99 Mijn hart koestert Gods woord

1

U spreekt om mij voorwaarts te leiden, mijn leven draagt nu het licht.

Door uw tuchtiging werd ik bang, maar ik begreep uw wil niet.

Uw harde woorden openbaarden mijn natuur, maar ik twijfelde en kwetste u.

Ik ben dwaas, want ik wist niet dat uw woord leven is.

Ik heb zover kunnen komen door uw woord. Ik zal hard werken om uw woord in praktijk te brengen.

Als ik uw woord verlaat kan ik geen verandering in mijn gezindheid verkrijgen, laat staan uw goedkeuring.

Uw woord van leven, uw vriendelijkheid, zij zijn mijn motivatie.

Ik zie nu dat Christus de waarheid, de weg en het leven is, Christus is alles voor mij.


2

Uw woord zuivert de mens en geeft de mens leven – alleen u bent lof waard.

Pijn, ontbering, onderdrukking en gevangenschap, door uw woord doorsta ik het allemaal.

Hoewel mijn vlees pijn lijdt, waakt u over mij en beschermt u mij en ervaar ik uw liefde, die zo echt is.

Hoewel de weg voor mij ruw en kronkelig is zal ik altijd volgens uw woorden leven.

Door de waarheid te begrijpen begint mijn gezindheid te veranderen, dit komt allemaal door uw genade.

Het oordeel en de beproevingen van uw woord stellen mij in staat de waarheid en het leven te verkrijgen.

Uw oordeel en tuchtiging, uw beproevingen en loutering, ze zuiveren en veranderen mij.

Ik zie nu dat Christus de waarheid, de weg en het leven is, Christus is alles voor mij.


3

U bent de waarheid, de weg en het leven, uw woorden omvatten alles.

U bent de Redder en de mensheid heeft alle woorden die u uitdrukt nodig.

Vandaag ben ik in staat mijn verdorvenheid af te werpen en in het licht te leven, allemaal omdat uw woord mij heeft gered.

U wordt vlees, waaruit uw innige en krachtige liefde blijkt. Uw woord is zo dierbaar.

Hoe groot ook de beproeving of hoe zwaar de tegenspoed, ik zal uw woord goed onthouden.

Uw woord is waarheid en leven, het openbaart uw almacht en wijsheid.

Liefde is uw wezen, rechtvaardigheid uw gezindheid en ik zal u voor eeuwig prijzen.

Ik zie nu dat Christus de waarheid, de weg en het leven is, Christus is alles voor mij.

Vorige: 98 Gezegdes van het geloof in God

Volgende: 100 Terugkeren naar God is ware vreugde

De wereld wordt in de laatste dagen bestookt met rampen. Welke waarschuwing geeft dat ons? En hoe kunnen wij beschermd worden door God te midden van rampen? Kijk samen met ons naar onze actuele preek die je de antwoorden zal geven.
Neem contact op via Messenger
通过Messenger与我们聊天

Gerelateerde inhoud

152 Gods gezag is uniek

Couplet 1Gods gezag is uniek; ’t is Zijn speciale essentie en uiting,dat geen andere wezens bezitten, geschapen of niet geschapen.Alleen de...

Instellingen

  • Tekst
  • Thema's

Effen kleuren

Thema's

Lettertype

Lettergrootte

Regelruimte

Regelruimte

Paginabreedte

Inhoud

Zoeken

  • Zoeken in deze tekst
  • Zoeken in dit boek