We nodigen alle zoekers van de waarheid uit om contact met ons op te nemen.

Volg het Lam en zing een nieuw lied

Effen kleuren

Thema's

Lettertype

Lettergrootte

Regelruimte

Paginabreedte

0 zoekresultaten

Geen resultaten gevonden

262 O, God, mijn hart zal voor eeuwig aan u gehecht zijn

1 U heeft waarheden uitgedrukt om de mensheid te redden. Dit is uw grote liefde. Uw woorden zijn allemaal de waarheid en hebben mijn hart overwonnen. Ik ben verschrikkelijk verdorven door Satan. Toch doet u nog steeds uw uiterste best om mij te redden en laat u me nooit in de steek. Hoewel ik soms in gebreke blijf en val, en ik soms zwak ben, bewatert en verzorgt u me altijd, waarmee u me de kracht schenkt om stand te houden. Uw woorden leiden me op het levenspad van licht. Ik volg u en mijn hart is vol vrede en vreugde. Almachtige God! Mijn hart zal voor eeuwig aan u gehecht zijn!

2 U heeft me opgetild uit het stof, me opgeheven om mijn plicht te vervullen. Toch greep ik deze kans niet aan; ik voerde mijn plicht slechts plichtmatig uit en bedroog u vaak. U gebruikte woorden om over me te oordelen en me te ontmaskeren, waardoor ik na ging denken over mezelf en mezelf leerde kennen. Hoewel uw woorden mijn hart doorboorden, omarmde ik ze volkomen. Ik begreep uw vriendelijke bedoelingen en ik ben vervuld van spijt. Ik buig voor u en ben bereid uw oordeel en reiniging te aanvaarden. Ik heb uw oordeel ervaren en uw liefde geproefd. Almachtige God! Mijn hart zal voor eeuwig aan u gehecht zijn!

3 U heeft alle ontberingen ondergaan om de mensheid te redden. U heeft met ons de storm doorstaan. Toen ik werd gearresteerd en vervolgd, hebben uw woorden me erdoorheen geleid. U heeft me bijgestaan tijdens de tegenspoed en uw woorden hebben mijn ziel getroost. Ik zie het gezag en de macht in uw woorden en ik prijs u. U lijdt met ons mee, wat een nog sterkere uitdrukking van uw liefde is! In tegenspoed en vervolging wordt mijn liefde voor u sterker. Ik zweer dat ik voor u getuigenis geef en Satan te schande maak. Almachtige God! Mijn hart zal voor eeuwig aan u gehecht zijn!

4 Uw woorden geven me nieuw leven en stellen me in staat opnieuw te leven. Uw oordeel reinigt me en verandert mijn verdorven gezindheid. Uw liefde en uw woorden zijn diep in mijn hart geworteld. Hoe moeilijk de weg die zich voor me uitstrekt ook is, ik weet dat u de waarheid en het leven bent, en ik ben vastbesloten u tot het einde toe te volgen. Wanneer en waar dan ook, ik zal altijd getuigen van uw daden. In staat te zijn u lief te hebben en van u te getuigen is mijn grootste eer. Almachtige God! Mijn hart zal voor eeuwig aan u gehecht zijn!

Vorige:Ik zal altijd Gods liefde in mijn gedachten bewaren

Volgende:De hele weg in uw gezelschap

Gerelateerde media