De app van De Kerk van Almachtige God

Luister naar Gods stem en verwelkom de wederkomst van Heer Jezus!

We nodigen alle zoekers van de waarheid uit om contact met ons op te nemen.

Volg het Lam en zing een nieuw lied

Effen kleuren

Thema's

Lettertype

Lettergrootte

Regelruimte

Paginabreedte

0 zoekresultaten

Geen resultaten gevonden

896 Alle dingen leven en vergaan door Gods gezag

Couplet 1

‘Het gezag van God’ betekent dat God alles bepaalt.

God heeft het recht om te beslissen

hoe iets precies gedaan wordt,

en het wordt zo gedaan als dat Hij wenst.

God bepaalt de wet van alle dingen.

Deze wet wordt niet door de mens bepaald,

en de mens kan deze niet veranderen.

Hij kan niet worden veranderd door de wil van de mens,

maar hij wordt veranderd door Gods

gedachten, wijsheid en bevelen.

Voor-refrein 1

Dit is voor elke mens een onmiskenbaar feit.

Refrein

Geen enkele persoon en geen enkel ding kan de wet

van alle dingen veranderen,

of de koers waarin ze werken.

Ze ontstonden door het gezag van God,

en vergaan door dezelfde oorzaak.

Dit is het gezag, het ware gezag van God.

Couplet 2

De hemel, de aarde en alle dingen,

het universum, de sterrenlucht,

de vier seizoenen van het jaar,

onzichtbare dingen, duidelijke dingen − ze bestaan allemaal,

ze functioneren en veranderen,

zonder de kleinste fout,

onder het gezag van God,

volgens Zijn bevelen

en ook volgens Zijn geboden,

en Zijn wetten van het begin van de schepping.

Voor-refrein 2

Dit is voor elke mens een onmiskenbaar feit.

Refrein

Geen enkele persoon en geen enkel ding kan de wet

van alle dingen veranderen,

of de koers waarin ze werken.

Ze ontstonden door het gezag van God,

en vergaan door dezelfde oorzaak.

Dit is het gezag, het ware gezag van God.

Naar ‘God Zelf, de unieke I’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’

Vorige:God staat Satan niet toe hen die God wil redden zomaar te schaden

Volgende:Dit is de mensheid die God van plan is te redden

Gerelateerde media

 • Wat gelovigen zouden moeten nastreven

  I Hoeveel werk heeft God in jou gedaan? Hoeveel heb jij doorstaan en geproefd? Hij disciplineert en Hij test jou. Hij vervolledigt Zijn werk in jou. A…

 • Voor allen zorgt God volmaakt

  I Grootsheid, heiligheid, soevereiniteit en liefde, details van Gods essentie en gezindheid worden onthuld, elke keer dat Hij Zijn werk uitvoert, zich…

 • De hemel is hier zo blauw

  I Er is hier een hemel, een hemel die zo anders is! Een prachtige geur doordringt 't land, en de lucht is schoon. Almachtige God werd vlees en leeft o…

 • God volbrengt alles in de laatste dagen vooral met woorden

  I Tijdens de laatste dagen wanneer God incarneert, gebruikt Hij vooral het woord om alles te openbaren en volbrengen. Alleen in Zijn woorden kan je zi…