We nodigen alle zoekers van de waarheid uit om contact met ons op te nemen.

Volg het Lam en zing een nieuw lied

Effen kleuren

Thema's

Lettertype

Lettergrootte

Regelruimte

Paginabreedte

0 zoekresultaten

Geen resultaten gevonden

32 Loof de overwinning van Almachtige God

Couplet 1

Zing lofzang voor Almachtige God.

Laat het geluid van liederen uit elk hart vliegen.

Loof God die hier in deze wereld vlees werd,

de waarheid uit om de mens te redden en te reinigen.

We horen Zijn stem en zien Hem verschijnen.

Met een hart vol vreugde, keren wij terug naar Gods huis.

Pre-refrein 1

We eten en drinken Gods woorden, genieten van het werk van de Geest.

We begrijpen de waarheid en ons hart is vrij.

Refrein 1

Gods woorden: de enige waarheid, het pad van eeuwig leven.

We jubelen voor een nieuw leven, oog in oog met God.

Sion juicht, want Gods koninkrijk is op aarde gekomen.

We loven Almachtige God om Zijn overwinning,

om Zijn overwinning, om Zijn overwinning.

Couplet 2

Zing lofzang voor Almachtige God.

Laat het geluid van liederen onze liefde voor Hem bezingen.

Loof Zijn rechtvaardige oordeel dat ons reinigt en redt.

We aanvaarden het oordeel van Zijn woord, we worden nieuwe mensen.

We lijden door de loutering en beproeving,

maar onze corrupte gezindheidwordtveranderd.

Pre-refrein 2

We beoefenen de waarheid en leven in het licht.

Bevrijd en vrij, houden we oprecht van God.

Refrein 2

Alle volkeren gehoorzamen God, loven Hem tezamen.

Want we kennen Almachtige God, hebben harten die God vrezen.

We hebben Satan verworpen en Gods redding verkregen.

We loven Almachtige God om Zijn overwinning,

om Zijn overwinning, om Zijn overwinning, om Zijn overwinning.

Couplet 3

Zing lofzang voor Almachtige God.

Laat het geluid van liederen de hele wereld doen schudden.

Loof Gods woorden die Zijn almacht tonen,

die Satan verslaan en een groep overwinnaars maken,

die zichverspreidendoor alle naties en landen.

Christus’ rechtvaardige koninkrijk verschijnt.

Gods woorden regeren op aarde.

Pre-refrein 3

Alle naties, alle volkeren, vereren God tezamen.

Al Gods mensen genieten van hemelse zegeningen op aarde.

Refrein 3

Alle dingen jubelen, want Gods grote werk is voltooid.

Zijn glorie schijnt zo helder door het firmament.

Dat is waarom hemel en aarde er volledig nieuw uitzien.

We loven Almachtige God om Zijn overwinning, om Zijn overwinning.

Outro

Zing lofzang voor Almachtige God.

Alle dingen jubelen tezamen, God is zegevierend teruggekeerd.

Zing lofzang voor Almachtige God.

Alle dingen jubelen tezamen, God is zegevierend teruggekeerd.

Vorige:Gods werk is waarlijk wonderbaar

Volgende:We loven en zingen voor God

Gerelateerde media