436 De methode en het principe van Gods werk in Zijn menselijkheid

Vers 1

Toen God niet in het vlees was, begreep de mens maar weinig

van wat Hij zei, want het kwam van Zijn goddelijkheid.

Het perspectief en de context zijn ongrijpbaar voor de mens.

Het kwam uit het spirituele rijk,

dat de mens niet kon zien of doorkruisen.


Refrein

Toen God eenmaal vlees werd, sprak Hij als een mens,

toonde Hij Zijn goddelijke wil en gezindheid

door wat de mens zag en zich voorstelde,

manieren en talen hij begreep.

Dus kende hij God en leerde Zijn normen en intentie.

Dit was de methode en het principe van Gods werk

in Zijn menselijkheid.


Vers 2

Toen God werkte in Zijn menselijkheid,

verkondigde hij veel waarheden,

veel methodes van Zijn werk op een menselijke wijs.

Zijn gezindheid en Zijn wil, wat Hij heeft en is,

werden ook uitgedrukt, opdat de mens ze kent.

De mens begreep Zijn essentie, wat Hij heeft en is,

ze tonen Zijn identiteit en Zijn plaats als God Zelf.


Refrein

Toen God eenmaal vlees werd, sprak Hij als een mens,

toonde Hij Zijn goddelijke wil en gezindheid

door wat de mens zag en zich voorstelde,

manieren en talen hij begreep.

Dus kende hij God en leerde Zijn normen en intentie.

Dit was de methode en het principe van Gods werk

in Zijn menselijkheid.


Brug

Zo helder als maar kan, drukte de Mensenzoon in vlees

Gods gezindheid en essentie uit.

Zijn menselijkheid was geen drempel voor de mens

om met God te spreken,

maar de enige manier om zich te verbinden met de Schepper.


Refrein

Toen God eenmaal vlees werd, sprak Hij als een mens,

toonde Hij Zijn goddelijke wil en gezindheid

door wat de mens zag en zich voorstelde,

manieren en talen die hij begreep.

Dus kende hij God en leerde Zijn normen en intentie.

Dit was de methode en het principe van Gods werk

in Zijn menselijkheid.


Naar ‘Gods werk, Gods gezindheid en God Zelf III’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’

Vorige: 435 Hoe je de praktische God kunt kennen

Volgende: 438 Is de hele Bijbel gegeven door Gods inspiratie?

De wereld wordt in de laatste dagen bestookt met rampen. Welke waarschuwing geeft dat ons? En hoe kunnen wij beschermd worden door God te midden van rampen? Kijk samen met ons naar onze actuele preek die je de antwoorden zal geven.
Neem contact op via Messenger
通过Messenger与我们聊天

Gerelateerde inhoud

124 Lied van de overwinnaars

Het koninkrijk groeit in deze wereld. Het ontstaat onder de mensen. Het komt op onder de mensen. Geen macht kan Gods koninkrijk vernietigen. God begeeft Zich onder Zijn mensen en leeft tezamen met Zijn volk. Iedereen die God waarlijk liefheeft, hoe gezegend zij zijn!

60 God is in de hemel en ook op aarde

God is praktisch in het hart van de mens, wanneer Hij op de aarde is. In de hemel is God de Heerser van de hele schepping. Eens wandelde God door de bergen en de wateren, zachtjes heeft Hij altijd tussen de mensen gewandeld. God is in de hemel, maar ook op de aarde.

Instellingen

  • Tekst
  • Thema's

Effen kleuren

Thema's

Lettertype

Lettergrootte

Regelruimte

Regelruimte

Paginabreedte

Inhoud

Zoeken

  • Zoeken in deze tekst
  • Zoeken in dit boek