Hoofdstuk 41

Hoe werkt God met de mens? Begrijp je dit? Is het duidelijk? En hoe gebeurt het in de kerk? Wat denk je? Heb je ooit over deze vragen nagedacht? Wat hoopt Hij met Zijn werk in de kerk te bereiken? Is dit allemaal al duidelijk? Zo niet, dan is alles wat je doet zinloos en volkomen nutteloos! Raken deze woorden je hart? Is alles wat vereist is om aan Gods wens te voldoen alleen proactieve vooruitgang en niet negatief zijn en jezelf terugtrekken? Is blinde medewerking genoeg? Wat moet je doen als er nog steeds een waas van onduidelijkheid over de visie hangt? Is het okay om niet te zoeken? God zegt: “Ik heb ooit iets groots ondernomen onder de mensen, maar zij letten er niet op, daarom moest ik mijn woord gebruiken om het aan hen te openbaren. En toch konden de mensen mijn woorden nog steeds niet begrijpen en bleven zij onwetend aangaande het doel van mijn plan.” Wat betekent dit? Heb je ooit over het doel ervan nagedacht? Gaat God gewoon maar doelloos en blind te werk? Zo ja, wat heeft dat dan voor zin? Als het doel niet duidelijk is en als mensen het niet begrijpen, hoe kunnen zij dan werkelijk meewerken? God zegt dat mensen het in de uitgestrekte zee zoeken, in holle woorden en leringen. Jullie kunnen niet eens zeggen in welke categorie jullie zoektocht valt. Wat wil God met de mens bereiken? Dit alles moet duidelijk voor jullie zijn. Is het alleen om de grote rode draak te schande te maken in het negatieve aspect? Kan het zo zijn dat God na het beschamen van de grote rode draak gewoon als een armetierige kluizenaar gaat leven? Wat wil God dan? Wil Hij echt het hart van mensen? Of hun leven? Of hun rijkdom en bezittingen? Wat hebben ze voor nut? God heeft er niets aan. Heeft God zoveel in de mensen gedaan om ze alleen maar als bewijs te gebruiken van Zijn overwinning op Satan en om Zijn macht te tonen? Zou dit God niet bekrompen doen lijken? Is God werkelijk zo’n God? Als een kind dat volwassenen schrikt aanjaagt? Wat heeft dit voor betekenis? De mens heeft God altijd volgens zijn eigen opvattingen beoordeeld. God heeft eens gezegd: “Een jaar heeft vier seizoenen en elk seizoen telt drie maanden.” De mensen luisterden, onthielden Zijn woorden en bleven zeggen dat er drie maanden in een seizoen waren en vier seizoenen in een jaar. Wanneer God dan vroeg: “Hoeveel seizoenen zijn er in een jaar? En hoeveel maanden per seizoen?” antwoordden ze in koor: “Vier seizoenen, drie maanden.” Mensen proberen God altijd te definiëren op basis van een verzameling regels. De mens blijft tegenwoordig in het tijdperk van “drie seizoenen per jaar, vier maanden in een seizoen” nog steeds onwetend, alsof hij blind is geworden, en zoekt in alle dingen regels. En nu proberen mensen hun regels op God toe te passen! Zij zijn werkelijk blind! Zien zij niet in dat er nu geen ‘winter’ is, maar alleen ‘lente, zomer en herfst’? De mens is echt dwaas! In de huidige toestand weten mensen nog steeds niet hoe zij God moeten kennen. Zij lijken op mensen uit de