Hoofdstuk 90

Iedereen die blind is, moet van mij weggaan en geen seconde langer blijven, want degenen die ik wil, zijn degenen die mij kennen, die mij kunnen zien, en zij kunnen alles van mij krijgen. En wie kan daadwerkelijk alles van mij krijgen? Er zijn beslist heel weinig van zulke mensen en zij zullen zeker mijn zegen krijgen. Ik heb deze mensen lief en ik selecteer ze één voor één om mijn rechterhand te zijn, om mij in hen te manifesteren. Ik zal zorgen dat alle naties en alle volkeren mij onophoudelijke zullen prijzen en mij eindeloos in het belang van die mensen zullen toejuichen. O, Berg Sion! Hijs de vlag van de overwinning en juich voor mij! Want ik ga door het universum en naar alle uiteinden van de aarde, door de bergen, langs de rivieren en al het andere, en keer dan hier terug. Ik keer triomfantelijk terug in alle rechtvaardigheid, met mijn oordeel in toorn en vuur, en vooral: ik keer terug met mijn eerstgeboren zonen. Alle dingen die ik verafschuw en alle mensen, zaken en voorwerpen waar ik een hekel aan heb, verwerp ik. Ik ben zegevierend en ik heb alles volbracht wat ik wilde doen. Wie durft te zeggen dat ik mijn werk niet heb voltooid? Wie durft te zeggen dat ik mijn eerstgeboren zonen niet heb verworven? Wie durft te zeggen dat ik niet in triomf teruggekeerd ben? Dat zullen zeker de volgelingen van Satan zijn en degenen die moeite hebben om mijn vergiffenis te verkrijgen. Zij zijn blind, het zijn vunzige demonen en hen verafschuw het meest. Ik zal mijn toorn en mijn complete oordeel wat betreft deze dingen gaan onthullen en het universum en de aarde ontsteken met mijn laaiende vuren, van het ene uiteinde naar het andere, en er elke hoek van verlichten. Dat is mijn bestuurlijk decreet.

Als je mijn woorden eenmaal hebt begrepen, zul je er troost uit putten, maar laat ze niet aan je voorbij gaan. Uitspraken van oordeel komen elke dag voor, dus waarom zijn jullie zo stompzinnig en versuft? Waarom werken jullie niet met mij mee? Hebben jullie dan zo veel zin om naar de hel te gaan? Ik zeg jullie dat ik de God van genade ben voor mijn eerstgeboren zonen, mijn zonen en mijn volk, dus hoe begrijpen jullie dat? Dit is niet zo maar een verklaring en moet vanuit een positief perspectief worden begrepen. O, blinde mensheid! Ik heb jullie vaak gered, jullie uit de greep van Satan en van de tuchtiging gehaald, zodat jullie mijn belofte kunnen verwerven, dus waarom tonen jullie geen respect voor mijn hart? Kan op deze manier iemand onder jullie gered worden? Mijn rechtvaardigheid, majesteit en oordeel omvatten geen genade voor Satan. Voor jullie betekenen deze dingen echter verlossing, maar toch zijn jullie gewoon niet in staat om mijn gezindheid te begrijpen of de principes achter mijn handelingen te kennen. Jullie dachten dat ik handel zonder acht te slaan op de strengheid van mijn handelingen, of op het doelwit daarvan; wat is dat onwetend! Ik zie alles duidelijk, de mensen, de evenementen en de dingen. Ik begrijp in alle helderheid de essentie van elke persoon, dat wil zeggen dat ik alle dingen die een persoon in zich koestert volledig doorzie. Ik kan duidelijk zien of iemand een helleveeg of een prostitué is en ik weet wie heimelijk wat doet. Pronk niet met je charmes tegenover mij, jij ellendeling! Ga weg! Dat soort persoon heeft voor mij geen nut, want ik wil voorkomen dat mijn naam onteerd wordt. Zij kunnen geen getuigenis geven van mijn naam, maar in plaats daarvan handelen ze averechts en maken ze mijn familie te schande! Ze zullen onmiddellijk uit mijn huis verdreven worden. Ik wil hen daar niet hebben. Ik zal geen vertraging tolereren, zelfs geen seconde! Wat deze mensen ook proberen, het is zinloos, want in mijn koninkrijk is alles heilig en vlekkeloos. Als ik zeg dat ik iemand niet wil, dan meen ik dat en dat geldt ook voor mijn volk. Verwacht niet dat ik van mening zal veranderen. Het kan me niet schelen hoe goed je voorheen voor mij was!

