We nodigen alle zoekers van de waarheid uit om contact met ons op te nemen.

Volg het Lam en zing een nieuw lied

Effen kleuren

Thema's

Lettertype

Lettergrootte

Regelruimte

Paginabreedte

0 zoekresultaten

Geen resultaten gevonden

563 Jullie leven gewoon niet voor de waarheid

1 Ook al accepteren jullie deze tuchtiging nu, jullie streven niet naar de waarheid en proberen niet heden naar de waarheid te leven, maar willen later een gelukkig leven voorbij het vlees. Jullie zoeken niet naar de waarheid, staan niet pal voor de waarheid en leven al helemaal niet voor de waarheid. Jullie blijven maar denken dat de Heiland, die oneindig mild en barmhartig is, je ongetwijfeld op een dag tot Hem zal komen nemen, jij die moeilijkheden en leed in deze wereld hebt ondervonden, en dat Hij jou, een onderdrukt slachtoffer, ongetwijfeld zal wreken. Ben je niet vol zonde? Ben je de enige die in deze wereld heeft geleden? Je bent zelf onder het domein van Satan gekomen en hebt geleden. Toch heb je het nodig dat God je wreekt?

2 Als je de waarheid bezit, kun je God volgen. Als je aan naleving doet, kun je een manifestatie van Gods woord zijn. Als je het leven hebt, kun je Gods zegen genieten. Zij die de waarheid bezitten, kunnen Gods zegen genieten. God zal zaken zeker rechtzetten voor degenen die Hem met heel hun hart liefhebben en daarnaast tegenspoed en lijden doorstaan. Dat geldt niet voor mensen die alleen zichzelf liefhebben en ten prooi zijn gevallen aan de misleidingen van Satan. Hoe kan er goedheid zijn in mensen die de waarheid niet liefhebben? Hoe kan iemand rechtvaardig zijn die alleen het vlees liefheeft? Zijn rechtvaardigheid en goedheid niet verbonden met de waarheid? Zijn ze niet voorbehouden aan hen die God met heel hun hart liefhebben? Zij die de waarheid niet liefhebben en slechts een ranzig lijk zijn – zijn zij niet allen kwaadaardig? Wie niet naar de waarheid kunnen leven – zijn zij niet allemaal vijanden van de waarheid? Hoe zit dat met jullie?

Naar ‘Alleen de vervolmaakten kunnen een zinvol leven leiden’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’

Vorige:Hebben jullie waar geloof in Christus?

Volgende:Mensen kennen Gods ware gezicht niet

Gerelateerde media

 • Weet dat Gods tuchtiging en oordeel liefde zijn

  I Oordeel en tuchtiging zijn loutering en genadeloze onthullingen, bedoeld om de menselijke zonden en zijn vlees te bestraffen, maar niets van dit wer…

 • Het resultaat bereikt door God te kennen

  Op een dag, voel je dat de Schepper geen raadsel meer is, Hij is nooit verborgen geweest, Hij verborg Zijn gezicht nooit voor jou; Hij staat helemaal niet ver van je af;

 • Gods gezag is uniek

  Couplet 1 Gods gezag is uniek; het is Zijn speciale essentie en uiting, dat geen andere wezens bezitten, geschapen of niet geschapen. Alle…

 • Niemand begrijpt Gods wil

  I God heeft Zijn werk gedaan onder jullie. Toch is er geen spoor van Gods tien procent. De tien procent gegeven door de goddelijke, door de zondaars o…