De app van De Kerk van Almachtige God

Luister naar Gods stem en verwelkom de wederkomst van Heer Jezus!

We nodigen alle zoekers van de waarheid uit om contact met ons op te nemen.

Het Woord verschijnt in het vlees

Effen kleuren

Thema's

Lettertype

Lettergrootte

Regelruimte

Paginabreedte

0 zoekresulta(a)t(en)

Geen resultaten gevonden

Over de stappen van Gods werk

Van buiten lijkt het alsof Gods werk in deze huidige fase al is voltooid, en dat de mensheid oordeel, tuchtiging, slaan en de loutering van Zijn woorden al heeft ervaren en dat de mensheid stappen heeft ondergaan als de beproeving van de dienstdoeners, de loutering van de tijden van tuchtiging, de beproeving van de dood, de beproeving van het contrast en de tijden van[a] het liefhebben van God. Hoewel de mensen groot lijden hebben ondergaan in elke stap, hebben ze nog niet Gods wil begrepen. Zoals de beproeving van de dienstdoeners, wat mensen daarmee hebben gewonnen, wat ze ervan begrepen hebben en welk resultaat God daardoor wilde bereiken – de onduidelijkheid over deze kwesties blijft bestaan voor mensen. Vanuit de snelheid van Gods werk gezien, lijkt het erop dat mensen in het huidige tempo absoluut niet kunnen meekomen. Hieruit volgt dat God eerst de stappen van Zijn werk openbaart aan mensen, en Hij hoeft niet zover te gaan dat mensen zich deze stappen kunnen inbeelden, maar Hij probeert dit te gebruiken om een punt helder te maken. God moet de stappen die hierboven beschreven staan uitvoeren om iemand die werkelijk door Hem is gewonnen te vervolmaken. Het doel van dit werk is dat mensen zien welke stappen God uit moet voeren om een groep mensen te vervolmaken. Dus, van de buitenkant zijn de stappen van Gods werk voltooid, maar eigenlijk is Hij pas begonnen met het vervolmaken van de mensheid. Dit is wat mensen duidelijk zouden moeten zien, dat de stappen van Zijn werk zijn voltooid, niet dat Zijn werk zelf is voltooid. Maar wat mensen geloven vanuit hun opvattingen is dat de stappen van Gods werk aan de mensheid zijn geopenbaard en dat er geen twijfel over bestaat dat Zijn werk is afgerond. Deze manier van kijken is totaal verkeerd. Gods werk staat niet op een lijn met menselijke opvattingen, het is een tegenaanval tegen menselijke ideeën keer op keer en de stappen in het bijzonder zijn niet in lijn met menselijke opvattingen; dit laat Gods wijsheid zien. Hieraan kan gezien worden dat menselijke opvattingen telkens verstoord zijn en dat het enige dat mensen kunnen bedenken dingen zijn waarop God terug wil slaan. Dit is een inzicht van daadwerkelijke ervaring. Mensen denken allemaal dat God zo snel werkt en ze denken dat wanneer ze nog steeds geen begrip hebben en nog steeds perplex en verward zijn, dat Gods werk al is voltooid zonder dat mensen het weten. Elke stap van Gods werk gaat op deze manier. De meeste mensen geloven dat God met hen speelt, maar de intentie achter het werk dat Hij doet is anders. Zijn werkwijze kenmerkt zich door beraad, eerst op een algemeen niveau, vervolgens in detail te gaan, en daarna de details te verfijnen. Dit verrast mensen. Alle mensen willen God misleiden en denken dat, als ze het met de Franse slag doen, ze uiteindelijk op een punt uitkomen waarop ze Hem tevreden kunnen stellen, maar in werkelijkheid, hoe kan God tevreden worden gesteld door pogingen van de mensheid om het met de Franse slag te doen? God werkt door mensen te verassen en hen op een onverhoeds moment te grijpen om de beste resultaten te behalen en om mensen meer bekend te maken met Zijn wijsheid, rechtvaardigheid, majesteit en Zijn geen belediging duldende gezindheid.

God is nu officieel begonnen om mensen te vervolmaken. Om compleet te worden gemaakt, moeten mensen openbaring, oordeel en de tuchtiging van Gods woorden ondergaan en de beproevingen en raffinage van Zijn woorden ervaren (zoals de beproeving van de dienstdoeners). Daar komt bij dat mensen in staat moeten zijn om de beproeving van de dood te weerstaan. Dat betekent dat iemand die waarlijk Gods wil uitdraagt, kan prijzen vanuit diep in zijn hart te midden van Gods oordeel, tuchtiging en beproevingen en God volledig kan gehoorzamen en zichzelf verloochenen, om zo God oprecht, gericht en rein lief te hebben; zo is een compleet persoon en het is ook het werk dat God wil doen en wat God wil bereiken. Mensen mogen niet te gemakkelijk conclusies trekken over hoe God werkt, en ze kunnen de toegang tot het leven slechts najagen. Dit is de basis. onderzoek Gods manier van werken niet voortdurend; dit zal enkel je toekomstige vooruitzichten in de weg staan. Hoeveel heb je nu eigenlijk gezien van hoe Hij werkt? Hoe gehoorzaam ben je geweest? Hoeveel profijt heb je van elke werkwijze gehad? Ben je bereid om door God vervolmaakt te worden? Ben je klaar om een compleet persoon te zijn? Dit zijn dingen waar jullie duidelijkheid over moeten hebben. Het zijn dingen waar jullie in moeten gaan.

Voetnoten:

a. De originele tekst laat ‘de tijden van’ weg.

Vorige:Het gezichtspunt dat gelovigen zouden moeten hebben

Volgende:De verdorven mens kan God niet vertegenwoordigen

Mogelijk vindt u dit ook interessant