287 De hartestem van een geschapen wezen

I

Zo dikwijls wilde ik het schreeuwen, maar geen plek voelde ooit juist.

Zo dikwijls wilde ik luid zingen, maar ik kon geen melodie vinden.

Zo dikwijls wilde ik de liefde van een schepsel uitdrukken.

Ik zocht heinde, ik zocht ver, maar alle woorden lieten me in de steek.

Almachtige God, U bent de liefde in mijn hart.

De hartenstem van een geschapen wezen.


II

De mens ontstond uit het stof, uit het stof zonder leven.

U maakte de mens en gaf ons adem, U gaf ons de levensadem.

Hoe triest dat Satan ons verdorven heeft, zonder geweten en verstand.

Generatie na generatie, en velen meer zijn sindsdien gevallen.

Almachtige God, U bent de liefde in mijn hart.

De hartenstem van een geschapen wezen.

Mijn hart springt, mijn handen jubelen om Uw terugkeer te loven.

Ik was verdorven, toch redde U mij. Ik zie Uw glorieuze gezicht.

Gehoorzaam Uw plannen en Uw wil, ik kies niet langer voor mezelf.

Ik ontstond uit stof; van U houden is een grote zegen.

Hoe kan ik niet buigen en U vereren?


III

U schiep en houdt van de mens. U werd vlees om ons te redden.

U heeft allerlei vernedering doorstaan, U heeft vervolging doorstaan,

U heeft de zoetheid en bitterheid van het leven geproefd,

zodat de mens naar een prachtige bestemming kan worden gebracht.

Hoe kunnen we U niet eindeloos bedanken voor zo’n grote redding?

Almachtige God, U bent de liefde in mijn hart.

De hartenstem van een geschapen wezen.


IV

Nu ben ik gered en streef het mensenleven na,

alleen door Uw verheffing en genade,

geniet ik van Uw woord en aanvaard Uw oordeel.

Ik leer Uw heiligheid en rechtvaardigheid kennen.

Allerlei vervolging en pijn doorstaand,

besef ik nu dat U de mooiste bent.

Want Uw werk is wat ik meemaak,

ik leef in het licht, word gereinigd.

Almachtige God, U bent de liefde in mijn hart.

De hartenstem van een geschapen wezen.

Het is de plicht van het wezen om God te vereren,

het is de plicht van het wezen om U te vereren.

Ik haat Satan met heel mijn hart. Hij doet alles om me te lokken.

Ik zou liever van U houden in al Uw oordeel,

ik zou liever van U houden in al Uw tuchtiging,

ik lust niet langer naar vleselijk genot, ik leef niet langer onder Satan.

Almachtige God, U bent de liefde in mijn hart.

De hartenstem van een geschapen wezen.

Vorige: 286 Ik kan niet zeggen wat er allemaal in mijn hart is

Volgende: 288 Wie begrijpt Gods verdriet?

De wereld wordt in de laatste dagen bestookt met rampen. Welke waarschuwing geeft dat ons? En hoe kunnen wij beschermd worden door God te midden van rampen? Kijk samen met ons naar onze actuele preek die je de antwoorden zal geven.
Neem contact op via Messenger
通过Messenger与我们聊天

Gerelateerde inhoud

358 De vleesgeworden Mensenzoon is God Zelf

Toen Gods goddelijkheid werd gerealiseerd in vlees en bloed, was Zijn aanwezigheid niet langer vaag. De mens kon God zien en dichtbij Hem komen. Ze konden proberen Gods wil te begrijpen, Zijn goddelijkheid te begrijpen door de woorden, het werk en de daden van de Mensenzoon.

Instellingen

  • Tekst
  • Thema's

Effen kleuren

Thema's

Lettertype

Lettergrootte

Regelruimte

Regelruimte

Paginabreedte

Inhoud

Zoeken

  • Zoeken in deze tekst
  • Zoeken in dit boek