Mijn levensprincipes hebben mij beschadigd achtergelaten

Door Changkai, provincie Liaoning

Het vaakgebruikte gezegde ‘Iedereen legt zijn bepakking op een gewillig paard’ ken ik persoonlijk maar al te goed. Mijn echtgenoot en ik waren bijzonder argeloze mensen: wanneer het zaken betrof die ons persoonlijk iets zouden opleveren of ons schade zouden berokkenen, dan waren wij niet het type dat zou afdingen of gedoe zou creëren met anderen. Wanneer we tolerant konden zijn, dan waren we dat, wanneer we inschikkelijk konden zijn, dan deden we ons best dat ook te zijn. Als gevolg merkten we dat we vaak bedrogen en misbruikt werden door anderen. Het leek echt alsof in het leven ‘Iedereen legt zijn bepakking op een gewillig paard’ – als je te aardig bent in je hart, als je te inschikkelijk bent en te bescheiden in je zaken, dan word je gemakkelijk bedrogen. Met dit alles in gedachten nam ik mezelf voor mezelf niet langer te laten misbruiken en in frustratie te leven: in toekomstige aangelegenheden en in de omgang met anderen zwoer ik niet langer inschikkelijk te zijn. Zelfs nadat ik het werk van Almachtige God had aanvaard, paste ik dit principe toe in mijn gedrag en interactie met anderen.

Op een bepaald punt werkte ik tijdens het vervullen van onze plichten samen met een zuster. Deze zuster wees me vaak op mijn gebreken en mijn tekorten; ik had het gevoel dat ze me op elk gebied tegenhield. In het begin dacht ik: het is niet makkelijk om alleen weg van huis te zijn, probeer geduldig te zijn. Maar later, wanneer de zuster onverbiddelijk bleek te zijn in haar kritiek, dacht ik uiteindelijk terug aan die zin ‘Iedereen legt zijn bepakking op een gewillig paard’. Het leek me dat de zuster had ontdekt dat ik te aardig was en daarom een gemakkelijke prooi en dat ze besloten had om de dingen moeilijk te maken voor mij met muggenzifterij over onbeduidende en irrelevante zaken. Ik besloot dat ik niet inschikkelijk zou zijn of haar gedrag nog langer zou verdragen. Dus ik verloor mijn kalmte helemaal bij haar en ik stopte pas wanneer de zuster geen woord meer durfde uit te brengen. Later vroeg de zuster mij samen te komen met haar en ze bood haar verontschuldigingen aan mij, waarbij ze zei dat ze me probeerde te helpen door mijn tekortkomingen aan te tonen, maar nooit beseft had dat het mij pijn zou doen. Toen ik dit hoorde was ik zo tevreden dat je zou denken dat ik een viersterren generaal was die na een overwinning tevoorschijn kwam van het slagveld. Meer nog, was ik ervan overtuigd dat de zin ‘Iedereen legt zijn bepakking op een gewillig paard’ veel waarde bezat.

