978 Zoek de waarheid om verandering van gezindheid te verkrijgen

1 Alleen door de waarheid na te streven kun je veranderingen in je gezindheid bereiken: Dit is iets wat je moet begrijpen, en heel goed begrijpen ook. Als je niet voldoende begrip van de waarheid hebt, zul je je makkelijk vergissen en op het verkeerde pad terechtkomen. Als je de waarheid werkelijk bezit, zal het pad dat je volgt logischerwijze het juiste pad zijn. Zonder de waarheid is het gemakkelijk kwaad te doen, en zul je het ondanks jezelf doen. Als je bijvoorbeeld arrogantie en verwaandheid in je had, zou je het onmogelijk vinden om God niet te trotseren. Je zou je gedwongen voelen om Hem te trotseren. Je zou het niet expres doen, je zou het doen omdat je arrogante en verwaande natuur over je heerst. Door je arrogantie en verwaandheid zul je op God neerkijken en Hem als onbelangrijk beschouwen, daardoor zou je jezelf verheffen, daardoor zou je jezelf voortdurend op de voorgrond plaatsen, en daardoor zou je ten slotte op Gods plaats gaan zitten en getuigenis afleggen voor jezelf. Uiteindelijk zou je je eigen ideeën, gedachten en opvattingen maken tot waarheden die moeten worden aanbeden. Zie toch hoeveel kwaad wordt gedaan door mensen die in de greep zijn van hun arrogante en verwaande natuur!

2 Om hun kwade daden op te lossen, moeten ze eerst het probleem van hun natuur oplossen. Zonder verandering in hun gezindheid zou het niet mogelijk zijn dit probleem tot een fundamentele oplossing te brengen. Wanneer je enig begrip van God hebt, wanneer je je eigen verdorvenheid kunt zien en de verachtelijkheid en lelijkheid van arrogantie en verwaandheid kunt herkennen, zul je vervuld worden van walging en er ziek en overstuur van worden. Je zult in staat zijn bewust wat dingen te doen om God tevreden te stellen en je daarbij op je gemak voelen. Je zult bewust getuigenis kunnen geven voor God en daarbij vreugde voelen. Je zult jezelf bewust ontmaskeren, je eigen lelijkheid blootleggen, en daarbij zul je je van binnen goed en in een betere geestesgesteldheid voelen. De eerste stap bij het nastreven van een verandering in je gezindheid is dus het streven Gods woord te begrijpen en binnen te gaan in de waarheid. Alleen door de waarheid te begrijpen kun je onderscheidingsvermogen krijgen. Alleen met onderscheidingsvermogen kun je dingen grondig begrijpen. Alleen door dingen grondig te begrijpen kun je het vlees verzaken en, stap voor stap, op het juiste spoor komen met je geloof in God.

Naar ‘Zoek de waarheid om verandering van gezindheid te verkrijgen’ in ‘Verslagen van de gesprekken van Christus’

Vorige: 977 Dit lijden ondergaan heeft diepe betekenis

Volgende: 979 Wat je moet bezitten om de waarheid te beoefenen

De wereld wordt in de laatste dagen bestookt met rampen. Welke waarschuwing geeft dat ons? En hoe kunnen wij beschermd worden door God te midden van rampen? Kijk samen met ons naar onze actuele preek die je de antwoorden zal geven.
Neem contact op via Messenger
通过Messenger与我们聊天

Gerelateerde inhoud

25 De hele aarde zal jubelen en God loven

De ene ware God die alle dingen in het universum beheerst — de almachtige Christus! Dit is de getuige van de Heilige Geest. Hij werkt om overal getuigenis te geven. Zodat niemand twijfel zal hebben. De triomferende Koning. Almachtige God, heeft geheerst over de wereld. Hij heeft zonde overwonnen en verlossing bereikt. Loof de triomferende Koning van het universum. De hele aarde zal jubelen! Almachtige God, die lof verdient! Glorie en kracht zijn van u, de grote Koning van het heelal!

846 God zorgt stil voor iedereen

God voorziet in de noden van iedereen, overal en altijd. Hij observeert hun gedachten, hoe hun harten veranderen. En Hij geeft ze de steun die ze nodig hebben, moedigt hen aan en begeleidt hen.

Instellingen

  • Tekst
  • Thema's

Effen kleuren

Thema's

Lettertype

Lettergrootte

Regelruimte

Regelruimte

Paginabreedte

Inhoud

Zoeken

  • Zoeken in deze tekst
  • Zoeken in dit boek