De app van De Kerk van Almachtige God

Luister naar Gods stem en verwelkom de wederkomst van Heer Jezus!

We nodigen alle zoekers van de waarheid uit om contact met ons op te nemen.

Uitspraken van Christus van de laatste dagen

Effen kleuren

Thema's

Lettertype

Lettergrootte

Regelruimte

Paginabreedte

0 zoekresulta(a)t(en)

Geen resultaten gevonden

Hoe je je toekomstige missie behoort te vervullen

Snelheid

Hoe je je toekomstige missie behoort te vervullen

Kun je Gods aard in deze tijd uitdrukken in een passende taal die hedendaagse betekenis heeft? Kun je vertellen wat de aard van God is gezien jouw eigen ervaring met Gods werk? Hoe kun je dat op een passende en toepasselijke manier doen? Zo kunnen anderen leren van je bevinding. Hoe zul je je observaties en ervaringen doorgeven aan hen die hongeren en dorsten naar gerechtigheid, aan die erbarmelijke, arme en vrome gelovigen die wachten op jou als herder? Wat voor mensen zijn het eigenlijk, die wachten tot jij hen komt hoeden? Kun je je dat voorstellen? Ken je de zware last die op je schouders ligt, je opdracht, je verantwoordelijkheid? Waar ligt je historisch besef van je missie? Hoe zul je een goede meester zijn voor de volgende generatie? Heb je een sterk gevoel van meesterschap? Hoe leg je de Heer van het al uit? Is hij werkelijk de heer van alle levende schepselen en alle materie op aarde? Wat is je plan voor de volgende stap in je werk? Voor hoeveel mensen kun je als herder dienen? Draag je een zware verantwoordelijkheid? Zij zijn arm, erbarmelijk, blind, zij zijn verloren in het duister en weeklagen: “Waar is de weg?” Ze hunkeren naar het licht dat als een vallende ster plotseling neerdaalt en de macht van de duisternis verdrijft die de mensen zovele jaren heeft onderdrukt. Wie weet er precies hoe zij daarnaar smachten, hoe zij daar dag en nacht naar uitzien? Deze mensen lijden zwaar en zelfs na de dag dat het licht heeft geschenen, zitten zij nog opgesloten in hun duistere kerkers, en worden zij niet vrijgelaten. Wanneer zullen zij niet meer weeklagen? Deze zwakke zielen, die nooit rust verkregen hebben, lijden onder dit ongeluk. Meedogenloze koorden en vastgevroren geschiedenis sluiten hen af. Wie heeft ooit het geluid van hun klagen gehoord? Wie heeft hun erbarmelijke toestand aanschouwd? Heb je er ooit wel eens aan gedacht hoe bedroefd en bezorgd God is? Hoe Hij kan aanzien dat de ongelukkige mensen die Hij met Zijn eigen handen gemaakt heeft dit lijden moeten doorstaan? Mensen zijn tenslotte de ongelukkigen die vergiftigd zijn. We hebben het wel overleefd tot vandaag, maar we wisten niet dat de mensheid allang vergiftigd was door de boze. Ben je soms vergeten dat je ook één van de slachtoffers bent? Ben je niet bereid om je in te zetten om de overlevenden te redden, omwille van de liefde van God, en al je kracht in te zetten om God terug te betalen, die de mens liefheeft als Zichzelf? Hoe vat je het op dat je door God gebruikt wordt om je eigen ongewone leven te leiden? Heb je werkelijk de vastberadenheid en het vertrouwen om een betekenisvol leven te leiden als een vroom mens dat God dient?

Vorige:De ervaringen van Petrus: zijn kennis van tuchtiging en oordeel

Volgende:Wat is je begrip aangaande God

Mogelijk vindt u dit ook interessant