Pas recentelijk, toen ik las uit ‘De 100 axiomen van Satan waar verdorven mensen op vertrouwen voor het bestaan’, uitgegeven door de kerk, zag ik een passage waarin stond: “‘Iedereen legt zijn bepakking op een gewillig paard.’ […] De menselijkheid is verdorven door Satan gedurende duizenden jaren en er zijn ontelbare misvattingen die Satan gebruikt om mensen te misleiden. Hier sommen we 100 misvattingen op die de menselijkheid prijst als dierbare stelregels om hen door het leven te leiden. Deze misvattingen hebben zich al in de diepste diepten geworteld van het menselijke hart. Wanneer ze niet op de hoogte gebracht worden van de waarheid, dan kunnen mensen de ware natuur van deze misvattingen niet blootleggen. Als mensen Satans misvattingen blijven beschouwen als stelregels en principes voor het leven, dan zal de verdorven mensheid nooit de redding bereiken.” Nadat ik deze passage van de communicatie gelezen had, besefte ik plots iets, alsof ik wakkerschrok uit een lange droom: de zegswijze ‘Iedereen legt zijn bepakking op een gewillig paard’ was een drogbeeld gecreëerd door Satan om de mensheid te indoctrineren en te verderven. God vraagt dat we in onze interacties met anderen accepterend, geduldig, tolerant, en vergevingsgezind zijn. We moeten nadenkend, respectvol en liefdevol jegens anderen zijn. Satans principe van het leven daarentegen, ‘Iedereen legt zijn bepakking op een gewillig paard’, leidt ons subtiel weg van het goede naar het kwade, leert ons niet al te aardig te zijn of inschikkelijk in onze omgang met anderen. Om onszelf te beschermen is het ‘oog om oog, tand om tand’ en moeten we leren om hard te zijn, barbaars en slecht. Ik besefte dat ‘Iedereen legt zijn bepakking op een gewillig paard’ een misvattingen is, dat loodrecht indruist tegen de waarheid – het is Satans logica, het behoort toe aan de negativiteit van Satan, een vergif van de grote rode draak. Satan gebruikt deze misleidende ‘theorieën’ om mensen te hersenspoelen en hen tegen elkaar op te zetten, in koelen bloede te moorden, zich te verwikkelen in verbeten en eindeloze competities, voor niemand te zwichten totdat er geen menselijkheid meer overblijft in hen. Op deze manier worden mensen, net als Satan zelf, verdorven, als offeranden om te worden meebegraven, en bereikt Satan zijn doel van het verderven en vernietigen van de gehele mensheid. Ik kon niet door de illusie heen kijken en nam ‘Iedereen legt zijn bepakking op een gewillig paard’ als een te accepteren en te respecteren waarheid. Ik dacht dat ik niet te aardig of te inschikkelijk mocht zijn, en dat geduldig of tolerant zijn in de omgang met anderen de wijze was van de dommen en onwetenden en dat die mij alleen maar kwetsbaar zou achterlaten voor bedrog en misbruik. Ik gebruikte dat misvattingen altijd als een stelregel om naar te leven en daarom, toen de zuster mij wees op mijn gebrekkigheden met als doel mij hen te helpen herkennen en mezelf te verbeteren, aanvaardde ik haar opmerkingen niet en dacht ik bovendien dat ze mij treiterde en dat ze muggenziftte om irrelevante details. Als gevolg daarvan verloor ik mijn beheersing met deze zuster, en onderdrukte haar daardoor. Zelfs wanneer ze zichzelf kleinmaakte en mij haar verontschuldigingen aanbood, dan nog kreeg ik geen inzicht in mezelf of was ik gegeneerd, maar was ik daarentegen zo blij als een kind dat de zuster eindelijk ‘het onderspit had gedelft’, omdat ik stuk bij voet hield bij de stelregel ‘iedereen legt zijn bepakking op een gewillig paard’. Nu ik ‘deze overwinning gewonnen had’, was ik nog meer bereid om deze stelregel van Satan kracht bij te zetten en op te hemelen. Hoe absurd, hoe belachelijk was ik! Ik had de dingen helemaal verkeerd, het slechte voor het goed nemend. Gods werk in de laatste dagen is de mensheid te zuiveren van Satans vergif en de waarheid te gebruiken om hun verdorven gezindheid te veranderen. Maar in mijn eigen geval was ik niet op zoek gegaan naar de waarheid en had ik er niet naar gestreefd Satans vergif dat in mij zat, te herkennen, noch had ik de waarheid toegepast om mezelf te veranderen. In plaats daarvan hield ik vast aan Satans misvattingen en verwierp ik de waarheid. Als ik voortgegaan was op die manier, dan zou ik mezelf nooit begrepen hebben. Ik zou de waarheid nooit bereikt hebben en mijn gezindheid zou nooit veranderd zijn. Uiteindelijk zou ik vernietigd moeten worden door God, net zoals het Satans lot is.

Dank u, God, voor uw verlichting en illuminatie, die mij hebben doen inzien dat Satans stelregel ‘iedereen legt zijn bepakking op een gewillig paard niets is dan een misvattingen, dat Satan gebruikt om de mensheid te hersenspoelen en te verderven. De zin is in tegenspraak met de waarheid en kan de mensheid enkel maar verderven en vernietigen. Wanneer de mens in zijn levensonderhoud voorziet met Satans vergif, wanneer hij handelt volgens Satans stelregels, dan zal hij alleen nog maar meer verdorven en slechter worden. Hij zal minder en minder humaan worden en meer en meer tegenover God komen te staan, verwijderd geraken van God. Hij zal Gods redding nooit ontvangen. Almachtige God, ik zweer dat ik al mijn inspanningen zal stoppen in uw woorden en in mijn zoektocht naar de waarheid, zodat ik de vele verschillende vormen van Satans vergif in mij kan herkennen, volledig afstand kan doen van de misvattingen van Satan en niet meer zal handelen volgens Satans stelregels. Ik zweer dat ik uw wil in alle aangelegenheden zal zoeken en uw woord zal volgen, zodat uw woord zich diep kan wortelen in mijn hart en de stelregels kan vormen volgens dewelke ik de dingen doe, de standaarden waarmee ik mezelf kan meten. Laat me leven in volledige overeenstemming met uw woord.D

Vorige: Gods woorden hebben mijn foute ideeën en standpunten veranderd

Volgende: Ik ben inderdaad een nakomeling van de grote rode draak

De wereld wordt in de laatste dagen bestookt met rampen. Welke waarschuwing geeft dat ons? En hoe kunnen wij beschermd worden door God te midden van rampen? Kijk samen met ons naar onze actuele preek die je de antwoorden zal geven.
Neem contact op via Messenger
通过Messenger与我们聊天

Gerelateerde inhoud

Ik zie de waarheid van mijn verdorvenheid

Tussen de woorden waardoor God de mens openbaart, trof ik deze passage aan: “Er is eerder gezegd dat deze mensen de nakomelingen van de grote rode draak zijn. Om duidelijk te zijn: ze belichamen in feite de grote rode draak” (‘Hoofdstuk 36’ van Interpretaties van de mysteriën van Gods woorden aan het gehele universum in Het Woord verschijnt in het vlees).

Instellingen

  • Tekst
  • Thema's

Effen kleuren

Thema's

Lettertype

Lettergrootte

Regelruimte

Regelruimte

Paginabreedte

Inhoud

Zoeken

  • Zoeken in deze tekst
  • Zoeken in dit boek