Voorwoord

De inhoud van ‘Volg het Lam en zing een nieuw lied’ wordt onderverdeeld in twee delen: gezangen over Gods woorden en gezangen over het kerkleven.

De gezangen over de woorden van Almachtige God zijn geheel en al ontleend aan ‘Het Woord verschijnt in het vlees’ en ‘Verslagen van de gesprekken van Christus’. De omzetting van deze klassieke uitingen in liederen strekt tot groot voordeel van Gods uitverkorenen: ze helpen hen dichter tot God te naderen, Gods woorden te overdenken en de waarheid te begrijpen. Bovendien dragen deze gezangen ertoe bij dat de mensen Gods woorden ervaren en de werkelijkheid van Zijn woorden binnengaan.

De gezangen over het kerkleven bestaan uit datgene wat Gods uitverkorenen in verschillende landstreken hebben verkregen en geleerd uit de ervaring van Gods werk van het oordeel in de laatste dagen. Deze ware ervaringen leggen volledig getuigenis af van het effect dat Gods werk van het oordeel op mensen heeft. Ze getuigen ervan dat de waarheid die door Almachtige God is uitgedrukt, mensen geheel en al heeft gered van de machten van Satan, dat ze hen heeft gezuiverd en hun redding heeft gebracht. Ze leggen er getuigenis van af dat God in China een groep van overwinnaars heeft gecreëerd, dat Hij de overwinning heeft behaald op Satan en dat Hij volkomen verheerlijkt is. Deze gezangen brengen de mensen geloof en kracht, en moedigen hen aan om over zichzelf na te denken, hun gebreken te zien en hun moeilijkheden en datgene waardoor ze in de war raken op te lossen. Ze bevestigen dat alleen diegenen die de waarheid begrijpen, zichzelf kunnen bevrijden van de invloed van Satan, en dat de waarheid mensen in vrijheid kan stellen. Goede liederen zijn een metgezel in het leven en ze helpen wanneer dat nodig is. Ze zijn een bron van grootse onderrichting. Deze lofliederen van het kerkleven getuigen ervan hoe de uitverkorenen Gods werk ervaren.

13 november 2018

Volgende: 1‌ ‌‌Koninkrijkshymne (I)‌ ‌Het‌ ‌koninkrijk‌ ‌daalt‌ ‌neer‌ ‌op‌ ‌de‌ ‌wereld‌

De wereld wordt in de laatste dagen bestookt met rampen. Welke waarschuwing geeft dat ons? En hoe kunnen wij beschermd worden door God te midden van rampen? Kijk samen met ons naar onze actuele preek die je de antwoorden zal geven.

Gerelateerde inhoud

246 Niemand begrijpt Gods wil

IGod heeft Zijn werk gedaan onder jullie.Toch is er geen spoor van Gods tien procent.De tien procent gegeven door de goddelijke,door de...

165 Getuigenis van het leven

IOp een dag word ik misschien gevangenom getuigenis te geven, getuigenis te geven voor God.Ik weet in mijn hart dat dit lijden isomwille...

Instellingen

  • Tekst
  • Thema's

Effen kleuren

Thema's

Lettertype

Lettergrootte

Regelruimte

Regelruimte

Paginabreedte

Inhoud

Zoeken

  • Zoeken in deze tekst
  • Zoeken in dit boek