We nodigen alle zoekers van de waarheid uit om contact met ons op te nemen.

Volg het Lam en zing een nieuw lied

Effen kleuren

Thema's

Lettertype

Lettergrootte

Regelruimte

Paginabreedte

0 zoekresultaten

Geen resultaten gevonden

736 Hebben jullie afstand gedaan van jullie religieuze opvattingen?

1 Op dit moment zijn er veel mensen die op een verwarde manier geloven. Jullie nieuwsgierigheid en jullie verlangen om zegeningen na te jagen is te groot en jullie verlangen om het leven na te streven is te klein. Jullie volgen alleen maar plichtmatig, zijn jullie helemaal niet op zoek naar de ware weg en streven jullie niet bewust om leven te verkrijgen. Jullie hebben een houding van gewoon te willen zien wat er gaat gebeuren. Omdat jullie veel van jullie oude opvattingen niet hebben neergelegd, is er niemand onder jullie die zichzelf volledig heeft kunnen overgeven. Op dit punt aangekomen, maken jullie je nog steeds zorgen over jullie eigen lot, dag en nacht denken jullie eraan en jullie kunnen het nooit loslaten.

2 Denk je dat de farizeeën over wie ik spreek de ‘oude mannen’ in religie zijn? Zijn jullie niet vertegenwoordigers van de meest progressieve farizeeën van deze tijd? Denk je dat ik, wanneer ik die mensen noem die me controleren aan de hand van de Bijbel, alleen verwijs naar die Bijbeldeskundigen van religieuze kringen? Denk je dat wanneer ik spreek over diegenen die God opnieuw aan het kruis nagelen, ik spreek over de leiders van religieuze kringen? Zijn jullie niet de allerbeste acteurs die deze rol spelen? Denk je dat alle woorden die ik spreek om de opvattingen van mensen te weerleggen, de religieuze voorgangers en oudsten bespotten? Heb jij ook niet aan al deze dingen deelgenomen?

3 Denk je dat jullie maar een paar eigen opvattingen hebben? Het is alleen zo dat jullie vandaag allemaal hebben geleerd erg uitgekiend te zijn. Jullie praten niet over de dingen die jullie niet begrijpen of jullie verloochenen je gevoelens daarover, maar jullie hart van eerbied en jullie hart van onderwerping bestaan gewoonweg niet. Zoals jullie het zien, zijn studeren, observeren en wachten jullie beste beoefening van vandaag. Jullie hebben geleerd om zo uitgekiend te zijn. Beseffen jullie wel dat dit een soort sluwe psychologie van jullie is? Denken jullie dat een moment van slimheid van jullie kant jullie zal helpen ontsnappen aan de eeuwige tuchtiging?

Naar ‘Jullie moeten het werk begrijpen; volg niet in verwarring!’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’

Vorige:De gevolgen van het hartstochtelijk dienen van God

Volgende:God looft degenen die zoals Paulus dienen niet

Gerelateerde media