We nodigen alle zoekers van de waarheid uit om contact met ons op te nemen.

Volg het Lam en zing een nieuw lied

Effen kleuren

Thema's

Lettertype

Lettergrootte

Regelruimte

Paginabreedte

0 zoekresultaten

Geen resultaten gevonden

88 We hebben het geluk Gods komst te verwelkomen

1

We hebben het geluk Gods komst te verwelkomen, we horen Zijn stem.

We hebben het geluk Gods komst te verwelkomen, we nemen deel aan het feestmaal van het Lam.

We kennen de geïncarneerde Almachtige God, we zien Zijn wonderbaarlijke daden.

We begrijpen het mysterie van het menselijk leven, de woorden van Almachtige God zijn het allerkostbaarst.

We eten en drinken Gods woorden en we leven voor Zijn aangezicht, we zoeken niet langer overal en nergens.

Wanneer we Gods oordeel ervaren worden we, hoewel we misschien lijden, gezuiverd.

We verwerven de waarheid en de weg van het eeuwige leven. We zullen er nooit spijt van krijgen wanneer we ernaar streven God lief te hebben.

2

Dit leven is zo gezegend, we worden mensen die God liefhebben.

Dit leven is zo gezegend, we worden geprezen door God.

Het vervullen van onze plicht, het getuigenis afleggen van God en het nastreven van de waarheid zijn het meest betekenisvol.

Wie kan er nu meer geluk hebben? Wie kan er nu meer gezegend zijn?

God schenkt ons de waarheid en het leven, we moeten voor God leven.

We moeten voor God leven. We moeten voor God leven.

We verwerven de waarheid en getuigen van God om Gods liefde terug te betalen.

Vorige:Het lied van oprechte gehechtheid

Volgende:Uit liefde

Gerelateerde media

 • Gods boodschap

  I Het verleden is al lang voorbij, klamp je er niet aan vast. Je hebt gisteren voet bij stuk gehouden. Geef God nu je loyaliteit. Dit is wat je moet w…

 • Volg het voorbeeld van de Heer Jezus

  Jezus voltooide de opdracht van God, het werk van verlossing van alle mensen door zich te bekommeren om Gods wil, zonder egoïstisch doel of plan. Plaatste Hij Gods plan centraal. Hij bad tot de hemelse Vader, hij zocht de wil van God. Hij zou zoeken en altijd bidden.

 • Het heilige spirituele lichaam van Almachtige God is verschenen

  I Almachtige God heeft Zijn glorieuze lichaam in het openbaar laten zien. Zijn heilige lichaam is verschenen; Hij is God Zelf: de ware God. De wereld …

 • De mens is gestopt te zijn wat God wil

  I Mensen zijn over vele jaren geëvolueerd tot waar ze vandaag zijn. Maar de mensheid van Gods originele schepping is al lang in verval verzonken. II M…