196 Niemand kan Gods werk bevatten

I

God en de mens zijn geen gelijken.

Gods wezen en werk zijn onbegrijpelijk en ondoorgrondelijk.

Als God niet al Zijn werk Zelf in persoon doet,

en Zijn woorden niet onder de mensen spreekt,

dan zal Zijn wil nooit begrepen worden.

Zelfs zij die hun hele leven hebben toegewijd aan God

zijn niet in staat de goedkeuring van God te verkrijgen.

De mens zou het werk van God niet moeten definiëren.

In de ogen van God is de mens minder dan een mier.

Hoe kan de kleine mens Gods werk bevatten?

De mens kan het werk van God niet definiëren.

In de ogen van God is de mens minder dan een mier.

Hoe kan de kleine mens Gods werk bevatten?


II

Maar zonder het werk van God,

hebben de beste daden van de mens geen enkele waarde,

want Gods gedachten zullen altijd hoger zijn dan die van de mens.

Niemand kan Gods wijsheid, Gods wijsheid bevatten.

Daarom zegt God dat zij die denken dat ze God en Zijn werk doorzien

waardeloos zijn, arrogant en onwetend.

Satan heeft al het vlees verdorven.

De natuur van de mens verzet zich tegen God.

De mens is niet gelijk aan God en

kan Hem geen advies geven voor Zijn werk.

De mens zou het werk van God niet moeten definiëren.

In de ogen van God is de mens minder dan een mier.

Hoe kan de kleine mens Gods werk bevatten?

De mens kan het werk van God niet definiëren.

In de ogen van God is de mens minder dan een mier.

Hoe kan de kleine mens Gods werk bevatten?


III

Hoe God de mens leidt, is Zijn eigen werk.

De mens moet zich onderwerpen en geen mening hebben.

Want de mens is niets dan stof.

Omdat we proberen God te zoeken, zouden we nooit

onze noties moeten opleggen aan het werk van God,

voor Hem om te overwegen.

Noch moeten we onze verdorven natuur gebruiken

om te proberen Gods werk te belemmeren.

Zou dat ons niet tot een antichrist maken?

Kunnen mensen zoals deze geloof in God claimen?

De mens zou het werk van God niet moeten definiëren.

In de ogen van God is de mens minder dan een mier.

Hoe kan de kleine mens Gods werk bevatten?

De mens kan het werk van God niet definiëren.

In de ogen van God is de mens minder dan een mier.

Hoe kan de kleine mens Gods werk bevatten?

Aangezien we geloven dat er een God is,

en we Hem tevreden willen stellen en Hem willen zien,

zouden we de weg van de waarheid moeten zoeken,

om verenigbaar te zijn met God.

En we zouden God niet tegen moeten werken.

Wat voor goeds kan daar nu uit voortkomen?

De mens zou het werk van God niet moeten definiëren.

In de ogen van God is de mens minder dan een mier.

Hoe kan de kleine mens Gods werk bevatten?

In de ogen van God is de mens minder dan een mier.

Hoe kan de kleine mens Gods werk bevatten?

De mens zou het werk van God niet moeten definiëren.

In de ogen van God is de mens minder dan een mier.

Hoe kan de kleine mens Gods werk bevatten?


uit 'Het Woord verschijnt in het vlees'

Vorige: 195 In het Tijdperk van het Koninkrijk volbrengt het woord alles

Volgende: 197 De werkelijke betekenis van het verschijnen van het Woord in het vlees

De wereld wordt in de laatste dagen bestookt met rampen. Welke waarschuwing geeft dat ons? En hoe kunnen wij beschermd worden door God te midden van rampen? Kijk samen met ons naar onze actuele preek die je de antwoorden zal geven.
Neem contact op via Messenger
通过Messenger与我们聊天

Gerelateerde inhoud

140 Gods liefde is het echtst

IHet overwinningswerk van God in jullie is zo'n grote redding.Iedereen van jullie is vol van zonde en losbandigheid.Nu komen jullie oog in...

Instellingen

  • Tekst
  • Thema's

Effen kleuren

Thema's

Lettertype

Lettergrootte

Regelruimte

Regelruimte

Paginabreedte

Inhoud

Zoeken

  • Zoeken in deze tekst
  • Zoeken in dit boek