28. Door de mist heen breken om het licht te zien

Door Xinxin, China

Ik ben een gewone werkende man. Eind november 2013 merkte een collega dat mijn vrouw en ik voortdurend ruzie hadden over kleine dingen en altijd ongerust en gespannen waren, en dus preekte hij over het werk van Almachtige God van de laatste dagen tegen ons. De woorden van Almachtige God leerden ons dat de hemelen en de aarde en alle dingen door God zijn geschapen en dat de mens zijn leven van God geschonken krijgt. Ook begrepen we waarheden als het mysterie van Gods zesduizendjarige managementplan, het mysterie van de incarnatie, de drie fasen van Gods werk om de mensheid te redden en de betekenis van Gods werk van het oordeel in de laatste dagen. Mijn vrouw en ik vonden het een grote zegen dat we bij toeval de geïncarneerde God hadden gevonden die werkt om de mensheid te redden gedurende ons leven. We aanvaardden met plezier Gods werk in de laatste dagen en begonnen het kerkleven te leiden. Geleid door het woord van God zochten we allebei de waarheid en probeerden onszelf te transformeren, en als er iets gebeurde en we onenigheid kregen, maakten we elkaar niet langer verwijten zoals voorheen, maar dachten na over onszelf en probeerden onszelf te kennen. Dan verzaakten we ons vlees en handelden in overeenstemming met Gods vereisten. Ons huwelijk werd steeds beter en ons hart was vredig en gerust. We vonden het geweldig om in God te geloven. Maar juist toen we vol vreugde en geluk God volgden en genoten van een gelukkig leven, werden we fel aangevallen door onze families … Maar net toen ik de weg kwijtraakte, kon ik dankzij het woord van Almachtige God Satans bedrieglijke list doorzien en door de mist heen breken om te beginnen aan het stralende pad van een deugdzaam leven.

Ik was in februari 2014 net met pensioen gegaan toen mijn schoondochter ons, twee oudere mensen, vroeg om naar Sichuan te reizen om voor onze kleinzoon te zorgen. We voelden ons voor een lastige keuze geplaatst en ik bad tot God: “Almachtige God! Mijn schoondochter heeft me gevraagd om voor mijn kleinzoon te zorgen, maar ik zal me lastig kunnen aanpassen aan het leven daar en het zal moeilijk zijn om daar in u te geloven en uw woorden te lezen. Open alstublieft een uitweg voor ons …” Niet lang daarna belde mijn schoondochter opnieuw om te zeggen dat ze mijn kleinzoon bij ons zou brengen. Ik was dolblij toen ik dat nieuws hoorde en voelde hoe almachtig God is. God had mijn gebed gehoord en een uitweg voor me geopend. Enkele dagen later kwamen mijn schoondochter en haar ouders met mijn kleinzoon. Toevallig zou ik de dag daarop naar een kerkbijeenkomst gaan en ik vertelde hun dat ik in Almachtige God geloofde. Mijn schoondochter zei op verongelijkte toon: “Vader, hoe kunt u in Almachtige God geloven? U weet vast wel dat de overheid niet toestaat dat mensen in Almachtige God geloven, en de afgelopen jaren hebben ze voortdurend gelovigen in Almachtige God gearresteerd. U kunt niet in Hem blijven geloven. Ik antwoordde: “Als we in God geloven, doen we niet aan politiek. We wonen alleen bijeenkomsten bij, lezen het woord van God, zoeken de waarheid en volgen de juiste weg. Hoe kunnen ze ons verbieden om te geloven?” Mijn schoondochter zei: “Wat u ook zegt, en zelfs al is geloven in God de juiste weg, zolang de overheid ertegen is, kunt u niet in Hem geloven!” Ik dacht bij mezelf: wat je ook zegt, het is de ware God in wie ik geloof. Zelfs al verbiedt de CCP-overheid het, ik zal toch geloven. Later zocht mijn schoondochter mijn vrouw op en drong er bij ons op aan om niet meer in God te geloven. Daarna belde mijn zoon op vanuit het verre Sichuan en zei: “Papa, ik heb gehoord dat jullie in Almachtige God geloven. De CCP-overheid is daartegen, dus jullie moeten niet meer in Hem geloven. Toen mijn zoon dat zei, was ik van streek en dacht: in God geloven is een onveranderlijke wet van hemel en aarde, dus waarom proberen jullie allemaal steeds weer om me ervan te weerhouden om in God te geloven? Het is zo zwaar om in God te geloven en de juiste weg te volgen! Toen bad ik in stilte tot God om me te beschermen tegen de pogingen van mijn zoon en schoondochter om mijn geloof te verstoren. Toen ik had gebeden, werd mijn hart geleidelijk aan rustig. Hoewel mijn zoon en schoondochter het niet begrepen, wist ik heel goed dat het goed was om in God te geloven en de juiste weg te volgen, en ik wist dat ik me niet door hen moest laten beïnvloeden. Drie dagen later kwam mijn schoondochter haastig naar huis gerend en ik zag dat ze twee stapels drukwerk in haar handen had. Ze vroeg me dringend om er vlug naar te kijken en ik zag dat het vol stond met geruchten en onwaarheden die de CCP verspreidde om De Kerk van Almachtige God te belasteren, verketteren en in diskrediet te brengen. Ik was even in de war en dacht: dit kan niet waar zijn. Ik heb de afgelopen maanden bijeenkomsten bijgewoond en ik heb nooit broeders en zusters gezien die armen of benen misten! Waarom wil de CCP-overheid geruchten verspreiden en De Kerk van Almachtige God in diskrediet brengen? Wat is hier werkelijk aan de hand? Die nacht kon ik niet slapen, want ik bleef er maar over piekeren. O, de CCP-regering vervolgt gelovigen in God zo fanatiek en mijn zoon en schoondochter proberen zo hard om me ervan te weerhouden om in God te geloven. Wat moet ik doen?

