316 Lof voor nieuw leven in het koninkrijk

We hebben Gods stem gehoord en zijn naar Zijn huis teruggekeerd.

In bijeenkomsten eten en drinken we Gods woorden, we wonen het feestmaal bij.

We zeggen onze zorgen en complicaties vaarwel, we leiden een nieuw leven.

Gods woorden zijn iedere dag bij ons, we koesteren ons erin.

Nu we ons hart openen als we de waarheid delen, klaart ons hart enorm op.

We overpeinzen en denken na over Gods woorden, de Heilige Geest verlicht ons.

We zijn de belemmeringen en vooroordelen kwijt, we leven in Gods liefde.

We begrijpen de waarheid en zijn bevrijd, ons hart is honingzoet.

We houden van elkaar, er bestaat geen afstand tussen ons.

We begrijpen het hart van God, we zijn niet meer negatief.

Nu we met Gods woorden leven, zien we hoe beminnelijk Hij is.

We hebben het pad van licht genomen in het leven, allemaal door Gods begeleiding.

Gods woorden zijn zo dierbaar, ze zijn geheel en al de waarheid.

Nu we het oordeel van Gods woorden aanvaarden, is onze verdorvenheid helemaal aan het licht gekomen.

Met een arrogante houding ontbreekt het ons echt aan verstand.

Gods woorden snoeien en behandelen ons, we hebben onszelf leren kennen.

We reflecteren, begrijpen onszelf, en hebben oprecht berouw.

Door oordeel en tuchtiging is onze verdorvenheid gezuiverd.

We hebben onze verdorven gezindheid afgeworpen, we worden nieuwe mensen.

We kunnen onze plichten aanvaardbaar vervullen om Gods liefde te beantwoorden.

We doen allemaal ons eigen deel, we zijn God toegewijd.

We zijn standvastig in onze getuigenis om Gods wil te vervullen.

We geven allemaal ons eigen licht af, onze eigen vonk, we verkondigen en getuigen van God.

Pure en eerlijke liefde voor God is gelukkig en zoet.

We voegen onze harten en handen samen om van God te getuigen.

We verspreiden het evangelie van het koninkrijk en zijn nooit bang voor ontberingen of vermoeidheid.

Door alle tegenslagen en beproevingen heen bidden we tot God en vertrouwen we op Hem.

De weg is ruw en hobbelig, maar God opent een pad.

Nu we de waarheid van Gods woorden begrijpen, wint ons hart aan kracht.

Gods woorden bemoedigen ons, we zetten altijd door.

Zij aan zij, hand in hand, geven we getuigenis voor God, we geven onszelf aan Hem in lichaam en in geest.

Hoe groot ons lijden ook is, we zijn maar al te graag bereid.

Met Gods woorden als leidraad triomferen wij over Satan.

We houden echt van God, we zullen er nooit spijt van hebben.

We hebben de grote rode draak echt achter ons gelaten, wij zijn zegevierende soldaten.

Wij getuigen op ons pad van liefde voor God, we zullen ons nooit terugtrekken.

Hardop zingen we onze lof voor God, we dansen en dansen.

We prijzen ons nieuwe leven in het koninkrijk, ons hart is waarlijk gelukkig.

Het is God die ons heeft gered, we zijn Gods volk geworden.

Om voor Gods troon te worden gebracht is een onvergelijkbare vreugde.

Vorige: 315 Gods wegen kunnen niet doorgrond worden

Volgende: 317 Zing en dans tot lof van God

De wereld wordt in de laatste dagen bestookt met rampen. Welke waarschuwing geeft dat ons? En hoe kunnen wij beschermd worden door God te midden van rampen? Kijk samen met ons naar onze actuele preek die je de antwoorden zal geven.
Neem contact op via Messenger
通过Messenger与我们聊天

Gerelateerde inhoud

66 Tijd

IEen eenzame ziel is van ver gereisd,polsend naar de toekomst, zoekend naar het verleden,hard zwoegend, en een droom nastrevend.Geboren in...

Instellingen

  • Tekst
  • Thema's

Effen kleuren

Thema's

Lettertype

Lettergrootte

Regelruimte

Regelruimte

Paginabreedte

Inhoud

Zoeken

  • Zoeken in deze tekst
  • Zoeken in dit boek