Hoofdstuk 78

Ik heb eerder gezegd dat het werk door mij wordt gedaan en niet door mensen. Bij mij is alles ontspannen en blij, maar bij jullie zijn de zaken heel anders en wat jullie ook doen is allemaal uitermate moeilijk. Alles wat ik goedkeur, zal zeker door mij tot stand worden gebracht en iedereen die ik goedkeur zal door mij worden vervolmaakt. Mensen — jullie moeten je niet met mijn werk bemoeien! Het enige waarmee jullie je bezig moeten houden, is dat jullie mijn voorbeeld volgen, doen wat ik op prijs stel, alles verwerpen wat ik haat, jezelf uit de zonde trekken en je in mijn liefhebbende omarming werpen. Ik schep niet tegenover jullie op en evenmin overdrijf ik. Dit is werkelijk de waarheid. Als ik zeg dat ik de wereld ga vernietigen, dan zal de wereld in een menselijke oogwenk tot as vergaan. Jullie zijn vaak te angstig en maken jullie last nog zwaarder, uit grote angst dat mijn woorden leeg zijn, dus draven jullie rond ‘op zoek naar een uitweg’ voor mij. Blind! Dwaas! Jullie kennen je eigen waarde niet eens en proberen mijn raadgever te zijn. Ben je waardig? Kijk eens goed in de spiegel!

Laat mij je dit vertellen! Wie schuchter is, moet worden getuchtigd om zijn schuchterheid, terwijl wie uitermate gelovig is, gezegend zal worden om zijn geloof. Voor alle duidelijkheid, ‘geloof’ is nu het meest cruciale punt. Wanneer de zegeningen die jullie toekomen zich nog niet hebben geopenbaard, moeten jullie alles op alles zetten om je op dat moment voor mij uit te putten. Het zogenoemde ‘gezegend worden’ en ‘rampen doorstaan’ verwijzen naar dit aspect. Mijn zonen! Staan mijn woorden nog steeds in je hart gegrift? ‘Wie zich oprecht voor mij uitput, zal ik zeker ruimschoots zegenen.’ Begrijp je vandaag de dag, waarlijk de betekenis die daarin verborgen ligt? Ik spreek geen lege woorden; van nu af aan zal er niets meer verborgen zijn. Dat wil zeggen dat de dingen die eerder in mijn woorden verborgen lagen, nu een voor een aan jullie zullen worden verteld, volkomen zonder enige verhulling. Voortaan zal elk woord mijn ware betekenis zijn, om niet te zeggen dat het onthullen van alle mensen, gebeurtenissen en zaken die voor mij verborgen waren, gemakkelijk zal worden gedaan en niet moeilijk voor mij is. Alles wat ik doe, bevat het aspect van mijn normale menselijkheid en ook het aspect van mijn volledige goddelijkheid. Hebben jullie werkelijk een helder begrip van deze woorden? Daarom blijf ik herhalen: wees niet te haastig. Het is voor mij niet moeilijk om een persoon of een zaak te onthullen en er is altijd een tijdstip voor. Waar of niet? Zo veel mensen hebben hun ware vorm voor mij blootgelegd. Of ze nu een geest als een vos of een hond of een wolf hebben, ze onthullen allemaalhun ware vorm op een specifiek moment dat ik bepaal, want alles wat ik doe, is onderdeel van mijn plan. Jullie begrip moet op dit punt duidelijk zijn!

Begrijp je werkelijk waar ‘de tijd is niet al te ver weg’ op doelt? In het verleden dachten jullie altijd dat dat verwees naar mijn dag, maar jullie hebben mijn woorden altijd geïnterpreteerd op basis van jullie opvattingen. Laat me je dit vertellen! Wie van nu af aan mijn woorden verkeerd interpreteert, is ongetwijfeld absurd! De woorden ‘de tijd is niet al te ver weg’, die ik heb gesproken, verwijzen naar jullie dagen dat jullie van zegeningen zullen genieten, dat wil zeggen, de dagen wanneer alle kwade geesten zullen zijn vernietigd en uit mijn kerk zijn geschopt en alle menselijke manieren om dingen te doen zullen zijn verworpen en bovendien verwijzen ze naar de dagen wanneer alle grote rampen zullen neerdalen. Onthoud dat! Het is ‘alle grote rampen’, zorg dat je dat niet meer verkeerd interpreteert. Mijn grote rampen zullen tegelijkertijd uit mijn handen neerdalen op de hele wereld. Zij die mijn naam hebben verworven, zullen worden gezegend en zullen dit lijden zeker niet dragen. Herinner je je het nog steeds? Begrijp je wat ik heb gezegd? De tijd wanneer ik spreek, is de tijd waarop ik begin te werken (de grote rampen komen op dat moment). Jullie begrijpen mijn bedoelingen niet werkelijk. Weten jullie waarom ik zulke strenge eisen aan jullie stel, zonder jullie enige mildheid te tonen? Wanneer de internationale situatie gespannen is en terwijl de (zogenaamde) machthebbers in China alle voorbereidingen treffen, is dit ook precies het moment waarop er een tijdbom op het punt staat te exploderen. Zij die de ware weg zoeken vanuit de zeven landen, zullen wanhopig China binnen stromen als water door sluisdeuren, ongeacht wat dat kost. Sommigen zijn door mij uitverkoren, anderen dienen mij, maar onder hen is geen eerstgeboren zoon. Dat heb ik gedaan. Dit is gedaan toen ik de wereld schiep. Bevrijd je van menselijke opvattingen. Denk niet dat ik onzin verkondig. Wat ik denk, is wat ik heb gedaan. Mijn plan is ook iets wat ik al heb bereikt. Is dat duidelijk voor jullie?