De volgende dag ging ik een wandeling maken in de buurt en zag op een prikbord berichten waarin Almachtige God werd belasterd en verketterd. Ik dacht: waar ik in geloof, is de ware God, dus waarom verzet de CCP-overheid zich zo tegen mijn geloof? In deze staat, die wordt beheerst door de atheïstische CCP-overheid, is het kennelijk niet makkelijk om in God te geloven. Toen ik hierover nadacht, voelde ik me geestelijk zwak en ik ging terneergeslagen en somber naar huis. Toen ik thuiskwam, zei mijn schoondochter weer tegen me: vader, ik smeek u om uw geloof op te geven. Als de overheid ontdekt dat u in God gelooft, zal ik mijn baan niet kunnen houden. Uw zoon zal binnenkort zijn doctoraal halen, maar ik ben bang dat hij geen baan zal kunnen vinden door uw geloof in Almachtige God. Zelfs uw kleine kleinzoon kan hierin verstrikt raken en zal in de toekomst misschien niet naar school kunnen. Het klonk allemaal zo vreselijk – het geloof in God kan zelfs de toekomst van je kinderen in gevaar brengen! Ik werd steeds angstiger, want ik wist dat de manieren waarop de CCP-overheid mensen bestraft zeer wreed zijn. Zo wreed dat ze mensen vermoorden zonder een spier te vertrekken. Ik bedacht ook hoe moeilijk het was geweest om mijn zoon te steunen tijdens zijn studie tot hij zijn doctoraal zou halen. Wat moest ik nu doen als mijn geloof nadelig was voor mijn zoon? De prijs die ik moest betalen als ik in God geloofde en de juiste weg volgde, was te hoog. Daarom leek het me het beste als ik het verder maar vergat. Op dat moment dreigde mijn schoondochter: “Mijn vader zegt dat hij u zal aangeven bij de politie als u in God blijft geloven. U weet dat mijn vader partijsecretaris is en meer dan dertig jaar van zijn leven aan de Communistische Partij heeft gegeven. Hij hoort en gehoorzaamt alles wat de CCP zegt. Hij houdt altijd woord, dus hij probeert u niet alleen bang te maken.” De afweer in mijn hart begaf het en stortte ineen en ik dacht dat het te moeilijk was om in God te geloven, dat de druk te groot was. Mijn zoon en schoondochter vielen mij om beurten op die manier aan en als ze me echt zouden aangeven bij de CCP-politie en ik werd gearresteerd en gevangengezet, zou een oude man als ik dat niet kunnen verdragen. Laat ook maar, dacht ik. Ik kan mijn geloof beter opgeven. Toen woonde ik geen bijeenkomsten meer bij. Er kwamen vaak zusters naar mijn huis om me te zoeken, maar ik hield me schuil en ontweek hen.

