984 Het verstand dat mensen horen te hebben na overwonnen te zijn

1 Nadat mensen overwonnen zijn door God, is het fundamentele kenmerk van het verstand waarmee ze uitgerust horen te zijn dat ze ervoor zorgen niet arrogant te spreken. Ze horen een nederige status aan te nemen, ‘zoals mest op de grond’, en enige waarheid te spreken; dit zou het beste zijn. Als je iets eerlijk kunt zeggen vanuit het hart, zonder lege praat of grootspraak en zonder verzonnen leugens, vooral wanneer je getuigenis geeft voor God, dan zal je gezindheid veranderd zijn. Dit is de verandering die hoort op te treden wanneer je eenmaal overwonnen bent door God. Als je zelfs deze hoeveelheid verstand niet kunt bezitten, zie je er werkelijk niet menselijk uit. Van nu afaan moet je je altijd naar behoren gedragen, je status en stand onderkennen en niet in je oude gewoonten vervallen.

2 Het beeld van Satan komt vanouds het meest naar voren in arrogantie en verwaandheid bij de mens. Tenzij je dit aspect van jezelf verandert, zul je nooit de gelijkenis van een mens hebben en altijd het gelaat van Satan vertonen. Om een volledige transformatie te ondergaan is het niet genoeg om alleen maar kennis op dit gebied te hebben; je zult nog steeds meerdere louteringen moeten doorstaan. Als je niet aangepakt en gesnoeid bent, ben je op de lange duur nog altijd in gevaar. Om niet te vervallen in je oude gewoonten, moet je allereerst onderkennen dat je gezindheid nog niet veranderd is en dat je Godverradende natuur nog steeds diep verankerd is. Je loopt nog steeds een groot risico om God te verraden, en voortdurend is er de kans dat je verdoemd wordt.

3 Iets anders is dat je nooit de positie moet innemen van iemand die een getuige van God is; je kunt alleen maar van persoonlijke ervaring spreken. Je mag spreken over hoe God jullie heeft gered, communiceren over hoe jullie door God zijn overwonnen en vertellen hoeveel genade Hij jullie heeft geschonken. Vergeet nooit dat jullie uiterst verdorven mensen zijn en alleen maar dankzij God verheven zijn. Omdat jullie maximaal verdorven en vervuild zijn, heeft de vleesgeworden God jullie gered en heeft Hij jullie zulke immense genade geschonken. Daarom hebben jullie niets wat het waard is om over op te scheppen en kunnen jullie alleen maar God loven en danken. Jullie redding is uitsluitend aan Gods genade te danken.

Naar ‘Alleen door de waarheid na te streven kun je veranderingen in je gezindheid realiseren’ in ‘Verslagen van de gesprekken van Christus’

Vorige: 983 God houdt van hen die vastberaden zijn

Volgende: 985 Vertrouw op verandering van gezindheid

De wereld wordt in de laatste dagen bestookt met rampen. Welke waarschuwing geeft dat ons? En hoe kunnen wij beschermd worden door God te midden van rampen? Kijk samen met ons naar onze actuele preek die je de antwoorden zal geven.
Neem contact op via Messenger
通过Messenger与我们聊天

Gerelateerde inhoud

Instellingen

  • Tekst
  • Thema's

Effen kleuren

Thema's

Lettertype

Lettergrootte

Regelruimte

Regelruimte

Paginabreedte

Inhoud

Zoeken

  • Zoeken in deze tekst
  • Zoeken in dit boek