De app van De Kerk van Almachtige God

Luister naar Gods stem en verwelkom de wederkomst van Heer Jezus!

We nodigen alle zoekers van de waarheid uit om contact met ons op te nemen.

Volg het Lam en zing een nieuw lied

Effen kleuren

Thema's

Lettertype

Lettergrootte

Regelruimte

Paginabreedte

0 zoekresultaten

Geen resultaten gevonden

741 Om God te dienen moeten jullie Hem je hart geven

1 Ik vertel dit allemaal zodat jullie weten aan welke voorwaarden je moet voldoen om God te dienen volgens Zijn wil. Als jullie niet je hart aan God geven en niet als Jezus steeds Gods wil in gedachten houden, kan God jullie nooit vertrouwen en zal uiteindelijk God oordeel over je komen. Misschien heb je nu terwijl je God dient steeds de bedoeling God te bedriegen, maar God let ook op jou. Hoe dan ook, als je God bedriegt, zal Zijn genadeloze oordeel over je komen. Nu jullie op het juiste spoor zijn gezet om God te dienen, moeten jullie God eerst je hart geven, met onverdeelde loyaliteit: je hart is steeds op God gericht, of het nu voor Gods aangezicht is of in het zicht van andere mensen. Als je net als Jezus het oprechte voornemen hebt God lief te hebben, zal God je vervolmaken, zodat je iemand kan worden die God dient naar Zijn hart.

2 En als je dan werkelijk door God vervolmaakt wil zijn en Hem dient volgens Zijn wil, moet je je oude mening over je geloof wijzigen en je vroegere manier van dienen veranderen, zodat er nog meer delen in jezelf door God worden vervolmaakt. Zo zal God je nooit in de steek laten en zul je net als Petrus de voorhoede vormen van hen die God liefhebben. Als je nog steeds geen berouw toont, ga je een einde als Judas tegemoet. Dat moet iedereen die in God gelooft begrijpen. Nu jullie op het juiste spoor zijn gezet om God te dienen, moeten jullie God eerst je hart geven, met onverdeelde loyaliteit: je hart is steeds op God gericht, of het nu voor Gods aangezicht is of in het zicht van andere mensen. Als je net als Jezus het oprechte voornemen hebt God lief te hebben, zal God je vervolmaken, zodat je iemand kan worden die God dient naar Zijn hart.

Naar ‘Hoe te dienen in harmonie met Gods wil’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’

Vorige:Dienen zoals de Israëlieten deden

Volgende:Zij die Gods weg niet volgen moeten worden gestraft

Gerelateerde media