Hoofdstuk 79

Blind! Onwetend! Een berg waardeloze troep! Je scheidt mijn normale menselijkheid van mijn totale goddelijkheid! Zien jullie niet dat dit een zonde tegen mij is? Bovendien is het iets wat moeilijk te vergeven is! De praktische God is vandaag onder jullie gekomen, en toch kennen jullie maar één kant van mij – mijn normale menselijkheid – en hebben jullie mijn kant die volledig goddelijk is in het geheel niet gezien. Denk je dat ik niet weet wie mij achter mijn rug om probeert te bedriegen? Ik ben je niet aan het bekritiseren; ik kijk simpelweg om te zien welk niveau je kunt bereiken en om te zien wat er uiteindelijk van je zal worden. Honderdduizenden van mijn woorden zijn gesproken, maar toch hebben jullie heel veel slechte dingen gedaan. Waarom proberen jullie mij herhaaldelijk te bedriegen? Kijk uit dat je je leven niet verliest! Als je mijn woede tot een bepaald punt uitlokt, zal ik je geen genade tonen en zul je eruit getrapt worden. Ik zal geen rekening houden met hoe je eerder was, of je trouw of gedreven was, hoeveel je hebt rondgerend of hoezeer je je voor mij hebt ingezet; naar deze dingen zal ik helemaal niet kijken. Je hoeft me nu alleen maar uit te lokken, en ik zal je in de put van de afgrond werpen. Wie waagt er nog steeds pogingen om mij te bedriegen? Onthoud dit! Van nu af aan zal ik je, telkens wanneer ik kwaad word op wie dan ook, onmiddellijk verwijderen, zodat er in de toekomst geen moeilijkheden zullen zijn en ik je niet langer hoef te zien. Als je me tart, zal ik je ogenblikkelijk tuchtigen. Zullen jullie dit in gedachten houden? De slimmen onder jullie zouden onmiddellijk berouw moeten hebben.

Vandaag – dat wil zeggen: nu – ben ik toornig. Jullie zouden me allemaal trouw moeten zijn en je zou je hele wezen aan me moeten opofferen. Je moet niet langer tijd rekken. Als je geen acht slaat op mijn woorden, zal ik mijn hand uitstrekken en je neerslaan. Door dat te doen, zal ik mijzelf aan iedereen bekendmaken; op deze dag ben ik toornig en majesteitelijk jegens iedereen (wat zelfs nog strenger is dan mijn oordeel). Ik heb zo veel woorden gesproken, en toch hebben jullie helemaal niet gereageerd; zijn jullie werkelijk zo traag van begrip? Ik denk niet dat jullie dat zijn. Dit is de oude duivel in jullie, die niets goeds in de zin heeft. Zien jullie dit duidelijk? Haast jullie om een radicale verandering te bewerkstelligen! Vandaag is het werk van de Heilige Geest tot dit stadium gevorderd; hebben jullie het niet gezien? Mijn naam zal zich van huis tot huis verspreiden, in alle naties en in alle richtingen, en zal geroepen worden door de monden van zowel volwassenen als kinderen in de hele universum-wereld; dit is een absolute waarheid. Ik ben de unieke God Zelf en ben bovendien de enige persoon van God. Meer nog: ik, de volledigheid van het vlees, ben de volledige manifestatie van God. Eenieder die het waagt mij niet te vereren, eenieder die in zijn ogen verzet durft te tonen, en eenieder die woorden van opstandigheid tegen mij durft te spreken, zal beslist sterven door mijn vervloekingen en toorn (er zal vervloeking zijn wegens mijn toorn). Verder zal eenieder die het waagt mij niet trouw te zijn of niet als een zoon of dochter van mij te zijn, en eenieder die een poging waagt mij te misleiden, beslist sterven aan mijn haat. Mijn rechtvaardigheid, majesteit en oordeel zullen voor altijd en altijd blijven bestaan. In het begin was ik liefhebbend en genadig, maar dit is niet de gezindheid van mijn volledige goddelijkheid; alleen rechtvaardigheid, majesteit en oordeel omvatten de gezindheid van mij, de volledige God Zelf. Tijdens het Tijdperk van Genade was ik liefhebbend en genadig. Vanwege het werk dat ik moest voltooien, bezat ik goedertierenheid en genade, maar daarna waren zulke dingen niet meer nodig (en ze zijn sindsdien nooit meer nodig geweest). Het is allemaal rechtvaardigheid, majesteit en oordeel, en dit is de volledige gezindheid van mijn normale menselijkheid, gekoppeld aan mijn volledige goddelijkheid.

Degenen die mij niet kennen, zullen vergaan in de put van de afgrond, terwijl zij die zekerheid over mij hebben voor eeuwig zullen leven en verzorgd en beschermd zullen worden binnen mijn liefde. Zodra ik één enkel woord slaak, beven het hele heelal en de uiteinden van de aarde. Wie kan mijn woorden horen en niet van angst beven? Wie kan voorkomen dat verering voor mij in hem opwelt? En wie is niet in staat om uit mijn daden mijn rechtvaardigheid en majesteit te kennen! En wie kan mijn almacht en wijsheid niet in mijn daden zien! Eenieder die niet oplet, zal beslist sterven. Dit komt doordat zij die niet opletten degenen zijn die zich tegen mij verzetten en die mij niet kennen; zij zijn de aartsengel en zijn het meest roekeloos. Onderzoek julliezelf: iedereen die roekeloos, zelfgenoegzaam, verwaand en arrogant is, is beslist een object van mijn haat en zal ongetwijfeld vergaan!