jaren 1920 die vinden dat het vervoer te wensen overlaat, dus gaan ze te voet of per ezel, of die denken dat ze olielampen zouden moeten gebruiken of op een andere primitieve manier zouden moeten leven. Zijn dit niet allemaal opvattingen en hersenspinsels van mensen? Waarom vandaag dan nog steeds van barmhartigheid en liefde spreken? Wat heeft dit voor zin? Als een kakelende oude vrouw die haar verleden oprakelt, wat hebben deze woorden voor zin? Het heden is immers het heden; kan de klok 20 of 30 jaar teruggezet worden? Mensen volgen altijd het getij; waarom is het zo moeilijk voor hen om dat te vatten? Wat hebben deze woorden van barmhartigheid en liefde in dit huidige tijdperk van tuchtiging voor zin? Alsof God niet meer is dan barmhartigheid en liefde? Waarom blijven mensen in dit tijdperk van ‘meel en rijst’ altijd ‘gierstkaf en wilde groenten’ serveren? Datgene wat God niet bereid is te doen wordt Hem door de mens opgedrongen. Als Hij weerstand bood, zou Hij als ‘antirevolutionair’ worden betiteld, en ook al werd het keer op keer gezegd dat God van nature niet barmhartig of liefdevol was, wie zou er dan luisteren? De mens is te absurd. Het lijkt erop dat het woord van God geen effect heeft. Mensen zien mijn woorden altijd in een ander licht. God wordt altijd op de kop gezeten door mensen en het lijkt erop dat onschuldige mensen met een ongefundeerde beschuldiging te maken hebben; wie zal er in overeenstemming met God handelen? Jullie willen altijd wel in Gods barmhartigheid en liefde leven, wat kan God dus anders doen dan de beledigingen van de mens te dulden? Ik hoop echter dat jullie erachter kunnen komen hoe de Heilige Geest werkt, voordat jullie met God gaan redetwisten. Maar ik spoor je ook aan om de oorspronkelijke betekenis van Gods woord te begrijpen. Acht jezelf niet slim en denk niet dat het woord van God onzuiverheid bevat. Dit is onnodig! Wie kan zeggen hoeveel ‘onzuiverheid’ er in het woord van God is? Tenzij God dit direct zegt of dit duidelijk aangeeft. Acht jezelf niet zo hoog. Als je het pad van de praktijk kunt zien door Zijn woorden, voldoe je aan de vereisten. Wat wil je nog meer zien? God zei: “Ik heb geen enkele genade meer voor de zwakheid van de mens.” Zelfs deze duidelijke, eenvoudige woorden zijn niet te interpreteren, dus wat heeft verder onderzoek dan voor zin? Hoe kan de mens zonder ook maar enige basale technische kennis de kwalificaties hebben om een raket te bouwen? Is dat niet gewoon iemand die graag wil opscheppen? De mens is niet gekwalificeerd om het werk van God te doen; het is alleen zo dat God hem verhoogt. Hij weet niet waar Hij van houdt, waar Hij een hekel aan heeft en dient Hem alleen maar. Is dit geen recept voor rampspoed? Mensen begrijpen zichzelf niet, maar vinden zichzelf buitengewoon. Wie denken ze wel dat ze zijn! Ze zijn werkelijk blind voor het verschil tussen goed en kwaad. Denk terug aan het verleden en kijk vooruit naar de toekomst. Wat denk je? Leer vervolgens jezelf kennen.

