We nodigen alle zoekers van de waarheid uit om contact met ons op te nemen.

Volg het Lam en zing een nieuw lied

Effen kleuren

Thema's

Lettertype

Lettergrootte

Regelruimte

Paginabreedte

0 zoekresultaten

Geen resultaten gevonden

160 Volg God nauwgezet

1

De nacht is diep en roerloos; buiten blaffen honden en loeien sirenes.

In mijn hart leeft angst; elk moment kan ik gearresteerd en gevangengezet worden.

Ik vlucht mijn huis uit zonder te weten waar ik onderdak kan vinden.

Zonder mensenrechten te genieten, lijd ik onder hevige vervolging en tegenspoed.

In dit bastion van demonen zwaait Satan de scepter; het is zo donker.

Het licht en de waarheid zijn verboden onder de mensen.

Tevergeefs hoopt de grote rode draak de mens voor altijd te kunnen beheersen,

mensen ervan te kunnen weerhouden om de ware God te aanbidden en het juiste pad te bewandelen.

Ik ben er verbolgen over dat ‘geloofsvrijheid’ niets dan een leugen is.

Ik hoop dat het koninkrijk van Christus spoedig zal komen.

2

In de donkere nacht begeleiden Gods woorden ons bij elke stap die we zetten.

Door het lijden dat vervolging teweegbrengt, wordt ons geloof vervolmaakt.

Door loutering worden onze verdorven gezindheden gezuiverd.

Onder zware beproeving ontstaat een groep overwinnaars.

Gods volk volgt God, weet wat het moet beminnen en wat het moet haten.

Ongelovigen koesteren slechts het leven en verzaken de waarheid.

Ze zijn schuchter, hebben hun karakter en hun waardigheid verloren.

Zij die God beminnen, geven hun leven om de waarheid te winnen.

De grote rode draak is niet meer dan een gebruiksvoorwerp van God.

Al is het woest, uiteindelijk zal God het vernietigen.

Refrein

Gods woorden zijn met mij tijdens mijn ontberingen; door aan Gods genade te denken, voelt Hij zelfs nog lieflijker.

Op de hobbelige weg word ik om mijn rechtvaardigheid vervolgd; er is zoet tussen het bittere, en ik voel me geweldig.

Ik geloof dat Christus de waarheid, de weg en het leven is, en beloof op mijn leven trouw te zullen zijn en Hem nauwgezet te zullen volgen.

Vorige:U bent in mijn hart

Volgende:Een tijd van scheiden

Gerelateerde media

 • God lijdt erg om de mens te redden

  I Lang geleden kwam God naar de menselijke wereld, doorstond hetzelfde lijden als de mens. Hij heeft vele jaren met de mens geleefd, niemand ontdekte …

 • Het resultaat bereikt door God te kennen

  Op een dag, voel je dat de Schepper geen raadsel meer is, Hij is nooit verborgen geweest, Hij verborg Zijn gezicht nooit voor jou; Hij staat helemaal niet ver van je af;

 • Je hebt zoveel gekregen vanwege geloof

  I Het is in de loop van het oordeel, dat je ziet waar Gods scheppingen eindigen, en dat de Schepper bemind moet worden. Het zit in het overwinnende we…

 • Volg het voorbeeld van de Heer Jezus

  Jezus voltooide de opdracht van God, het werk van verlossing van alle mensen door zich te bekommeren om Gods wil, zonder egoïstisch doel of plan. Plaatste Hij Gods plan centraal. Hij bad tot de hemelse Vader, hij zocht de wil van God. Hij zou zoeken en altijd bidden.