Ik spreek nu de bestuurlijke decreten van mijn koninkrijk uit: alle dingen vallen binnen mijn oordeel, alle dingen vallen binnen mijn rechtvaardigheid, alle dingen vallen binnen mijn majesteit en ik oefen mijn rechtvaardigheid richting iedereen uit. Zij die zeggen in mij te geloven, maar die mij diep vanbinnen tegenspreken, of zij wier harten mij in de steek hebben gelaten, zullen eruit worden getrapt – maar alles op mijn eigen tijd. Mensen die sarcastisch over mij spreken, maar op een manier die anderen niet opmerken, zullen onmiddellijk sterven (ze zullen vergaan in geest, lichaam en ziel). Zij die degenen die ik liefheb onderdrukken of harteloos behandelen, zullen onmiddellijk door mijn toorn worden geoordeeld. Dit betekent dat mensen die jaloers zijn op degenen die ik liefheb, en die denken dat ik onrechtvaardig ben, zullen worden overgeleverd om te worden geoordeeld door degenen die ik liefheb. Allen die zich goed gedragen, die eenvoudig en eerlijk zijn (waaronder zij die geen wijsheid hebben) en die mij met toegewijde oprechtheid behandelen, zullen allemaal in mijn koninkrijk blijven. Zij die geen training hebben doorgemaakt – dat wil zeggen: die eerlijke mensen zonder wijsheid en inzicht – zullen macht hebben in mijn koninkrijk. Maar zij zijn ook behandeld en gebroken. Dat zij geen training hebben ondergaan, is niet absoluut. Veeleer is het door deze dingen dat ik iedereen mijn almacht en mijn wijsheid zal tonen. Ik zal iedereen eruit trappen die nog steeds aan mij twijfelt; ik wil niet één van hen hebben (ik verafschuw mensen die in een tijd als deze nog steeds aan mij twijfelen). Door middel van de daden die ik in het hele heelal verricht, zal ik eerlijke mensen de wonderbaarlijkheid van mijn handelingen laten zien; vervolgens zal ik hun wijsheid, inzicht en onderscheidingsvermogen laten groeien. Ik zal er ook voor zorgen dat bedrieglijke mensen als gevolg van mijn wonderbaarlijke daden in een ogenblik worden vernietigd. Alle eerstgeboren zonen die als eersten mijn naam hebben aanvaard (dat wil zeggen: die heilige en onbezoedelde, eerlijke mensen), zullen de eersten zijn die zullen intreden in het koninkrijk en naast mij over alle naties en alle volken zullen heersen. Ze zullen als koningen in het koninkrijk heersen en oordelen over alle naties en alle volken (dit verwijst naar alle eerstgeboren zonen in het koninkrijk, en niemand anders). Zij onder alle naties en alle volken die geoordeeld zijn, en die berouw hebben getoond, zullen mijn koninkrijk binnengaan en mijn volk worden, terwijl zij die koppig zijn en geen berouw hebben in de put van de afgrond zullen worden geworpen (om voor altijd te vergaan). Het oordeel in het koninkrijk zal het laatste zijn, en het zal mijn grondige reiniging van de wereld zijn. Er zullen dan geen onrecht, verdriet, tranen of verzuchtingen meer zijn, en sterker nog: er zal geen wereld meer zijn. Alles zal een manifestatie van Christus zijn en alles zal het koninkrijk van Christus zijn. Wat een glorie! Wat een glorie!

Vorige: Hoofdstuk 78

Volgende: Hoofdstuk 80

De wereld wordt in de laatste dagen bestookt met rampen. Welke waarschuwing geeft dat ons? En hoe kunnen wij beschermd worden door God te midden van rampen? Kijk samen met ons naar onze actuele preek die je de antwoorden zal geven.

Gerelateerde inhoud

Over de Bijbel (4)

Veel mensen geloven dat het begrijpen en kunnen interpreteren van de Bijbel hetzelfde is als het vinden van de ware weg. Maar is het in...

Nawoord

Al omvatten deze woorden niet alle uitingen van God, voor de mensen volstaan ze om hun doel te bereiken: God kennen en een verandering van...

Richt je meer op de realiteit

Iedereen heeft de mogelijkheid om door God vervolmaakt te worden, dus iedereen moet begrijpen wat voor soort dienst aan God het meest...

Aan wie ben jij loyaal?

Iedere dag die jullie nu doormaken, is cruciaal en van groot belang voor jullie bestemming en lot. Daarom moeten jullie alles wat jullie...

Instellingen

  • Tekst
  • Thema's

Effen kleuren

Thema's

Lettertype

Lettergrootte

Regelruimte

Regelruimte

Paginabreedte

Inhoud

Zoeken

  • Zoeken in deze tekst
  • Zoeken in dit boek