Ik zal mijn mysterie elke dag aan jullie openbaren. Kennen jullie mijn manier van spreken? Volgens welke aspecten onthul ik mijn mysteries? Weten jullie dat? Jullie zeggen vaak dat ik de God ben die te zijner tijd voor jullie zal zorgen, dus begrijpen jullie deze aspecten? Ik onthul mijn mysteries één voor één aan jullie, in overeenkomst met de fases van mijn werk, en ik zal in jullie behoeftes voorzien volgens mijn plan en vooral volgens jullie ware gestalte (voorzien wordt genoemd met betrekking tot elke persoon in het koninkrijk). Mijn manier van spreken is als volgt: aan de mensen in mijn huis bied ik comfort. Ik voorzie in hun behoeftes en ik oordeel hen. Voor Satan heb ik geen genade en voor hem zal alles toorn en vuur zijn. Ik zal gebruik maken van mijn bestuurlijke decreten om degenen die ik niet heb voorbestemd of uitverkoren één voor één uit mijn huis te verdrijven. Je hoeft niet bezorgd te zijn. Ik zal erop toezien dat zij hun werkelijke gedaantes onthullen (nadat zij uiteindelijk mijn zonen hebben gediend) en dan zullen ze terugkeren naar de bodemloze put. Zo niet, dan zal ik deze zaak nooit kunnen laten rusten of laten varen. De mensen praten vaak over de hel en Hades. Maar waar verwijzen die woorden naar en wat is het verschil tussen deze twee woorden? Gaat het hierbij echt om één of andere koude, donkere hoek? De menselijke geest is altijd bezig om mijn bestuur te doorbreken en zij denken dat hun eigen willekeurige overwegingen nogal goed zijn. Maar dat zijn allemaal hun eigen inbeeldingen. Hades en de hel verwijzen beide naar een tempel van vuiligheid, waarin Satan en de boze geesten voorheen hebben geleefd. Dat wil zeggen, dat degenen die eens door Satan of door de boze geesten zijn bewoond, de hel en Hades zijn. Dat is een ding dat zeker is! Daarom heb ik in het verleden vaak de nadruk gelegd op het feit dat ik niet in een tempel van vuiligheid leef. Kan ik, God zelf, in Hades of in de hel wonen? Is dat niet gewoon onredelijke onzin? Ik heb dit al meerdere malen gezegd, maar jullie begrijpen nog steeds niet wat ik bedoel. Hades is meer door Satan verdorven in vergelijking tot de hel. Degenen die voor Hades zijn bedoeld, zijn de ernstigste gevallen, en ik heb deze mensen gewoonweg niet voorbestemd. Degenen die voor de hel zijn bedoeld zijn de mensen die ik voorbestemd heb, maar die verworpen zijn. Kortom, ik heb zelfs niet één van deze mensen uitverkoren.

Mensen tonen zich vaak experts in misvatting van mijn woorden. Als ik de dingen niet geleidelijk aan stukje voor stukje uit zou leggen, wie onder jullie zou er dan iets van begrijpen? Jullie geloven de woorden die ik spreek maar half, laat staan de dingen die nog niet eerder zijn aangeduid. Nu zijn er binnen alle naties interne conflicten begonnen. Werkers raken in conflict met leiders, studenten met leraren, burgers met overheidsfunctionarissen, en al deze dingen veroorzaken binnen iedere natie onrust. Maar dat alles is slechts een deel van wat mij een dienst bewijst. En waarom zeg ik dat dit mij een dienst bewijst? Kan het zijn dat ik plezier heb in het ongeluk van de mensen? Blijf ik onverschillig? Zeker niet! Want dit is Satan in zijn laatste stuiptrekkingen en dit fungeert in negatieve zin als weerspiegeling voor mijn macht en voor mijn wonderbaarlijke daden. Dat alles is een sterke getuigenis voor mij en een wapen om Satan mee aan te vallen. Precies op het moment dat alle naties van de wereld vechten over land en invloed, zullen mijn eerstgeboren zonen en ik samen regeren als koningen en over hun lot beslissen, en het feit dat mijn koninkrijk volledig onder de mensheid gevestigd zal worden in deze erbarmelijke omstandigheden is voor hen absoluut onvoorstelbaar. Daarnaast zullen zij, terwijl ze elkaar de macht betwisten en over anderen willen oordelen, door anderen geoordeeld en verzengd worden door mijn toorn. Wat is dat treurig! Wat treurig! Mijn koninkrijk zal worden gevestigd onder de mensheid: wat een glorieuze gebeurtenis!

De mensheid (zowel de mensen van mijn koninkrijk als de nakomelingen van Satan) moet mijn wonderbaarlijke daden zien, anders kan ik deze taak nooit laten rusten. Zelfs als je bereid bent om mijn oordeel te aanvaarden, dan is dat nog steeds niet voldoende als je mijn wonderbaarlijke daden niet hebt gezien. Alle mensen moeten in hun hart overtuigd zijn, zowel in woord als in waarneming, en niemand kan hier onderuit. Alle mensen moeten mij eer betonen. En als het einde komt, zal ik zelfs de grote rode draak dwingen om op te staan en mij voor mijn overwinning te prijzen. Dat is mijn bestuurlijk decreet; zul je dat niet vergeten? Alle mensen moeten mij eindeloos prijzen en eer betonen!

Vorige: Hoofdstuk 89

Volgende: Hoofdstuk 91

De wereld wordt in de laatste dagen bestookt met rampen. Welke waarschuwing geeft dat ons? En hoe kunnen wij beschermd worden door God te midden van rampen? Kijk samen met ons naar onze actuele preek die je de antwoorden zal geven.

Gerelateerde inhoud

God Zelf, de unieke I

Gods gezag (I)Mijn laatste paar communicaties gingen over Gods werk, Gods gezindheid en God Zelf. Hebben jullie na het horen van deze...

Hoofdstuk 38

Met het oog op de inherente eigenschappen van de mens – dat wil zeggen: zijn ware gezicht – is het werkelijk niet eenvoudig geweest om het...

Instellingen

  • Tekst
  • Thema's

Effen kleuren

Thema's

Lettertype

Lettergrootte

Regelruimte

Regelruimte

Paginabreedte

Inhoud

Zoeken

  • Zoeken in deze tekst
  • Zoeken in dit boek