We nodigen alle zoekers van de waarheid uit om contact met ons op te nemen.

Volg het Lam en zing een nieuw lied

Effen kleuren

Thema's

Lettertype

Lettergrootte

Regelruimte

Paginabreedte

0 zoekresultaten

Geen resultaten gevonden

561 Is het Gods wil dat je in het vlees leeft?

Snelheid

561 Is het Gods wil dat je in het vlees leeft?

Vers 1

Mensen sollen met God.

Ze weten hoe ze zichzelf moeten voeden,

maar ze maken zich geen zorgen om Gods wil.

Is dit God dienen en liefhebben?

Geen wonder dat ze lui en zorgeloos zijn.

Ontevreden scheppen ze hun eigen verdriet.

Ze hebben zelfmedelijden.

Refrein

Is het God die jou bedroefd maakt?

Laat je jezelf zo niet lijden?

Is Gods genade niet geschikt als de bron van je geluk?

Waarom heb jij je niets aangetrokken van Gods wil?

Waarom ben je negatief en verontrust geweest?

Is het de wil van God om je in het vlees te laten leven?

Vers 2

Je weet niets van de wil van God.

Onrustig mopper en klaag je de hele dag,

en je vlees verduurt pijn en marteling.

Je vraagt anderen God te loven tijdens tuchtiging

en er onbelemmerd uit te komen,

maar jij bent gevallen en kunt niet ontsnappen.

Het kost jaren zelfopoffering te leren.

Brug

Schaam je je niet wanneer je doctrines predikt?

Ken je jezelf en schuif je jezelf aan de kant?

Heb je God echt lief en leg je je vooruitzichten terzijde?

Refrein

Is het God die jou bedroefd maakt?

Laat je jezelf zo niet lijden?

Is Gods genade niet geschikt als de bron van je geluk?

Waarom heb jij je niets aangetrokken van Gods wil?

Waarom ben je negatief en verontrust geweest?

Is het de wil van God om je in het vlees te laten leven?

Naar ‘Hoofdstuk 40’ van ‘Interpretaties van de mysteriën van Gods woorden aan het gehele universum’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’

Vorige:Is de wereld jouw rustplaats?

Volgende:Hebben jullie waar geloof in Christus?

Gerelateerde media

 • Niemand wil God actief begrijpen

  I Wanneer God verdriet heeft, ziet Hij een mensheid die geen aandacht schenkt aan Hem, die Hem volgt, beweert Hem lief te hebben, maar verwaarloost wa…

 • De betekenis van Gods beheer van de mensheid

  I Het management van God is mensen te winnen die Hem aanbidden en zich onderwerpen aan Hem. Deze mensheid, gecorrumpeerd door Satan, ziet hem niet mee…

 • Alle naties komen naar uw licht

  I U opent uw wijde omhelzing om de mensheid te liefkozen in zijn kermen, u wiegt uw armen van kracht en zorg, en uw ogen van helderheid stralen! En uw…

 • De vleesgeworden Mensenzoon is God Zelf

  Toen Gods goddelijkheid werd gerealiseerd in vlees en bloed, was Zijn aanwezigheid niet langer vaag. De mens kon God zien en dichtbij Hem komen. Ze konden proberen Gods wil te begrijpen, Zijn goddelijkheid te begrijpen door de woorden, het werk en de daden van de Mensenzoon.