276 Alleen God is de beste

1

Alle woorden van God zijn de waarheid, wat Hij zegt en doet is allemaal rechtvaardig.

Wanneer we dingen tegenkomen die tegen onze opvattingen ingaan, moeten we de waarheid zoeken.

De verdorven mensheid zou Gods oordeel en tuchtiging moeten aanvaarden.

Ervaar Gods woorden en ga binnen in de werkelijkheid van de waarheid om aan Zijn wil te voldoen.

Laat alle droefheid varen, kijk op naar God en beoefen de waarheid.

Versterk ons voornemen Petrus te imiteren en leg een klinkend getuigenis af.

Laten we onze stemmen verheffen en zingen, alleen God is de beste!

We zullen eeuwig Gods heiligheid en rechtvaardigheid prijzen!


2

Door het oordeel van Gods woorden te ondergaan, heb ik gezien hoe diepgaand ik door Satan ben verdorven.

Ik ben arrogant, vals en bedrieglijk, ik heb werkelijk geen menselijke gelijkenis.

Na het oordeel te hebben aanvaard en mijzelf te hebben leren kennen, heb ik werkelijk berouw getoond.

Gods immense liefde ligt verborgen achter Zijn oordeel en tuchtiging.

Nu ik heb geproefd van Gods gezindheid die geen belediging tolereert, vereer ik God vanuit mijn hart.

Nu ik het vlees verzaak en de waarheid beoefen, voel ik dat God nog dichterbij is.

Laten we onze stemmen verheffen en zingen, alleen God is de beste!

We zullen eeuwig Gods heiligheid en rechtvaardigheid prijzen!


3

Vervolging, tegenspoed en beproevingen zijn ons deel, we moeten God verheerlijken en van Hem getuigen.

Bij leven of in de dood dienen schepsels zich te onderwerpen aan Gods heerschappij.

Doordat we tegenspoed en lijden ondergaan, haten we Satan nog meer; alleen God is beminnelijk.

Laten we ons leven riskeren om Satan te schande te maken en zegevierend getuigenis afleggen.

Lichte kwellingen, die slechts tijdelijk zijn, worden terugbetaald met de waarheid en leven.

Alles wat God doet, is de mens liefhebben, en we geloven er vast in, zonder enige twijfel.

Laten we onze stemmen verheffen en zingen, alleen God is de beste!

We zullen eeuwig Gods heiligheid en rechtvaardigheid prijzen!

Vorige: 275 Gods liefde heeft mijn hart doen smelten

Volgende: 277 God heeft zo’n hoge prijs betaald

De wereld wordt in de laatste dagen bestookt met rampen. Welke waarschuwing geeft dat ons? En hoe kunnen wij beschermd worden door God te midden van rampen? Kijk samen met ons naar onze actuele preek die je de antwoorden zal geven.
Neem contact op via Messenger
通过Messenger与我们聊天

Gerelateerde inhoud

Instellingen

  • Tekst
  • Thema's

Effen kleuren

Thema's

Lettertype

Lettergrootte

Regelruimte

Regelruimte

Paginabreedte

Inhoud

Zoeken

  • Zoeken in deze tekst
  • Zoeken in dit boek