De app van De Kerk van Almachtige God

Luister naar Gods stem en verwelkom de wederkomst van Heer Jezus!

We nodigen alle zoekers van de waarheid uit om contact met ons op te nemen.

Volg het Lam en zing een nieuw lied

Effen kleuren

Thema's

Lettertype

Lettergrootte

Regelruimte

Paginabreedte

0 zoekresultaten

Geen resultaten gevonden

284 Ben jij iemand die vervolmaakt wil worden door God?

Snelheid

284 Ben jij iemand die vervolmaakt wil worden door God?

Intro

Als je één van hen bent die ernaar streeft vervolmaakt te worden,

dan zul je getuigenis hebben afgelegd en zeggen:

Couplet 1

“In elke stap van het werk dat God doet,

heb ik Zijn tuchtiging en oordeel aanvaard.

Hoewel ik veel heb geleden, heb ik Gods werk verkregen,

Zijn rechtvaardigheid gekend en hoe Hij de mens vervolmaakt.

Couplet 2

De rechtvaardige gezindheid van God bracht me zegeningen en genade,

en Zijn oordeel heeft me gered, gezuiverd en beschermd.

Door de strenge woorden van God, Zijn tuchtiging en oordeel,

ben ik gered en ken ik Hem.

Refrein

Dat is het pad van hen die vervolmaakt worden;

dat is de kennis waarvan zij spreken.

Zij hebben het leven verkregen, zijn zoals Petrus,

zij die Gods eigen waarheid bezitten.

Wanneer zij dit pad lopen tot aan het eind,

zullen tuchtiging en oordeel hen reinigen.

Ze zullen worden bevrijd van Satan en worden gewonnen door God.

Couplet 3

En vandaag heb ik gezien, dat wij als wezens van God,

niet alleen genieten van wat de Schepper heeft gemaakt,

maar wat nog belangrijker is,

dat de schepsels van God moeten genieten van

Zijn rechtvaardige oordeel en gezindheid.

Couplet 4

Omdat Gods gezindheid de vreugde van de mens waardig is,

en verdorven schepsels moeten genieten van Zijn rechtvaardigheid.

Er is tuchtiging en oordeel en ook grote liefde.

Al kan ik Gods liefde niet geheel winnen, haar zien is al een zegen.”

Refrein

Dat is het pad van hen die vervolmaakt worden;

dat is de kennis waarvan zij spreken.

Zij hebben het leven verkregen, zijn zoals Petrus,

zij die Gods eigen waarheid bezitten.

Wanneer zij dit pad lopen tot aan het eind,

zullen tuchtiging en oordeel hen reinigen.

Ze zullen worden bevrijd van Satan en worden gewonnen door God.

Door God.

Naar ‘Het Woord verschijnt in het vlees’

Vorige:Laat God binnen in je hart

Volgende:Gods liefde moet in het echte leven worden ervaren

Gerelateerde media