Maar als ik in de tijd dat ik niet naar bijeenkomsten ging, dacht aan hoe Gods immense liefde me had gered uit mijn ellende en aan de vreugde en het plezier van het samenzijn met de broeders en zusters en het zingen van hymnen en het prijzen van God, miste ik het kerkleven en verlangde er erg naar. Maar ik was nog steeds bang dat mijn schoondochter me zou aangeven bij de politie en ik voelde een vreselijke pijn en verdriet in mijn hart. Ik wist niet hoe alles goed moest komen. In die tijd kwam een collega (een broeder die ook in God geloofde) bij me langs om te zien waarom ik de laatste tijd geen bijeenkomsten had bijgewoond. Ik vertelde hem hoe mijn schoondochter me had aangevallen over mijn geloof in God en toen hij dat gehoord had, deelde hij zijn gedachten met mij: “Als we worden overvallen door deze dingen, is het eigenlijk een strijd die woedt in het spirituele rijk. Het is net als de ramp waar Job mee werd geconfronteerd. Oppervlakkig gezien leek die veroorzaakt door dieven die hem hadden beroofd, maar eigenlijk zat Satan erachter, die mensen kwelde en met God vocht om de mensheid. Job was iemand die God vreesde en hij kon het kwaad mijden, en uiteindelijk kon hij getuigenis geven voor God en Satan werd vernederd en verslagen. Dus als we worden overvallen door deze dingen is het Gods bedoeling dat we leren Satans boosaardige essentie te herkennen. Als we in God geloven, hoeven we alleen in alles te vertrouwen op God en de waarheid te zoeken. Pas dan zullen we Satans list kunnen doorzien en getuigenis geven, en pas dan zullen we kunnen voorkomen dat we worden gevangen door Satan. Als we dat niet doen, verliezen we onze kans om volledige redding te ontvangen!”

Vervolgens las mijn collega me voor uit het woord van Almachtige God: “God werkt, God zorgt voor een persoon, God kijkt naar een persoon en Satan volgt Hem, bij iedere stap. Wie God Zijn gunst bewijst, is ook bij Satan in het vizier, die op een afstandje volgt. Als God deze persoon wil hebben, zal Satan zijn uiterste best doen om God tegen te werken. Hij zal op allerlei kwaadaardige manieren trachten Gods werk op de proef te stellen, te frustreren en te ondermijnen om zijn verborgen doel te bereiken. Wat is zijn doel? Hij wil niet dat iemand God toebehoort; hij wil al degenen die God wil hebben, om in hen te wonen, hen te controleren en de leiding over hen te nemen zodat ze hem aanbidden en in zijn gezelschap slechte dingen doen. Is dit niet de duistere beweegreden van Satan? Gewoonlijk zeggen jullie vaak dat Satan heel kwaadaardig, heel slecht is, maar hebben jullie dat ook gezien? Jullie kunnen alleen maar zien hoe slecht de mens is, en niet hoe slecht Satan in werkelijkheid is. Maar hebben jullie dat hier gezien bij deze kwestie met Job? (Ja.) Hier worden het verfoeilijke gelaat en het wezen van Satan duidelijk zichtbaar. Satan staat op voet van oorlog met God en volgt Hem op een afstandje. Zijn doel is om al het werk dat God wil verrichten, te verwoesten, in de mensen te wonen die God wil hebben en hen te controleren en volledig te gronde te richten. Als ze niet te gronde gaan, komen ze in het bezit van Satan om door hem te worden gebruikt − dat is zijn doel” (‘God Zelf, de unieke IV’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’). “Jullie moeten waakzaam zijn en elk moment op wacht staan en jullie moeten vaker voor mij komen om te bidden. Jullie moeten de verschillende intriges en sluwe plannen van Satan herkennen, de geest kennen, mensen kennen en in staat zijn om allerlei soorten mensen, zaken en dingen te onderscheiden. Jullie moeten meer van mijn woorden eten en drinken en nog belangrijker, jullie moeten die zelf kunnen eten en drinken. Rust jezelf uit met de hele waarheid, kom tot mij zodat ik jullie spirituele ogen kan openen en jullie alle mysteries kan laten zien die in de geest vervat zijn” (‘Hoofdstuk 17’ van Uitspraken van Christus aan het begin in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’).

