De app van De Kerk van Almachtige God

Luister naar Gods stem en verwelkom de wederkomst van Heer Jezus!

We nodigen alle zoekers van de waarheid uit om contact met ons op te nemen.

Volg het Lam en zing een nieuw lied

Effen kleuren

Thema's

Lettertype

Lettergrootte

Regelruimte

Paginabreedte

0 zoekresultaten

Geen resultaten gevonden

103 Het gebed van Gods volk

Snelheid

103 Het gebed van Gods volk

Gods volk keert terug voor Zijn troon.

Wij richten ons gebed tot God.

I

Moge God allen die naar Hem verlangen zegenen.

Moge God hen zegenen door Zijn stem snel te laten horen.

Moge allen die door God zijn uitverkoren,

Hem volgen in de voetstappen van 't Lam.

Moge God hen die zoeken, verlichten; hen die wachten en kijken, verlichten.

Moge allen de Verlosser zien,

zien dat Hij weer terug is, de waarheid die Hij bracht.

Gods volk keert terug voor Zijn troon. Wij richten ons gebed tot God.

II

Moge de mensheid losbreken van haar noties

en de ware weg zoeken en leren

en de voeding van Gods woord ontvangen,

zodat hun geest niet langer meer dorst heeft.

Moge de mensheid leren beoordelen,

niet meer misleid door Satans diepste leugens.

Moge God ons leiden om te preken en te getuigen

en om Zijn volk in Zijn liefde te houden.

Gods volk keert terug voor Zijn troon.

Wij richten ons gebed tot God.

III

Moge God ons verlichten om te begrijpen,

zodat we Zijn woord, Zijn wil gaan verstaan.

Moge allen Gods woord eren en er naar leven.

Moge Hij ons oordelen zodat onze plicht wordt vervuld.

Moge God ons beproeven om onze gezindheid te veranderen,

en laat iedereen goed van kwaad kunnen onderscheiden

en laat iedereen de waarheid beoefenen

en al Gods vereisten gehoorzamen.

IV

Moge God alle boosdoeners straffen, zodat het kerkleven niet wordt verstoord.

Moge God meer mensen vervolmaken, om het met Hem eens te zijn.

Moge mensen hun ware liefde geven aan de ware, lieflijke God.

Moge God hen die terugkeren zegenen.

Moge we allen leven in het licht. Gods volk keert terug voor Zijn troon.

Wij richten ons gebed tot God. Wij richten ons gebed tot God.

Vorige:Vóór God zouden wij altijd stil moeten zijn

Volgende:Ik wil nog inniger van God houden

Gerelateerde media

 • We loven en zingen voor God

  I We horen Gods stem, keren naar Hem toe, de voetstappen volgend van het Lam. We eten en drinken bij het feestmaal van Christus Gods woord, de hele da…

 • Petrus kende God het beste

  I Petrus was trouw aan God voor jaren, toch had hij nooit een klagend hart. En zelfs Job was niet zijn gelijke, ook door de eeuwen heen de heiligen ni…

 • God lijdt erg om de mens te redden

  I Lang geleden kwam God naar de menselijke wereld, doorstond hetzelfde lijden als de mens. Hij heeft vele jaren met de mens geleefd, niemand ontdekte …

 • Hoe God over alle dingen heerst

  I Vanaf 't moment dat je schreeuwend ter wereld komt, begin jij je plicht te vervullen. In 't plan, de ordening van God neem jij je rol aan, en begin…