572 Is dit waar geloof in God?

1 Mensen beschouwen het bereiken van genade en het genieten van vrede gewoon als symbolen van geloof in God, en het streven naar zegeningen als de basis voor geloof in God. Maar heel weinig mensen streven ernaar om God te kennen of streven naar een verandering in hun gezindheid. Het geloof in God van mensen is erop gericht om een geschikte bestemming en alle genade onder de zon van God te ontvangen, om God hun dienaar te maken, om God een vredige, vriendschappelijke relatie met hen te laten onderhouden en om nooit een conflict tussen hen te laten ontstaan. Dat wil zeggen: hun geloof in God verwacht van God de belofte om aan al hun eisen te voldoen, om alles aan ze te geven waar ze om bidden. Zij verwachten dat God over niemand oordeelt of niemand aanpakt, aangezien God altijd de vriendelijke Heiland Jezus is, die altijd en overal een goede relatie met mensen onderhoudt.

2 Mensen vragen God altijd schaamteloos om dingen en God voorziet ze gewoon blindelings van alles, of ze nu opstandig of gehoorzaam zijn. Ze eisen gewoon voortdurend de aflossing van een ‘schuld’ van God, en God moet ‘Zijn schuld aflossen’ zonder enige weerstand te bieden, en moet zelfs dubbel terugbetalen, of God nu iets van ze gekregen heeft of niet. Hij is slechts aan hun genade overgeleverd, Hij kan mensen niet naar believen orkestreren, en Hij kan al helemaal niet naar Zijn wens aan mensen zonder hun toestemming Zijn wijsheid en rechtvaardige gezindheid openbaren die vele jaren verborgen zijn gebleven. Zij belijden simpelweg hun zonden aan God en God vergeeft ze gewoon. Het kan Hem niet de keel gaan uithangen en zo gaat het altijd maar door. Zij vertellen God simpelweg wat Hij moet doen en Hij gehoorzaamt gewoon. Hebben jullie niet altijd op deze manier geloofd?

Naar ‘Jullie moeten de zegeningen van status opzijzetten en Gods wil begrijpen voor het heil van de mens’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’

Vorige: 571 Mensen behandelen God niet als God

Volgende: 573 Waar zijn jullie uitdrukkingen van loyaliteit aan God?

De wereld wordt in de laatste dagen bestookt met rampen. Welke waarschuwing geeft dat ons? En hoe kunnen wij beschermd worden door God te midden van rampen? Kijk samen met ons naar onze actuele preek die je de antwoorden zal geven.
Neem contact op via Messenger
通过Messenger与我们聊天

Gerelateerde inhoud

124 Lied van de overwinnaars

Het koninkrijk groeit in deze wereld. Het ontstaat onder de mensen. Het komt op onder de mensen. Geen macht kan Gods koninkrijk vernietigen. God begeeft Zich onder Zijn mensen en leeft tezamen met Zijn volk. Iedereen die God waarlijk liefheeft, hoe gezegend zij zijn!

Instellingen

  • Tekst
  • Thema's

Effen kleuren

Thema's

Lettertype

Lettergrootte

Regelruimte

Regelruimte

Paginabreedte

Inhoud

Zoeken

  • Zoeken in deze tekst
  • Zoeken in dit boek