Toen hij klaar was met lezen uit het woord van God, wisselde mijn collega er met me over van gedachten en zei: “Het is een intense spirituele strijd als we door deze dingen worden overvallen. Op dit moment is de hele wereld onder het domein van Satan, de boze, en Satan blijft de mensheid verderven en Gods werk verstoren en ontwrichten in de ijdele hoop dat hij de mensheid die God heeft geschapen volledig in bezit kan nemen en verslinden – dat is het boosaardige doel van Satan. Gods zesduizendjarige managementplan wordt uitgevoerd om de mensheid te redden van de duistere invloed van Satan, zodat ze kan worden gewonnen door God. Vooral in de laatste dagen, als God Zijn woord uitdrukt en de laatste fase van Zijn werk, het reinigen en redden van de mensheid, verricht, is Satan bang dat we Gods werk zullen aanvaarden en dat we de waarheid zullen begrijpen en volledige redding zullen ontvangen. Hij is bang dat we zijn boosaardige en reactionaire essentie zullen herkennen en hem dan zullen verlaten en verzaken. Daarom verkeert hij in de stuiptrekkingen van zijn laatste wanhopige gevecht – de strijd met God om Zijn uitverkoren volk en gebruikt hij elke verachtelijke strategie om ons ervan te weerhouden om in Gods aanwezigheid te komen. Bedrieglijke listen, zoals allerlei geruchten en leugens die worden verspreid door de CCP-overheid, de verwoede onderdrukking en gevangenneming van gelovigen, het lastigvallen en vervolgen van gelovigen door familieleden, en de verkettering en laster die worden verspreid door de religieuze wereld zijn allemaal het werk van Satan om ons ervan te weerhouden om ons tot God te wenden. Maar Gods wijsheid wordt uitgeoefend met het oog op de bedrieglijke listen van Satan en God gebruikt juist Satans verstoring in dienst van Zijn werk, waarbij ons geloof en onze trouw worden vervolmaakt. Van buitenaf gezien, zijn het de CCP-overheid en onze families die allerlei trucs en middelen gebruiken om ons te vervolgen en te verhinderen dat we in God geloven, maar achter de schermen zijn het eigenlijk allemaal de bedrieglijke listen van Satan. Zolang we meer doen om de waarheid te zoeken en Gods wil te begrijpen, meer kennis van Gods werk te verkrijgen, in staat zijn om Satans streken en listen te herkennen en in staat zijn om getuigenis te geven voor God, zal Satan worden vernederd en verslagen. Als we niet proberen de waarheid te begrijpen, zullen we de strijd in het spirituele rijk niet kunnen begrijpen en als Satan verstoringen voor ons teweegbrengt, lopen we kans om af te dwalen en aanleiding te geven tot twijfel aan God, en zelfs om God te verloochenen, te verraden en ons geloof in God te verlaten. Dit is nou net de manier waarop je ten offer valt aan Satans streken en de gelegenheid mist om de redding van God te ontvangen. Uiteindelijk is dit hoe je wordt verslonden door Satan. We moeten daarom meer bidden en naar God toe gaan, en we moeten het woord van God lezen en onszelf nadrukkelijker wapenen met de waarheid. Alleen zo kunnen we Gods wil begrijpen, Satans listen doorzien en getuigenis geven voor God.”

Door te luisteren naar het woord van God en wat mijn collega vertelde, besefte ik opeens: dit is eigenlijk een strijd in het spirituele rijk. God drukt de waarheid uit in de laatste dagen om ons te redden, maar Satan bedenkt alle mogelijke manieren om de onderdrukking en vervolging van de CCP-overheid te gebruiken om me ervan te weerhouden om in God te geloven en God te volgen. Hij is bang dat ik Gods werk van de laatste dagen zal aanvaarden en de waarheid zal begrijpen, en daarbij zijn boosaardige, afschuwelijke, satanische, demonische essentie doorzie en hem zal afwijzen en verzaken en Gods redding zal ontvangen. Vandaag heb ik eindelijk Satans verachtelijke slechtheid gezien en ik begrijp nu de nauwgezette zorg en gedachten die God steekt in het redden van de mensheid. Toen kregen de emoties die ik zo lang had onderdrukt eindelijk de vrije loop en ik voelde me zo gelukkig alsof ik het daglicht weer zag. Dank God, dacht ik bij mezelf. Voortaan zal ik meer van het woord van God lezen en mezelf wapenen met de waarheid, zodat ik nooit meer door Satan word misleid.

