We nodigen alle zoekers van de waarheid uit om contact met ons op te nemen.

Volg het Lam en zing een nieuw lied

Effen kleuren

Thema's

Lettertype

Lettergrootte

Regelruimte

Paginabreedte

0 zoekresultaten

Geen resultaten gevonden

180 De mensheid en God delen in de gelukzaligheid van eendracht

Snelheid

180 De mensheid en God delen in de gelukzaligheid van eendracht

Vers 1

God is begonnen aan Zijn werk in het universum.

Mensen ontwaken en bewegen allen rond Zijn werk.

Wanneer God in hen ‘reist’, ontsnappen ze aan Satan,

aan zijn ketenen van kwelling, nu zijn ze voor altijd vrij.

Vers 2

Wanneer Gods dag komt zijn alle mensen vrolijk,

de droefheid in hun hart is nu voor altijd weg.

Wolken van verdriet verdwijnen

en frisse lucht stroomt vrijuit.

In ’t samenzijn van God en mens is er vreugd in overvloed.

Refrein

Als alle mensen God prijzen,

wordt Hij verhoogd in alle dingen.

De hemel lijkt blauwer,

het gras lijkt groener, bloesem bloeit.

Alles op de aarde wordt zo schitterend.

Vers 3

Van de daden van de mens kan God nu genieten,

daardoor voelt God zich niet langer bedroefd.

Met de komst van Gods dag

krijgt het leven op aarde zijn wortels terug.

Vers 4

Alle dingen op aarde herleven weer,

nemen God als de bron van hun bestaan.

Want Hij zorgt dat dingen stralen van leven,

en zo zorgt God ook dat ze stilletjes verdwijnen.

Refrein

Als alle mensen God prijzen,

wordt Hij verhoogd in alle dingen.

De hemel lijkt blauwer,

het gras lijkt groener, bloesem bloeit.

Alles op de aarde wordt zo schitterend.

Vers 5

Alle dingen wachten op bevelen uit Gods mond,

allen zijn blij met wat Hij zegt en doet.

Hij is de Allerhoogste, toch leeft Hij ook met de mens.

Hun daden geven uiting aan Gods schepping van

de hemel en de aarde.

Refrein

Als alle mensen God prijzen,

wordt Hij verhoogd in alle dingen.

De hemel lijkt blauwer,

het gras lijkt groener, bloesem bloeit.

Alles op de aarde wordt zo schitterend.

Brug

De mens doet zoals Zijn stem zegt.

De mensen in Zijn koninkrijk zijn gevuld met vreugd,

hun leven groeit.

God doet werk onder de uitverkorenen,

Zijn werk kan niet worden bezoedeld met noties van de mens,

want God doet Zijn eigen werk.

Vers 6

Wanneer God Zijn werk doet,

wordt alles veranderd en vernieuwd.

Wanneer Gods werk voltooid is, is de mens hersteld,

niet angstig meer door wat God vraagt.

Het land is gezegend met vreugd!

Refrein

Als alle mensen God prijzen,

wordt Hij verhoogd in alle dingen.

De hemel lijkt blauwer,

het gras lijkt groener, bloesem bloeit.

Alles op de aarde wordt zo schitterend.

Outro

Als het land is gevuld met vreugd’

zal God de kans grijpen om de mensheid te zegenen.

Naar ‘Hoofdstuk 33’ van ‘Gods woorden aan het hele universum’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’

Vorige:De geboden van het nieuwe tijdperk

Volgende:Elke natie vereert Almachtige God

Gerelateerde media

 • Zij, die het woord van God koesteren, zijn gezegend

  I Zij, die accepteren dat God toekijkt zijn zij die kennis van God nastreven. Zij accepteren graag Gods woorden. Ze zullen Gods erfenis en zegeningen …

 • God is de eeuwige steun van de mens

  I Hoewel Jezus is herrezen, hebben Zijn hart en werk de mens niet verlaten. Door Zijn verschijning vertelt Hij Hij is daar, in welke vorm dan ook. Hij…

 • Verloren tijd komt nooit meer terug

  I Ontwaak, broeders! Ontwaak, zusters! Gods dag is niet verlaat. Tijd is leven, tijd grijpen redt het leven. De tijd is niet ver weg! Als je examens a…

 • Lied van de overwinnaars

  Het koninkrijk groeit in deze wereld. Het ontstaat onder de mensen. Het komt op onder de mensen. Geen macht kan Gods koninkrijk vernietigen. God begeeft Zich onder Zijn mensen en leeft tezamen met Zijn volk. Iedereen die God waarlijk liefheeft, hoe gezegend zij zijn!