Alles is gebaseerd op mijn gedachten en op mijn plan. Mijn zoon! Ik heb jou uitverkoren in jouw belang en bovendien omdat ik je liefheb. Wie het waagt in gedachten ongehoorzaam te zijn of een afgunstig hart te krijgen, zal door mijn vloek en verbranding sterven. Daarbij zijn de bestuurlijke decreten van mijn koninkrijk betrokken, omdat het koninkrijk tegenwoordig al is gevormd. Maar je moet behoedzaam zijn, mijn zoon en hier niet mee omgaan alsof het een soort kapitaal is. Je moet rekening houden met Vaders hart en zo de nauwgezette inspanningen van Vader erkennen. Hieruit moet mijn zoon begrijpen van welk soort persoon ik het meest houd, van welk soort persoon ik als tweede houd, welk soort persoon ik het meest haat en welk soort persoon ik veracht. Voer de druk op jezelf niet steeds op. Wat voor gezindheid je hebt, was al van tevoren door mij bepaald en is een openbaring van een aspect van mijn goddelijke gezindheid. Leg je twijfels af. Ik koester geen haat tegen jou. Hoe moet ik dit onder woorden brengen? Begrijp je het nog steeds niet? Word je nog steeds belemmerd door je angst? Wie trouw is, wie bevlogen is, wie eerlijk is, wie bedrieglijk is: ik weet het allemaal, want zoals ik eerder heb gezegd, ik ken de situatie van de heiligen als mijn eigen handpalm.

In mijn ogen is alles al lang bereikt en geopenbaard (ik ben de God die het binnenste van mensenharten nauwkeurig bekijkt; het is alleen bedoeld om jullie het aspect van mijn normale menselijkheid te laten zien), maar voor jullie is het verborgen en nog niet tot stand gebracht. Dat komt alleen maar doordat jullie mij niet kennen. Alles ligt in mijn handen, alles is onder mijn voeten en mijn ogen nemen alles op; wie kan er ontsnappen aan mijn oordeel? Al wie onzuiver zijn, al wie dingen te verbergen hebben, al wie achter mijn rug oordelen, al wie verzet in hun hart hebben, enzovoort: alle mensen die in mijn ogen niet dierbaar zijn, moeten voor mij knielen en zich ontlasten. Misschien zullen sommige mensen nadat ze dit hebben gehoord, een beetje gemotiveerd zijn, terwijl anderen niet geloven dat het zo ernstig is. Laat mij jullie waarschuwen. Laten de wijzen zich haasten om berouw te hebben! Als je een dwaas bent, wacht dan gewoon! Zie maar eens wie rampen te verduren krijgt, wanneer de tijd is gekomen.

De hemel is nog steeds de oorspronkelijke hemel en de aarde nog steeds de oorspronkelijke aarde, maar in mijn ogen zijn hemel en aarde al veranderd en zijn ze niet meer de hemel en de aarde die ze ooit waren. Waar verwijst de hemel naar? Weten jullie dat? En waarnaar verwijst de hemel van heden? Waarnaar verwees de hemel uit het verleden? Laat mij dit aan jullie overbrengen: de hemel uit het verleden verwees naar de God in wie jullie geloofden, maar die niemand had gezien en het was de God in wie mensen in ware oprechtheid geloofden (omdat zij hem niet konden zien), terwijl de hemel van heden zowel naar mijn normale menselijkheid als naar mijn complete goddelijkheid verwijst, dat wil zeggen: deze praktische God Zelf. Het is dezelfde God, dus waarom zeg ik dat ik de nieuwe hemel ben? Dit is allemaal gericht op de opvattingen van de mens. De hemel van heden verwijst naar waar jullie je bevinden. Op de aarde uit het verleden was niet een plek die heilig was, terwijl de plaatsen waar jullie vandaag de dag heen gaan, bestempeld zijn als heilig en daarom zeg ik dat het een nieuwe aarde is. Dat ‘nieuw’ verwijst hier naar ‘heilig’. De nieuwe hemel en de nieuwe aarde zijn nu volledig gerealiseerd. Begrijpen jullie dit goed? Bladzij voor bladzij zal ik alle mysteriën voor jullie openbaren. Zorg dat je niet haastig bent, dan zullen zelfs nog grotere mysteriën aan jullie worden geopenbaard!

Vorige: Hoofdstuk 77

Volgende: Hoofdstuk 79

De wereld wordt in de laatste dagen bestookt met rampen. Welke waarschuwing geeft dat ons? En hoe kunnen wij beschermd worden door God te midden van rampen? Kijk samen met ons naar onze actuele preek die je de antwoorden zal geven.

Gerelateerde inhoud

Aan wie ben jij loyaal?

Iedere dag die jullie nu doormaken, is cruciaal en van groot belang voor jullie bestemming en lot. Daarom moeten jullie alles wat jullie...

God Zelf, de unieke I

Gods gezag (I)Mijn laatste paar communicaties gingen over Gods werk, Gods gezindheid en God Zelf. Hebben jullie na het horen van deze...

Instellingen

  • Tekst
  • Thema's

Effen kleuren

Thema's

Lettertype

Lettergrootte

Regelruimte

Regelruimte

Paginabreedte

Inhoud

Zoeken

  • Zoeken in deze tekst
  • Zoeken in dit boek