Hoewel ik begreep dat het slechts een van Satans streken was dat mijn ongelovige familieleden me lastigvielen over mijn geloof in God, en dat ik me niet door Satan moest laten misleiden, was ik toch bang dat de carrière van mijn zoon en schoondochter eronder zouden lijden als de CCP-overheid over mijn geloof zou horen. Ik zat nog meer in over de gevolgen die dat zou hebben voor het onderwijs van mijn kleinzoon. Daarom vertelde ik mijn collega over mijn zorgen en hij las me nog een passage uit de woorden van Almachtige God voor: “Gods gezag bestaat ongeacht de omstandigheden; in alle situaties dicteert en regelt God het lot van de mens en alle dingen overeenkomstig Zijn gedachten, Zijn wensen. Dit zal niet veranderen omdat mensen veranderen, het is onafhankelijk van de wil van de mens, kan niet gewijzigd worden door enige veranderingen in tijd, ruimte en geografie, want Gods gezag is Zijn eigen diepste wezen. […] Altijd oefent God Zijn gezag uit, laat Hij Zijn macht zien, zet Hij Zijn managementwerk voort zoals altijd; altijd regeert Hij over alle dingen, voorziet in alles, orkestreert alles, zoals Hij altijd heeft gedaan. Niemand kan dit veranderen. Het is een feit, het is de onveranderlijke waarheid geweest sinds mensenheugenis!” (‘God Zelf, de unieke III’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’). Mijn collega ging verder en zei: “God is de Schepper en Hij heeft soevereiniteit over de hemelen, aarde en alles daarbinnen. Hij beheerst ook het lot van ieder mens, en elke baan of vooruitzichten die ieder van ons heeft zijn lang geleden voorbestemd door God. Dat is iets wat niemand zelf kan beslissen of veranderen. De carrière en vooruitzichten van je zoon en schoondochter worden allemaal beheerst door God. Of zij nu in God geloven of niet, hun lot wordt beheerst en geregeld door God. Het is niet nodig dat we ons zorgen maken om dit of dat. Job maakte zich nooit zorgen om deze dingen, want het was hem duidelijk dat alles wat hij had hem was gegeven door God, en wat hem ook werd gegeven of afgenomen, hij wist dat het allemaal in Gods handen lag. Daarom moet je je alleen bezighouden met bidden tot God en de toekomst van je zoon en schoondochter in Gods handen leggen en erop vertrouwen dat God een geschikt plan heeft.” Door van gedachten te wisselen over Gods woorden met betrekking tot Gods gezag, vond ik mijn geloof in God en voelde ik me rustig en vredig in mijn hart. Ik zou me niet langer zorgen maken om de vooruitzichten van mijn zoon of schoondochter.