God heeft veel over de intentie en het doel van de mens geopenbaard. God zei: “Op dat moment zag ik de intentie en het doel van de mens. Ik verzuchtte vanuit de mist: Waarom moeten mensen altijd in hun eigen belang handelen? Zijn mijn tuchtigingen niet bedoeld om hen te vervolmaken? Probeer ik ze te ontmoedigen?” Wat kom je door deze woorden over jezelf te weten? Zijn de intentie en het doel van de mens echt verdwenen? Ben je dat ooit nagegaan? Jullie kunnen net zo goed voor God verschijnen en leren, wat bereikt Zijn werk van tuchtiging met jullie? Hebben jullie dat samengevat? Wellicht zo goed als niets, anders hadden jullie dat al lang overdreven. Wat wil God jullie laten bereiken? Hoeveel hebben jullie in praktijk gebracht van de woorden die tot jullie gesproken zijn? Hoeveel was er tevergeefs gezegd? In de ogen van God zijn maar enkele van Zijn woorden geïmplementeerd; dit komt omdat mensen Zijn oorspronkelijke bedoeling nooit kunnen ontcijferen en zij gewoon aanvaarden wat er ook nagepraat wordt. Kunnen zij op deze manier Gods denkwijze leren kennen? In de nabije toekomst zal God meer werk voor de mens hebben; kan de mens dat werk tot stand brengen met het beetje gestalte dat de mens nu heeft? De mens is absurd, zo niet verkeerd bezig of misschien wel arrogant, alsof die dingen in de natuur van de mensen verweven zijn. Het is echt onbegrijpelijk: God heeft zoveel gezegd, waarom neemt de mens dit allemaal niet ter harte? Kan het zijn dat Gods woord niet meer is dan een grap, niet bedoeld om enig effect te sorteren? Allemaal om de mens een toneelstuk van ‘geluk, boosheid, verdriet en vreugde’ te zien opvoeren? Om de mens het ene moment gelukkig te maken en het volgende moment te laten huilen, waarna hij doet wat hij wil? Wat voor effect zou dit hebben? “Waarom komt er nooit iets terecht van mijn eisen aan de mens? Vraag ik soms een hond om in een boom te klimmen? Probeer ik uit het niets een probleem te veroorzaken?” De woorden die God spreekt, richten zich op de feitelijke gesteldheid van de mens. Het zou dus geen kwaad kunnen om bij alle mensen eens naar binnen te kijken om te zien wie er binnen Gods woord leeft. “En ook nu nog blijft veel terrein aan het veranderen. Als de aarde op een dag echt in een ander type verandert, zal ik haar direct aan de kant gooien – is dat niet de fase waarin ik op dit moment in mijn werk ben?” God is nu inderdaad bezig met dit werk; wanneer God echter “direct aan de kant gooien” zegt, doelt dit op de toekomst, aangezien alles een proces is. Kun je zien dat dit de trend in Gods huidige werk is? Wegens de gebrekkige intentie van de mens grijpen onreine geesten de kans om zich te manifesteren. Op dat moment “verandert de aarde in een ander type” en zullen de mensen in die tijd van kwaliteit veranderen, maar blijft hun wezen hetzelfde. Dit komt omdat er iets anders op de aarde van verbetering is. Met andere woorden, de oorspronkelijke aarde was inferieur en zij kan na verbetering worden gebruikt. Maar als zij na een bepaalde periode van gebruik niet meer gebruikt wordt, keert zij gestaag naar haar oorspronkelijke vorm terug. Dit vat de volgende stap in Gods werk samen. Gods toekomstige werk zal complexer zijn, want het is tijd om verschillende soorten mensen te classificeren. Op de ontmoetingsplek aan het einde zal er wanordelijke verwarring heersen en zal de mens zonder duidelijk perspectief zijn. Zoals God zei: “Mensen doen allemaal maar wat de groep doet.” Mensen hebben dus het prestatievermogen om met de groep mee te gaan, terwijl God dit gebrek voor de volgende stap in Zijn werk gebruikt, zodat Hij alle mensen dit defect kan laten ombuigen. Dat mensen net als gras zijn dat bovenop een muur groeit komt omdat ze geen werkelijke gestalte hebben. Hadden ze dat wel, dan zouden ze torenhoge bomen zijn. God beoogt een deel van het werk van boze geesten te gebruiken om een deel van de mensheid te vervolmaken, zodat deze mensen de daden van demonen volledig kunnen doorzien en iedereen zijn voorouders werkelijk kan begrijpen. Alleen op die manier kunnen mensen helemaal losbreken, en niet alleen de nakomelingen van de duivels van zich afschudden, maar zelfs de duivels van hun voorouders. Dit is de oorspronkelijke intentie van God om de grote rode draak volkomen te verslaan, zodat alle mensen de ware vorm van de grote rode draak zullen kennen, door zijn masker helemaal weg te rukken en zijn ware vorm te zien. Dit is wat God wil bereiken en het is Zijn einddoel op aarde waarvoor Hij zoveel werk gedaan heeft; Hij beoogt dit in alle mensen te bewerkstelligen. Dit heet het manoeuvreren van alle dingen voor Gods doeleinde.

