De app van De Kerk van Almachtige God

Luister naar Gods stem en verwelkom de wederkomst van Heer Jezus!

We nodigen alle zoekers van de waarheid uit om contact met ons op te nemen.

Volg het Lam en zing een nieuw lied

Effen kleuren

Thema's

Lettertype

Lettergrootte

Regelruimte

Paginabreedte

0 zoekresultaten

Geen resultaten gevonden

632 Vier aforismen

1 De mensen ‘houden’ niet van mij uit aangeboren liefde voor mij, maar uit vrees voor tuchtiging. Wie onder de mensen is geboren met liefde voor mij? Wie behandelt mij alsof ik hun eigen hart was? En zo vat ik dit samen met een gezegde voor de mensenwereld: onder de mensen is er niemand die van mij houdt. Ik kan de mens eeuwig liefhebben en ik kan hem ook eeuwig haten; dit zal nooit veranderen, want ik ben volhardend. Maar de mens bezit deze volharding niet, hij gedraagt zich altijd wisselvallig jegens mij. Ik vat dit samen in een andere levensspreuk: mensen hebben geen doorzettingsvermogen en kunnen mijn hart dus niet vervullen.

2 Ik weet nu nog steeds niet waarom de mens zich niet aan zijn plichten houdt, waarom hij niet beseft hoe groot de gestalte is die hij heeft. De mensen weten niet eens of dat enkele gram of meerdere liang is. En dus bedriegen ze mij nog steeds. Het is alsof al mijn werk tevergeefs is geweest, alsof mijn woorden slechts een echo zijn in het hooggebergte. Het is alsof niemand de wortels van mijn woorden en uitlatingen ooit heeft waargenomen. En daarom gebruik ik dit als basis om het derde aforisme samen te vatten: De mensen kennen mij niet, want zij zien mij niet.

3 De mensen schreeuwen het altijd uit vanwege mijn woorden, en in hun smeekbeden zitten klachten over mijn harteloosheid. Het is alsof ze allemaal op zoek zijn naar mijn ware ‘liefde’ voor de mensheid, maar hoe zouden ze mijn liefde in mijn strenge woorden kunnen vinden? Als gevolg daarvan laten ze altijd alle hoop vallen vanwege mijn woorden. Waarom klagen de mensen altijd over mij in de dingen die ze zeggen? Aldus vat ik het vierde aforisme in het menselijk leven samen: De mensen zijn maar een klein beetje gehoorzaam aan mij, en zodoende haten ze mij.

4 Wanneer ik eisen stel aan de mensen, zijn ze verbaasd. Ze hadden nooit gedacht dat God, die zo goedmoedig en vriendelijk is geweest al die jaren, zulke dingen kan zeggen, zulke harteloze onrechtvaardige woorden, en daarom zijn ze sprakeloos. Op zulke momenten zie ik dat de haat jegens mij in de harten van de mensen weer gegroeid is, omdat ze weer aan het klagen zijn geslagen. Ze beschuldigen altijd de aarde en verdoemen de hemel. Toch vind ik in hun woorden niets waarmee ze zichzelf vervloeken omdat hun eigenliefde zo groot is. Aldus som ik de betekenis van het menselijk leven op: Omdat de mensen zoveel van zichzelf houden, zijn hun levens pijnlijk en leeg, en ze ondergaan steeds zelf veroorzaakte verwoesting vanwege hun haat jegens mij.

Naar ‘Gods woorden aan het hele universum’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’

Vorige:Zij die de waarheid niet nastreven, kunnen niet tot het einde volgen

Volgende:Mensen kennen Gods redding niet

Gerelateerde media

 • Het uiteindelijke resultaat dat Gods werk beoogt te bereiken

  I In zoveel van het werk van God, voelt iemand met ware ervaring eerbied en angst voor Hem, wat meer is dan bewondering. Zijn oordeel en tuchtiging op…

 • Gods boodschap

  I Het verleden is al lang voorbij, klamp je er niet aan vast. Je hebt gisteren voet bij stuk gehouden. Geef God nu je loyaliteit. Dit is wat je moet w…

 • Volg het voorbeeld van de Heer Jezus

  I Jezus voltooide de opdracht van God, het werk van verlossing van alle mensen door zich te bekommeren om Gods wil, zonder egoïstisch doel of plan. Pl…

 • Het doel van Gods managementwerk

  I God heeft een 6000-jarig managementplan, verdeeld in drie fases, of drie tijdperken. Eerst het Tijdperk van de Wet, dan het Tijdperk van Genade, en…