Door het woord van God te lezen, maakte ik later vorderingen in het herkennen van de God weerstrevende, boosaardige essentie van de CCP-overheid. Almachtige God zegt: “De duivel knevelt het lichaam van de mens, neemt beide ogen weg en sluit zijn lippen stevig toe. De koning van de duivels raast al enkele duizenden jaren, tot op de dag van vandaag, en houdt nog steeds de spookstad nauwlettend in de gaten, alsof deze een ondoordringbaar paleis van demonen was; deze horde waakhonden staren inmiddels met loerende ogen, ontzettend bang dat God ze onverhoeds zal vangen en ze allemaal zal wegvagen, zonder ze een plek van vrede en geluk te gunnen. Hoe kunnen de mensen van een spookstad zoals deze God ooit hebben gezien?” (‘Werk en intrede (8)’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’). In Preken en communicatie over het binnengaan in het leven staat ook: “In zijn hart denkt de grote rode draak dat God is gekomen om hem alle mensen af te nemen die hem toebehoren en dat Hij hem tot vijand maakt. Deze grote rode draak is een hoogmoedig en onredelijk iets! De mensheid werd geschapen door God en God heeft het recht om de mensheid te redden. Oorspronkelijk behoorde de mensheid toe aan God, en het is de grote rode draak die zich het uitverkoren volk van God heeft toegeëigend en naar believen heeft vertrapt en verdorven om uiteindelijk helemaal te verslinden. Maar als God de mensheid komt redden, verzet hij zich tegen Hem. Hieruit blijkt dat de natuur en essentie van de grote rode draak zich verzetten tegen de hemel en uitermate reactionair, onredelijk en absurd zijn. Het is een wild beest en een demon” (‘De ware betekenis van het verloochenen van de grote rode draak om redding te verwerven’ in ‘Preken en communicatie over het binnengaan in het leven III’). Ik begreep nu dat in dit atheïstische land de heerschappij van de CCP de heerschappij van Satan is. De Chinese overheid staat niet toe dat God naar dit land komt en het werk van het redden van mensen verricht, en laat mensen niet ontsnappen aan haar duistere invloed zodat ze kunnen worden gewonnen door God en door God naar een mooie bestemming worden geleid. Daarom doet ze wat ze kan om het werk van Almachtige God tegen te werken en te verketteren en valt ze ons fanatiek lastig en verhindert ze ons om Almachtige God te volgen. Als we de waarheid niet hebben, en de bedrieglijke plannen van de CCP-overheid niet kunnen doorzien en haar boosaardige en reactionaire essentie niet kunnen doorzien, kunnen we makkelijk op een dwaalspoor worden gebracht door al de verschillende leugens die ze verspreidt en zo bang gemaakt door haar onderdrukking en vervolging dat we ons onderwerpen. Dan zouden we niet in de aanwezigheid van God durven komen, en dat zou betekenen dat ze haar laaghartige doel om mensen te verslinden en Gods werk van het redden van de mensen te vernietigen had bereikt. Maar niemand kan Gods wijsheid doorgronden. God gebruikt de vervolging door de CCP-overheid juist in dienst van het vervolmaken van Zijn uitverkoren volk, zodat we de waarheid kunnen begrijpen, en helemaal begrijpen dat de CCP-overheid een satanische demon is die geheel vijandig is tegenover de waarheid en God ziet als zijn vijand, zodat we haar volledig kunnen verzaken en ons helemaal tot God kunnen wenden. Ik dank God dat Hij Zijn woorden gebruikt om me te leiden en illumineren, waardoor ik de God weerstrevende, duivelse essentie van de CCP-overheid kon onderscheiden en niet langer werd gehinderd door haar dreigementen. Ik ben God ook dankbaar dat Hij regelde dat mijn collega kwam om me te steunen en met me van gedachten te wisselen over de waarheid in een tijd waarin ik me negatief en zwak voelde, toen ik was gevallen en verdwaald. God redde me van de verleidingen van Satan en ik maakte me los uit Satans net en keerde terug naar de aanwezigheid van God. Ik heb nu een kans om volledige redding te ontvangen. Ik heb besloten dat ik Almachtige God zal volgen tot het eind, hoeveel moeilijkheden er ook zijn op de weg voor me!

Vorige: 27. Verenigd met de Heer

Volgende: 29. Een warm licht na een donkere tunnel

De wereld wordt in de laatste dagen bestookt met rampen. Welke waarschuwing geeft dat ons? En hoe kunnen wij beschermd worden door God te midden van rampen? Kijk samen met ons naar onze actuele preek die je de antwoorden zal geven.

Gerelateerde inhoud

19. Een ‘postduif’ brengt ernstig nieuws

Op een dag in 1999 aan het eind van een bijeenkomst kwam de pastor naar me toe en zei: “Hier is een brief voor je, Su Jie.” Zodra ik de brief zag, wist ik dat die afkomstig was van een kerk die ik in Shandong had gesticht.

9. Een ander soort liefde

In 2011 kreeg ik bij toeval de kans om uit China naar Brazilië te komen. Toen ik net was aangekomen, werd ik overspoeld met frisse, nieuwe ervaringen en was ik vervuld van nieuwsgierigheid, en ik had een goed gevoel over de toekomst. Maar na verloop van tijd werd dat frisse, nieuwe gevoel al snel vervangen door eenzaamheid en verdriet omdat ik in een onbekend land ver weg zat. Dagelijks ging ik helemaal alleen naar huis en at ik in mijn eentje, en dag in, dag uit staarde ik naar de muren om me heen zonder zelfs maar iemand te hebben om mee te praten. Ik voelde me heel alleen en huilde vaak in het geheim. Net toen ik me wel heel verdrietig en hulpeloos voelde, bracht de Heer Jezus me met behulp van een vriend naar een bijeenkomst.

45. Verloren en teruggevonden

Ik kwam naar de Verenigde Staten om zo hard mogelijk te werken, met de bedoeling een gelukkig leven met een hoge levensstandaard te bereiken.

11. Ik ben herenigd met de Heer

In het leven kunnen toevallige gebeurtenissen soms onvoorziene gevolgen hebben. Een paar maanden geleden is mij iets onverwachts en geweldigs overkomen: meldingen op YouTube hebben me herenigd met de Heer.

Instellingen

  • Tekst
  • Thema's

Effen kleuren

Thema's

Lettertype

Lettergrootte

Regelruimte

Regelruimte

Paginabreedte

Inhoud

Zoeken

  • Zoeken in deze tekst
  • Zoeken in dit boek