317 Zing en dans tot lof van God

1

Christus van de laatste dagen is verschenen om te werken en de mens te redden.

Hij openbaart Gods liefde door de mens te bewateren, te voeden en te leiden.

Gods woorden hebben warmte en kracht, ze overwinnen ons hart.

We eten, drinken en genieten van Gods woorden, we zijn aanwezig bij het feestmaal.

Door Gods woorden te eten en te drinken, te overdenken en erover te communiceren,

verlicht de Heilige Geest ons en begrijpen we de waarheid.

We werpen aardse banden van ons af en vervullen onze plicht.

Wat een zegen is het Gods koninkrijk binnen te gaan!


2

Gods woorden zijn als een scherp zwaard dat onze natuur blootlegt.

Onze arrogantie, onze zelfgenoegzaamheid en ons bedrog worden blootgesteld aan het licht.

Door oordeel en tuchtiging te ondergaan leren we onszelf kennen.

Onze verdorven gezindheid wordt gereinigd en we worden nieuwe mensen.

In harmonieuze samenwerking met anderen, vervullen we onze plicht.

We falen en vallen en zoeken de waarheid.

Gods woord en de waarheid zijn zo kostbaar; ze reinigen ons.

Bevrijd van de invloed van Satan verwerven we Gods lof.


3

Omdat we er zeker van zijn dat Christus de waarheid is, volgen we Hem met onbreekbare vastberadenheid.

We ondernemen onze missie om te getuigen van God en zijn Hem ten diepste toegewijd.

Geen spotternij, laster of veroordeling kan ons ooit doen omkeren.

We vervullen onze plicht om God tevreden te stellen; Gods glorie komt voorop.

We zullen niet terugdeinzen als Satan ons gevangen dreigt te nemen.

Hoewel we hevig vervolgd worden, zullen we altijd trouw blijven.

Door beproevingen en tegenspoed wordt onze liefde voor God versterkt.

We verzaken volledig de grote rode draak en leggen een klinkend getuigenis af.


Refrein

Zing en dans tot lof van God, tot lof van God.

Dank God dat Hij ons naar de weg ten leven heeft geleid.

We genieten elke dag van Gods woorden en leven voor Zijn aangezicht.

We zullen nooit ophouden God te prijzen en te getuigen van Zijn rechtvaardigheid!

Vorige: 316 Lof voor nieuw leven in het koninkrijk

De wereld wordt in de laatste dagen bestookt met rampen. Welke waarschuwing geeft dat ons? En hoe kunnen wij beschermd worden door God te midden van rampen? Kijk samen met ons naar onze actuele preek die je de antwoorden zal geven.
Neem contact op via Messenger
通过Messenger与我们聊天

Gerelateerde inhoud

94 God wil het ware hart van de mens

Mensen vandaag koesteren God niet. Hij heeft geen plaats binnenin hun hart. In de komende dagen, dagen van lijden, zouden zij echte liefde kunnen tonen voor Hem? Zijn Gods daden niet gepast om terug te betalen? Waarom geeft de mens Hem zijn hart niet?

Instellingen

  • Tekst
  • Thema's

Effen kleuren

Thema's

Lettertype

Lettergrootte

Regelruimte

Regelruimte

Paginabreedte

Inhoud

Zoeken

  • Zoeken in deze tekst
  • Zoeken in dit boek