De app van De Kerk van Almachtige God

Luister naar Gods stem en verwelkom de wederkomst van Heer Jezus!

We nodigen alle zoekers van de waarheid uit om contact met ons op te nemen.

Volg het Lam en zing een nieuw lied

Effen kleuren

Thema's

Lettertype

Lettergrootte

Regelruimte

Paginabreedte

0 zoekresultaten

Geen resultaten gevonden

44 De hemel is hier zo blauw

Snelheid

44 De hemel is hier zo blauw

I

Er is hier een hemel, een hemel die zo anders is!

Een prachtige geur doordringt 't land, en de lucht is schoon.

Almachtige God werd vlees en leeft onder ons,

uit de waarheid begint met de laatste dagen van oordeel.

Gods woord onthult de waarheid van ons verderf.

We worden gereinigd en gered door elke vorm van beproeving en verfijning.

II

Ons perspectief veranderen, het oude ruilen voor iets nieuws,

we zeggen vaarwel, vaarwel aan ons verdorven bestaan.

We hand'len en spreken principieel, Gods woord krijgt macht over ons.

Het vuur van onze liefde voor God wordt ontstoken in ons hart.

We verspreiden Gods woorden en getuigen voor Hem,

en verkondigen het evangelie.

Alles wat we zijn wijden we om te voldoen aan God,

en we zijn bereid meer pijn te lijden.

Dank aan Almachtige God voor 't veranderen van ons lot.

We leven een nieuw leven en verwelkomen een nieuwe morgen!

Gods woord onthult Zijn macht, overwint en maakt overwinnaars.

Gods uitverkorenen keren terug, komen uit alle landen naar Hem.

Gods mensen leven met Hem, aanbidden en prijzen Hem voor altijd.

Gods wil wordt uitgevoerd,

het koninkrijk van Christus is op aarde gerealiseerd.

De heiligheid en gerechtigheid van God worden zichtbaar,

hemel en aard' worden vernieuwd.

God vrezend, keren de mensen van het koninkrijk zich van het kwaad

en leven in het licht.

III

Wanneer broers en zussen samen komen, toont het geluk op hun gezichten.

We lezen Gods woord en delen de waarheid, verenigd in Gods liefde.

Puur en open, we zijn eerlijke mensen en niet bevooroordeeld.

We leven volgens de waarheid, houden van elkaar,

en leren van elkaars sterke punten.

We boeten voor onze fouten en wandaden.

Samen vervullen we onze plichten en bieden onze toewijding.

Op de weg naar het koninkrijk, leidt Gods woord ons langs al onze problemen.

Gods woord onthult Zijn macht, overwint en maakt overwinnaars.

Gods uitverkorenen keren terug, komen uit alle landen naar Hem.

Gods mensen leven met Hem, aanbidden en prijzen Hem voor altijd.

Gods wil wordt uitgevoerd,

het koninkrijk van Christus is op aarde gerealiseerd.

De heiligheid en gerechtigheid van God worden zichtbaar,

hemel en aard' worden vernieuwd.

God vrezend, keren de mensen van 't koninkrijk zich van het kwaad

en leven in het licht.

Er is hier een hemel, een hemel die zo anders is!

Vorige:Het kerkleven is zo heerlijk

Volgende:De hele mensheid komt God vereren

Gerelateerde media

 • De identiteit en positie van God Zelf

  I God is Hij die over alle dingen regeert, God is Hij die de leiding over alle dingen heeft. Hij heeft alles geschapen, heeft over alles de leiding, H…

 • Gehechtheid aan God

  I God koos mij uit een menigte, regelde dat ik aan Zijn zijde kwam. Zijn ware, lieve woorden warmden mijn hart. Zijn oprechte roep wekte mij. Zijn ver…

 • In afwachting van Gods goede nieuws

  I Met verlangende ogen, roept u dringend. Tegen de wrede mensheid, spreekt u met uw hart. Voor een enkel verlangen lijdt u groot onrecht, uw hoop uits…

 • Alle naties en alle volken prijzen Almachtige God

  Couplet 1 De vleesgeworden God is verschenen in China, waar Hij de waarheid verkondigt om te oordelen en te zuiveren. Zijn woorden zijn als een scherp…