575 Niemand kan de oorsprong van Gods woorden begrijpen

Van alle mensen op de wereld, wie leeft er niet in Gods genade?


I

Als God de mensen geen tastbare zegen had gegeven,

wie zou er dan genieten van de rijkdom in de wereld?

Zou het kunnen dat alleen de kans om je plaats in te nemen,

je plaats in te nemen als het volk van God, op zichzelf Gods zegen is?

Wat als jullie niet Gods volk waren maar gewoon dienstdoeners?

Betekent dat dan dat je niet zou leven binnen Zijn zegen?

En nog niemand van jullie kan begrijpen waar Gods woord vandaan komt.


II

De mens koestert de namen niet die God hem heeft gegeven.

Velen voelen wrevel in hun hart omdat ze "dienstdoeners" worden genoemd.

En velen gaan van God houden wanneer ze "Gods volk" worden genoemd.

Dus probeer God nooit te bedriegen, Zijn ogen zien en doordringen alles!

Wie van jullie ontvangt uit vrije wil, en wie geeft gehoorzaamheid?

Als het saluut van het koninkrijk niet zou weerklinken,

zou je dan echt kunnen gehoorzamen, en dat tot het einde doen?

Dit alles is door God voorbestemd:

wat de mens kan doen, denken, hoe ver hij kan gaan.

Wat als jullie niet Gods volk waren maar gewoon dienstdoeners?

Betekent dat dan dat je niet zou leven binnen Zijn zegen?

En nog niemand van jullie kan begrijpen

waar Gods woord vandaan komt, oh, waar Gods woord vandaan komt.


uit ‘Het Woord verschijnt in het vlees’

Vorige: 574 Verzaak het vlees om Gods liefelijkheid te zien

Volgende: 576 Jullie kennen je status gewoon niet

De wereld wordt in de laatste dagen bestookt met rampen. Welke waarschuwing geeft dat ons? En hoe kunnen wij beschermd worden door God te midden van rampen? Kijk samen met ons naar onze actuele preek die je de antwoorden zal geven.
Neem contact op via Messenger
通过Messenger与我们聊天

Gerelateerde inhoud

846 God zorgt stil voor iedereen

God voorziet in de noden van iedereen, overal en altijd. Hij observeert hun gedachten, hoe hun harten veranderen. En Hij geeft ze de steun die ze nodig hebben, moedigt hen aan en begeleidt hen.

140 Gods liefde is het echtst

IHet overwinningswerk van God in jullie is zo'n grote redding.Iedereen van jullie is vol van zonde en losbandigheid.Nu komen jullie oog in...

Instellingen

  • Tekst
  • Thema's

Effen kleuren

Thema's

Lettertype

Lettergrootte

Regelruimte

Regelruimte

Paginabreedte

Inhoud

Zoeken

  • Zoeken in deze tekst
  • Zoeken in dit boek