We nodigen alle zoekers van de waarheid uit om contact met ons op te nemen.

Volg het Lam en zing een nieuw lied

Effen kleuren

Thema's

Lettertype

Lettergrootte

Regelruimte

Paginabreedte

0 zoekresultaten

Geen resultaten gevonden

207 Ik zal nooit meer van God weglopen

1

Eens joeg ik geld en roem na; ik verliet God en ging terug naar de wereld.

Ik gleed weg in de duisternis en ik was angstig en ongerust.

In de dagen dat ik God niet aan mijn zijde had, was pijn mijn enige metgezel.

O God, het is mijn schuld, want ik luisterde niet naar uw woorden en gaf me halsstarrig over aan de macht van Satan.

Ik verloochende mijn geloof en heb u diep verwond. Ik doorzoek mijn hart: waar is mijn geweten gebleven?

Ik heb de bittere smaak van het rijk van Satan volop geproefd, ik verlang naar het geluk van uw aanwezigheid.

Ik zou de tijd zo graag terug willen draaien en helemaal opnieuw beginnen.

Is er een kans dat ik gered word? Is het te laat om terug te keren?

2

Ik heb door Gods harde kastijding en discipline eindelijk mezelf aanschouwd.

Ik heb God alleen met mijn woorden erkend, maar ik heb Hem nooit als God behandeld.

Ik had niet de minste eerbied voor Hem, volledig onbewust heb ik Zijn gezindheid beledigd.

O God, hoe kan ik u kennen of vrezen zonder de waarheid na te streven?

Ik kijk terug op het verleden, hoe ik u verraden heb, en het is als een brandmerk in mijn hart.

Een zo grote schuld kan ik niet terugbetalen en mijn hart wordt geteisterd door wroeging en zelfverwijt.

Ik buig voor u neer, ik open mijn ziel voor u en de tranen druipen plotseling uit mijn ooghoeken.

Mijn hardleersheid en opstandigheid hebben uw hart zo verwond; hoe kan ik de vreselijke dingen van het verleden uitwissen?

3

Alleen door Gods genade kon ik terugkeren naar Zijn woning.

Het is Zijn onbaatzuchtige verlossing die mij een kans op berouw heeft gegeven.

Ik heb de oprechte liefde van God ervaren en ik heb mij voorgenomen om mezelf te vernieuwen.

Oh God, als ik naar u terugkeer, zie ik u weer naar mij glimlachen.

Uw tedere tegenwoordigheid omringt mijn hart. U bent net zo toegenegen en liefdevol als in het begin.

Uw oprechtheid, uw waarachtigheid raken mijn hart en aanbidding voor u borrelt in mijn ziel op.

O God, u bent alles in mijn leven. Ik zal nooit meer van u weglopen.

O God, u bent alles in mijn leven. Ik zal nooit meer van u weglopen.

Vorige:Het oordeel van God is een zegening

Volgende:Het verleden doorboort mij als een zwaard

Gerelateerde media