We nodigen alle zoekers van de waarheid uit om contact met ons op te nemen.

Volg het Lam en zing een nieuw lied

Effen kleuren

Thema's

Lettertype

Lettergrootte

Regelruimte

Paginabreedte

0 zoekresultaten

Geen resultaten gevonden

933 Probeer iemand te zijn die God waarachtig aanbidt

1 Proberen een mens te zijn die God oprecht aanbidt, is de visie die we zouden moeten aanhangen. God niet langer weerstaan, Hem niet meer doen walgen, God zich niet meer geërgerd en voortdurend boos laten voelen over ons, Zijn hart troosten, en mensen worden die God echt aanbidden, zoals Abraham dat deed – dat is de visie op het leven die we zouden moeten aanhangen. Met die visie en dit soort denken diep geworteld in je geest, en als je volgens die koers zoekt, word je minder verleid en verlokt door wereldse rijkdom, status en reputatie.

2 Als je al je harde werken en je ervaring inzet om deze visie te bereiken, dan worden Gods woorden zonder dat je het je realiseert je interne motto en de basis van je overleven. Zijn woorden worden je leven, en binnen in jou worden ze jouw levenspad. Op dat moment zullen alle wereldlijke zaken niet meer belangrijk zijn voor jou. De visie op het leven die je dus zou moeten hebben, is dat je moet proberen een mens met waarheid en menselijkheid te zijn, iemand met een geweten en verstand, die God aanbidt, dat wil zeggen een waarlijk mens – dat is de meest passende zoektocht.

Naar ‘Wat een verandering in gezindheid is en het pad naar een verandering in gezindheid’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’

Vorige:Er is geen ware dienst zonder waar gebed

Volgende:Je moet Gods wil zoeken in alle dingen

Gerelateerde media

 • Het effect van een waarachtig gebed

  Ga in eerlijkheid, bid voor verlossing van diepe misleiding in je hart. Bid, om jezelf te reinigen; bid, wees geraakt door God. Dan zal je gezindheid zijn veranderd.

 • Lied van de overwinnaars

  Het koninkrijk groeit in deze wereld. Het ontstaat onder de mensen. Het komt op onder de mensen. Geen macht kan Gods koninkrijk vernietigen. God begeeft Zich onder Zijn mensen en leeft tezamen met Zijn volk. Iedereen die God waarlijk liefheeft, hoe gezegend zij zijn!

 • Het leed van de verdorven mensheid

  I Wandelend door de tijd met God, wie weet dat God alles regeert, het lot van alles wat leeft, orkestrerend, alles begeleidend? Dit is de menselijke g…

 • Gods woorden beoefenen en God tevreden stellen komen eerst

  I Wat jullie vandaag geacht worden te bereiken zijn geen toegevoegde eisen, maar de plicht van de mens, die gedaan moet worden door alle mensen. Als j…