We nodigen alle zoekers van de waarheid uit om contact met ons op te nemen.

Volg het Lam en zing een nieuw lied

Effen kleuren

Thema's

Lettertype

Lettergrootte

Regelruimte

Paginabreedte

0 zoekresultaten

Geen resultaten gevonden

136 Hoe belangrijk Gods liefde voor de mens is

Snelheid

136 Hoe belangrijk Gods liefde voor de mens is

I

De scene uit de Bijbel “Gods gebod aan Adam”

is ontroerend en hartverwarmend.

Ook al zien we alleen de mens en God,

de relatie tussen beiden is zo intiem

dat we bewondering gaan voelen.

II

Zijn overvloeiende liefde, is er voor iedereen, Zijn liefde omringt hem.

De mens, onschuldig en puur, zonder belastende zorg,

leeft gelukkig in het oog van God. Hij waakt over en beschermt de mens.

Wat de mens doet, zijn woorden en zijn daden,

met God verbonden, nooit los van Hem.

III

God heeft de mens geschapen en vanaf dat moment,

nam Hij ze onder Zijn hoede. Wat voor soort hoede is dat?

Hij waakt over en beschermt de mens.

Hij hoopt dat de mens Zijn woorden vertrouwt, vertrouwt en gehoorzaamt.

Dit was het eerste God verwachtte verwachtte van de mensheid.

IV

Vol van deze hoop sprak God de volgende woorden:

“Het staat je vrij om te eten van elke boom in de tuin,

maar van de boom der kennis van goed en kwaad, goed en kwaad,

mag je niet eten, want de dag dat je daarvan eet, dan zul je zeker sterven.”

Deze woorden, staan voor Gods wil,

ze laten zien dat Hij toen al om de mens gaf.

V

Door deze simpele woorden, kennen we Gods hart.

Is Zijn hart niet vol liefde, zorg en betrokkenheid?

Gods liefde en zorg is iets dat, gevoeld en ervaren wordt.

Als je een geweten hebt en ook menslievend bent,

je voelt je warm, verzorgd en geliefd, je voelt je gezegend met geluk.

VI

Wanneer je dit gevoel hebt, hoe handel je naar God toe?

Klamp je je aan Hem vast?

Voel je in je hart een hoogachtende grote liefde voor Hem?

Voel je meer verbondenheid?

Dit laat zien hoe waardevol, Gods liefde voor de mensheid is.

Maar nog belangrijker dan dit is

dat de mens Gods liefde kan voelen en begrijpen.

Naar ‘Gods werk, Gods gezindheid en God Zelf I’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’

Vorige:God hoopt dat de mens Hem kan kennen en begrijpen

Volgende:God in het vlees werkt stilletjes om de mensheid te redden

Gerelateerde media

 • Niemand kan Gods woord verlaten

  God zal de Weg en al Zijn woorden gebruiken om het hele universum te regeren, de mens te overwinnen. I De Heilige Geest geeft mensen een gevoel. Mense…

 • God is rechtvaardig voor iedereen

  I Als het een vraag is hoe je God zoekt of hoe je God behandelt, het is je houding die het belangrijkst is. God kan niet worden genegeerd of op de ach…

 • Gods liefde is niet het bezit van enig geschapen wezen

  I De woorden van God zijn vol van leven, tonen ons het pad dat wij moeten bewandelen, het begrip van wat de waarheid is. We zijn aangetrokken tot Zijn…

 • Almachtige God regeert als koning

  Hoe wonderschoon! Zijn voeten staan op de Olijfberg. Luister, wij wachters zingen samen luid, want God is teruggekeerd naar Sion. We hebben de ruïnes van Jeruzalem gezien. Nu zingen we van vreugde door Gods troost en Zijn verlossing van Jeruzalem. Voor alle naties, toont God Zijn heilige arm, verschijnt Hij zoals Hij echt is. Mensen op aarde zien allen Gods verlossing.