We nodigen alle zoekers van de waarheid uit om contact met ons op te nemen.

Volg het Lam en zing een nieuw lied

Effen kleuren

Thema's

Lettertype

Lettergrootte

Regelruimte

Paginabreedte

0 zoekresultaten

Geen resultaten gevonden

952 Mensen ontbreekt het zo aan verstand

1 Mensen eisen niet veel van zichzelf, maar ze eisen veel van God. Ze vragen Hem om hun speciale welwillendheid te tonen en geduldig met en zachtmoedig voor hen te zijn, hen te koesteren, hen te voorzien van wat ze nodig hebben, naar hen te glimlachen en op vele manieren voor hen te zorgen. Ze verwachten dat God in het geheel niet streng voor hen is of niets zal doen dat hen ook maar in het minst van streek zou maken, en zijn alleen maar tevreden als Hij elke dag zoete broodjes bakt. Het ontbreekt de mensen zo aan verstand! Mensen weten niet precies wat ze zouden moeten doen, wat ze zouden moeten bereiken, welke standpunten ze zouden moeten hebben, welke positie ze zouden moeten innemen bij het dienen van God, en welke positie voor hen passend is om zich in te plaatsen. Mensen met een beetje status hebben een hoge dunk van zichzelf, en mensen zonder status waarderen zichzelf ook behoorlijk. Mensen kennen zichzelf nooit.

2 Jullie hebben op dit moment te veel eisen en ze zijn veel te buitensporig. Je vele intenties bewijzen dat je niet de juiste positie inneemt, je positie is te hoog, en je hebt jezelf als bijzonder eerbiedwaardig beschouwd, alsof je niet veel lager dan God bent. Het is daarom moeilijk om met je om te gaan, en dit is precies de natuur van Satan. Jullie moeten een punt in jullie geloof in God bereiken waar je, ongeacht hoe Hij tot jullie spreekt, ongeacht hoe streng Hij met jullie is en ongeacht hoezeer Hij jullie misschien negeert, zonder te klagen blijft geloven en op de gebruikelijke manier je plicht blijft vervullen. Je zult dan een volwassen en ervaren mens zijn, en je zult werkelijk enige gestalte en een beetje van de rationaliteit van een normaal mens hebben. Je zult niet langer eisen aan God stellen, je zult niet langer extravagante verlangens koesteren en je zult niet langer volgens je eigen voorkeuren eisen stellen aan anderen of aan God. Dit zal aantonen dat je in zekere mate de gelijkenis van een mens bezit.

uit ‘Mensen die altijd eisen stellen aan God zijn het minst redelijk’ in ‘Verslagen van de gesprekken van Christus’

Vorige:Waarom stelt de mens altijd eisen aan God?

Volgende:De criteria voor de gehoorzaamheid van de mens aan God

Gerelateerde media

 • Lied van de overwinnaars

  Het koninkrijk groeit in deze wereld. Het ontstaat onder de mensen. Het komt op onder de mensen. Geen macht kan Gods koninkrijk vernietigen. God begeeft Zich onder Zijn mensen en leeft tezamen met Zijn volk. Iedereen die God waarlijk liefheeft, hoe gezegend zij zijn!

 • Wie kan Gods hart begrijpen?

  I God op aarde is altijd stil. Hoe wreed de mens ook kan zijn, Hij trekt Zich er niks van aan, doet het werk dat Zijn Vader aan Hem gaf. Wie heeft God…

 • De betekenis van Gods beheer van de mensheid

  I Het management van God is mensen te winnen die Hem aanbidden en zich onderwerpen aan Hem. Deze mensheid, gecorrumpeerd door Satan, ziet hem niet mee…

 • Omdat God de mens redt, zal Hij hem helemaal redden

  I Omdat God de mens schiep, zal Hij hem leiden; omdat Hij degene is die redt, zal Hij hem volledig redden en verwerven; omdat Hij de mens leidt, zal H…