk geen geestelijk voedsel ontvangt en waarom er gebrek is aan oprechte communicatie? Weet je hoeveel factoren die hiertoe hebben geleid met jou te maken hebben? Ik heb je onderricht om leven te geven en mijn stem te laten horen. Heb je dat gedaan? Kun jij verantwoording nemen voor het vertragen van de voortgang van je broeders en zusters in hun leven? Wanneer je problemen tegenkomt ben je eerder radeloos dan kalm en beheerst. Je bent echt onwetend! Mijn stem moet bij de heiligen worden gehoord. Onderdruk het werk van de Heilige Geest niet en bezorg mij geen vertraging van tijd; deze dingen doen niemand goed. Ik wil dat je je volledig aan mij wijdt, in lichaam en in geest, zodat je mijn gedachten en belangen zult delen, en zodat alles wat jij doet ten bate zal zijn van het huidige koninkrijk en mijn management en niet voor jezelf. Alleen zo kun je mijn hart tevredenstellen.

Dat wat ik heb gedaan is niet zonder bewijs. Waarom heb je mij niet nagevolgd? Waarom heb je geen bewijs gezocht voor wat je doet? Wat wil je dat ik verder nog tegen je zeg? Ik heb je bij de hand genomen om je te onderwijzen, maar je was niet in staat om te leren − je bent zo hardleers! Zou je helemaal opnieuw willen beginnen? Wees niet ontmoedigd. Je moet jezelf nogmaals bij elkaar rapen en jezelf volledig toewijden namens de gedeelde hoop en wensen van de heiligen. Vergeet deze woorden niet: “Ik zal hen die zich oprecht voor mij inzetten zeker overvloedig zegenen.”

Wat je ook doet, doe het op een ordelijke manier en niet willekeurig. Durf je werkelijk te zeggen dat je de gesteldheid van de heiligen kent als je eigen broekzak? Dat betekent dat je onvoldoende wijsheid hebt, dat je deze zaak helemaal niet serieus hebt genomen en dat je er nog geen tijd aan hebt besteed. Als je er werkelijk al je tijd aan kon besteden, moest je eens zien hoe je innerlijke gesteldheid zou zijn. Je probeert geen subjectieve pogingen te doen, je zoekt alleen naar objectieve redenen en je toont geen greintje aandacht voor mijn wil en dat heeft me veel pijn gedaan! Ga niet zo verder! Is het mogelijk dat je de zegeningen die ik je heb gegeven niet accepteert?

O, God! Uw kind staat bij u in de schuld. Ik heb uw werk niet serieus genomen, geen aandacht geschonken aan uw wil en ik heb ook uw vermaningen niet gevolgd. Uw kind wil dat allemaal veranderen. Verlaat mij niet en zet uw werk in en via mij voort. O, God! Laat uw kind niet over aan zichzelf, maar begeleid me elk moment. O, God! Als uw kind weet ik dat u van mij houdt, maar ik kan uw wil niet bevatten. Ik weet niet hoe ik aandacht moet tonen voor uw last en ik weet niet hoe ik moet volbrengen wat u mij hebt toevertrouwd. En ik weet nog minder hoe ik de kerk moet leiden. U weet dat ik over deze dingen treurig en verontrust ben. O, God! Geef me te allen tijde leiding. Nu voel ik pas hoe zeer ik tekort schiet, veel te veel! Ik kan het gewoon niet beschrijven. Toon in uw almacht genade voor uw kind en ondersteun uw kind te allen tijde. Zorg dat uw kind zich helemaal voor u neerbuigt, niet meer zelf eigen keuzes maakt en geen eigen gedachten of ideeën meer laat gelden. O, God! U weet dat uw kind alles wil doen en dat alles helemaal voor u en voor het huidige koninkrijk is. U weet wat ik op dit moment denk en doe. O, God! Onderzoek mij. Alles wat ik vraag is dat u naast me loopt en me altijd in mijn leven begeleidt, zodat uw kracht in mijn handelingen doorwerkt.

Vorige: Hoofdstuk 56

Volgende: Hoofdstuk 58

De wereld wordt in de laatste dagen bestookt met rampen. Welke waarschuwing geeft dat ons? En hoe kunnen wij beschermd worden door God te midden van rampen? Kijk samen met ons naar onze actuele preek die je de antwoorden zal geven.

Gerelateerde inhoud

Hoofdstuk 38

Met het oog op de inherente eigenschappen van de mens – dat wil zeggen: zijn ware gezicht – is het werkelijk niet eenvoudig geweest om het...

Werk en intrede (4)

Als de mens werkelijk kan binnengaan in overeenstemming met het werk van de Heilige Geest, zou zijn leven spoedig ontspruiten als een...

Instellingen

  • Tekst
  • Thema's

Effen kleuren

Thema's

Lettertype

Lettergrootte

Regelruimte

Regelruimte

Paginabreedte

Inhoud

Zoeken

  • Zoeken in deze tekst
  • Zoeken in dit boek