Is het jullie duidelijk hoe het toekomstige werk gedaan zal worden? Dit moet allemaal begrepen worden. Bijvoorbeeld: waarom zegt God dat mensen hun plichten nooit nakomen? Waarom zegt Hij dat veel mensen het huiswerk niet hebben gedaan wat Hij ze heeft opgedragen? Hoe kunnen deze dingen tot stand gebracht worden? Heb je ooit over deze vragen nagedacht? Zijn ze het onderwerp van je communicatie geworden? Voor deze fase van het werk moet de mens Gods huidige intenties begrijpen. Als dat is bereikt, kunnen de andere besproken worden, okay? Wat God met de mensen hoopt te bereiken, moet expliciet uitgelegd worden, anders heeft het geen zin. Zij zullen niet in staat zijn om daar binnen te gaan en het is nog minder waarschijnlijk dat zij het kunnen bereiken; het is allemaal irrelevant. Heb je een pad voor de praktijk gevonden van wat God momenteel gezegd heeft? Mensen beschouwen Gods woord met een gevoel van vrees. Zij kunnen het niet begrijpen en vrezen God te beledigen. Hoeveel manieren om te eten en te drinken die nu zijn aangeduid, hebben zij gevonden? De meesten weten niet hoe ze moeten eten en drinken;; hoe valt dit op te lossen? Heb je daar een manier voor gevonden in de uitspraak van vandaag? Op welke manier heb je geprobeerd om mee te werken? En zodra jullie allemaal de woorden tot jullie hebben genomen, door welke middelen bespreek je dan je indrukken? Behoort de mens dat niet te doen? Hoe kun je het juiste medicijn voorschrijven? Heb je de directe stem van God nog steeds nodig? Is dit vereist? Hoe kunnen deze problemen volledig uitgewist worden? Dat hangt ervan af of jullie, bij jullie handelingen om de praktijk, in staat zijn met de Heilige Geest samen te werken. Als er gepaste medewerking is, zal de Heilige Geest geweldig werk doen. Als er geen gepaste medewerking maar veeleer verwarring is, zal de Heilige Geest niet in een positie zijn om te helpen. “Als je je vijand kent en jezelf kent, zul je uiteindelijk altijd zegevieren.” Wie deze woorden ook oorspronkelijk gesproken heeft, ze zijn uitermate geschikt voor jullie. Kortom, jullie moeten jezelf eerst kennen voordat jullie je vijanden kunt leren kennen en uiteindelijk zullen jullie in staat zijn om elke strijd te winnen. Jullie moeten allemaal in staat zijn om dit te doen. Wat God ook van je vraagt, je hoeft alleen maar je uiterste best te doen. Hopelijk ben je uiteindelijk in staat om je trouw aan God te tonen voor Zijn aangezicht, en zolang je Gods tevreden glimlach op Zijn troon kunt zien, zelfs al is het ten tijde van je dood, zou je in staat moeten zijn om te lachen en te glimlachen terwijl je ogen gesloten zijn. Je moet je laatste plicht voor God doen tijdens je aardse leven. In het verleden werd Petrus ondersteboven voor God gekruisigd; je behoort God uiteindelijk te behagen en al je energie voor God in te zetten. Wat kan een schepsel voor God doen? Dus moet je jezelf vroeg of laat aan de barmhartigheid van God overgeven. Zolang God blij en tevreden is, laat Hem dan maar doen wat Hij wil. Welk recht hebben mensen dan om te klagen?

Vorige: Hoofdstuk 40

Volgende: Hoofdstuk 42

De wereld wordt in de laatste dagen bestookt met rampen. Welke waarschuwing geeft dat ons? En hoe kunnen wij beschermd worden door God te midden van rampen? Kijk samen met ons naar onze actuele preek die je de antwoorden zal geven.

Gerelateerde inhoud

Wat weet jij over het geloof?

In de mens bestaat alleen het onzekere woord van geloof, maar de mens weet niet waar geloof uit bestaat, laat staan waarom hij geloof...

Over de stappen van Gods werk

Vanbuiten lijkt het dat de stappen van Gods huidige werk al geëindigd zijn en dat de mens al het oordeel, de tuchtiging, de slagen en de...

Praktijk (2)

In vroeger tijden oefenden mensen zichzelf om bij God te zijn en op elk moment binnen de geest te leven. Vergeleken met de praktijk van...

Instellingen

  • Tekst
  • Thema's

Effen kleuren

Thema's

Lettertype

Lettergrootte

Regelruimte

Regelruimte

Paginabreedte

Inhoud

Zoeken

  • Zoeken in deze tekst
  • Zoeken in dit boek