Hoofdstuk 41

Wees niet vervuld van zulke zware twijfels met betrekking tot de problemen die zich in de kerk voordoen. Bij het bouwen van de kerk zijn fouten onvermijdelijk, maar raak niet in paniek wanneer je problemen tegenkomt. Wees liever kalm en bedaard. Heb ik het jullie niet al gezegd? Verschijn vaak voor mij en bid, en ik zal je duidelijk mijn bedoelingen laten zien. De kerk is mijn hart en mijn uiteindelijke doel, dus hoe zou ik de kerk niet kunnen liefhebben? Wees niet bang; wanneer zulke dingen in de kerk gebeuren, gebeuren ze met mijn toestemming. Ga staan en spreek voor mij. Heb vertrouwen dat alle dingen en zaken door mijn troon zijn toegelaten en mijn bedoelingen in zich dragen. Als je lichtzinnig blijft communiceren, zullen er problemen ontstaan. Heb je nagedacht over de consequenties? Dit is iets waar Satan gebruik van zal maken. Verschijn vaak voor mij. Ik zal het duidelijk zeggen: als je iets gaat doen zonder voor mij te verschijnen, denk dan niet dat je in staat zult zijn om het te volbrengen. Jullie hebben me in deze positie gedwongen.

Wees niet ontmoedigd, wees niet zwak. Ik zal het je duidelijk maken. De weg naar het koninkrijk is niet zo vlak; niets is zo eenvoudig! Jullie willen dat zegeningen makkelijk komen, nietwaar? Iedereen zal tegenwoordig bittere beproevingen moeten doorstaan. Zonder dergelijke beproevingen zal het liefhebbende hart dat jullie voor mij hebben niet sterker worden en zullen jullie geen werkelijke liefde voor mij hebben. Zelfs als deze beproevingen slechts bestaan uit geringe omstandigheden, zal iedereen ze toch moeten doorstaan. Het is alleen zo dat de zwaarte van de beproevingen van persoon tot persoon zal verschillen. Beproevingen zijn een zegening van mij. Hoeveel van jullie verschijnen vaak voor mij en smeken op je knieën om mijn zegeningen? Dwaze kinderen! Jullie denken altijd dat een paar gunstige woorden gelden als mijn zegening, maar jullie herkennen niet dat bitterheid een van mijn zegeningen is. Degenen die in mijn bitterheid delen, zullen zeker in mijn zoetheid delen. Dat is mijn belofte en mijn zegening voor jullie. Aarzel niet om te eten en te drinken en te genieten van mijn woorden. Wanneer de duisternis verdwijnt, zal er licht zijn. Het is het donkerst voor zonsopkomst; daarna wordt de lucht geleidelijk lichter en dan komt de zon op. Wees niet bang of timide. Ik ondersteun nu mijn zonen en oefen mijn macht voor hen uit.

Ontloop jullie verantwoordelijkheid niet steeds als het gaat om kerkzaken. Als jullie de zaak gewetensvol voor mij brengen, zullen jullie een weg vinden. Wanneer zich een klein probleem voordoet, worden jullie bang, raken jullie in paniek en weten jullie niet meer wat jullie moeten doen? Ik heb talloze malen gezegd: “Kom vaak dicht bij mij!” Hebben jullie de dingen die ik jullie vraag om te doen gewetensvol in praktijk gebracht? Hoe vaak hebben jullie nagedacht over mijn woorden? Als jullie dat niet hebben gedaan, hebben jullie geen enkel duidelijk inzicht. Is dat niet jullie eigen schuld? Jullie geven anderen de schuld, maar waarom walgen jullie niet van jezelf? Jullie verpesten dingen en blijven achteraf achteloos en oppervlakkig; jullie moeten acht slaan op mijn woorden.

Wie zich gehoorzaam onderwerpt, zal grote zegeningen ontvangen. In de kerk moeten jullie standvastig zijn in jullie getuigenis van mij en de waarheid naleven; goed is goed en fout is fout. Haal zwart en wit niet door elkaar. Jullie moeten in staat van oorlog zijn met Satan en hem volledig verslaan, zodat hij nooit meer opstaat. Jullie moeten alles geven wat jullie hebben om mijn getuigenis te beschermen. Vergeet niet dat dit het doel van jullie handelingen zal zijn. Maar nu is jullie geloof en jullie vermogen om dingen te onderscheiden gebrekkig en zijn jullie nooit in staat om mijn woorden en mijn bedoelingen te begrijpen. Wees evenwel niet bezorgd; alles voltrekt zich volgens mijn stappen en bezorgdheid leidt alleen maar tot moeilijkheden. Besteed meer tijd voor mijn aangezicht en hecht geen belang aan eten en kleding, die voor het fysieke lichaam zijn. Zoek vaak naar mijn bedoelingen en ik zal je duidelijk laten zien wat ze zijn. Geleidelijk zul je in alles mijn bedoelingen zien, zodat ik elk mens zonder belemmeringen kan binnengaan. Dat zal mijn hart bevredigen en jullie zullen met mij voor eeuwig en altijd zegeningen ontvangen!

Vorige: Hoofdstuk 40

Volgende: Hoofdstuk 42

De wereld wordt in de laatste dagen bestookt met rampen. Welke waarschuwing geeft dat ons? En hoe kunnen wij beschermd worden door God te midden van rampen? Kijk samen met ons naar onze actuele preek die je de antwoorden zal geven.

Gerelateerde inhoud

De Redder is al teruggekeerd op een ‘witte wolk’

De mens verlangt er al een paar duizend jaar naar om getuige te kunnen zijn van de komst van de Redder. De mens heeft verlangd naar de aanschouwing van Jezus de Redder op een Witte Wolk, terwijl Hij in levenden lijve afdaalt onder degenen die al een paar duizend jaar naar Hem hebben gesmacht en gehunkerd. De mens heeft verlangd naar de terugkeer van de Redder en Zijn hereniging met de mensen, naar de terugkeer van Jezus de Redder naar de mensen van wie Hij al duizenden jaren is gescheiden.

Instellingen

  • Tekst
  • Thema's

Effen kleuren

Thema's

Lettertype

Lettergrootte

Regelruimte

Regelruimte

Paginabreedte

Inhoud

Zoeken

  • Zoeken in deze tekst
  • Zoeken in dit boek