175 Mijn hart is vervuld van een diepe pijn

1

Mijn hart is vervuld van een diepe pijn. Telkens wanneer ik aan vroeger denk, is het alsof er een mes in mijn hart wordt rondgedraaid.

Ooit verzette ik me tegen Christus en uitte ik me godslasterlijk tegenover Christus. Ik geloofde wel in God, maar ik kende Hem niet en verzette me tegen Hem.

Ik was er getuige van dat Christus de waarheid sprak, maar nog loochende ik Hem Ik ben geen haar beter dan de farizeeërs.

Ik zal deze in bloed geschreven les nooit vergeten. Nu voel ik nog slechts oneindige wroeging en spijt.


2

Jarenlang heb ik in de Heer geloofd maar ik heb nooit de waarheid gezocht. Ik vergaarde slechts Bijbelse kennis om daarmee te kunnen pronken.

Ik sprak over theologische theorieën zodat anderen me zouden aanbidden en tegen me zouden opkijken. Ik werkte hard om zegeningen en beloningen te ontvangen.

Ik was egoïstisch en verachtelijk, en Gods wil liet me koud. Ik verkondigde luid dat ik God behaagde, maar de waarheid beoefende ik niet.

Ik beloofde trouw aan God slechts in woorden en vervulde mijn plicht niet. Naar buiten toe leek ik vroom, maar God gehoorzaamde ik niet.


3

Gods oordeel en tuchtiging doen mij diep neerbuigen. Ik beef van angst bij het aanschouwen van Gods rechtvaardige gezindheid.

Ik verafschuw mijn diepe verdorvenheid en onmenselijkheid. Ik heb te veel overtredingen begaan en heb Gods hart gebroken.

Voor al mijn daden had God mij allang moeten vernietigen. Niettemin is God geduldig en verdraagzaam ten opzichte van mij, en geeft Hij mij de kans om berouw te tonen.

Bij het zien van Gods redding wordt mijn hart vervuld van wroeging. Ik ben vastbesloten om de waarheid te beoefenen en een menselijke gelijkenis na te leven.

Ik ben bereid om voor God te leven en iets terug te doen voor Gods liefde. Ik zal God eeuwig gehoorzamen en aanbidden.

Vorige: 174 Inzien dat Christus voor eeuwig de waarheid is

Volgende: 176 Gods oprechte liefde

De wereld wordt in de laatste dagen bestookt met rampen. Welke waarschuwing geeft dat ons? En hoe kunnen wij beschermd worden door God te midden van rampen? Kijk samen met ons naar onze actuele preek die je de antwoorden zal geven.
Neem contact op via Messenger
通过Messenger与我们聊天

Gerelateerde inhoud

25 De hele aarde zal jubelen en God loven

De ene ware God die alle dingen in het universum beheerst — de almachtige Christus! Dit is de getuige van de Heilige Geest. Hij werkt om overal getuigenis te geven. Zodat niemand twijfel zal hebben. De triomferende Koning. Almachtige God, heeft geheerst over de wereld. Hij heeft zonde overwonnen en verlossing bereikt. Loof de triomferende Koning van het universum. De hele aarde zal jubelen! Almachtige God, die lof verdient! Glorie en kracht zijn van u, de grote Koning van het heelal!

Instellingen

  • Tekst
  • Thema's

Effen kleuren

Thema's

Lettertype

Lettergrootte

Regelruimte

Regelruimte

Paginabreedte

Inhoud

Zoeken

  • Zoeken in deze tekst
  • Zoeken in dit boek