Hoofdstuk 64

Je moet mijn woorden niet op een absurde manier begrijpen; je moet mijn woorden vanuit alle aspecten begrijpen en ze beter proberen te bevatten en ze herhaaldelijk overwegen, niet alleen maar een dag of een nacht lang. Je weet niet wat mijn wil is of op welke manier ik moeizaam de prijs betaal; hoe kun je rekening houden met mijn wil? Zo zijn jullie mensen; je bent niet in staat om in details te treden, je richt je alleen op het oppervlakkige en kunt slechts imiteren. Hoe kun je dit spiritualiteit noemen? Het is louter de geestdrift van de mens, het is dat wat ik niet prijs en meer nog: dat wat ik verafschuw. Ik zeg je: alle dingen die ik verafschuw moeten worden geëlimineerd, in rampen wegkwijnen, en moeten mijn vuur en mijn oordeel ondergaan. Anders zullen mensen niet weten wat ‘angst’ is en zullen zij zo losbandig zijn en mij altijd met menselijke ogen aanschouwen – zo dom zijn ze! Dicht bij mij komen en met mij communiceren is de beste manier om de ideeën van Satan weg te nemen. Ik wens dat jullie allemaal in overeenstemming met deze regel handelen om te voorkomen dat jullie geoordeeld worden en verlies lijden in je leven.

De mens is zo moeilijk om mee om te gaan, hij wordt altijd beheerst door mensen, gebeurtenissen en dingen van buitenaf en onder controle van hun eigen opvattingen, zodat hij niet in staat is goed voor mij te getuigen en niet in staat om goed met mij samen te werken. Ik ondersteun en koester jullie voortdurend, maar jullie zijn gewoon niet in staat om je best te doen om met mij samen te werken. Al deze dingen drukken jullie onbegrip voor mij ruimschoots uit. Wanneer het moment komt dat je helemaal geen twijfels meer hebt over mij, kan niemand je belemmeren om de ware weg te bewandelen, en geen enkele menselijke opvatting kan je dan tegenhouden. Waarom zeg ik dit? Begrijp je werkelijk de betekenis van mijn woorden? Pas wanneer ik woorden zoals deze verduidelijk, begrijpen jullie ze een beetje. Mensen zijn zo dom en zo zwak van geest. Ze beginnen pas een beetje pijn te voelen als de naald het bot raakt. Dat wil zeggen: jij bent pas volledig overtuigd wanneer mijn woorden op de bron van jouw ziekte wijzen. Maar ook al is dit het geval, soms zijn jullie nog steeds niet bereid om mijn woorden in de praktijk te brengen en zijn jullie niet bereid om jezelf te kennen. Waarom hebben jullie op dit moment nog steeds niet gezien hoe moeilijk de mens is om mee om te gaan? Komt het doordat mijn woorden niet begrijpelijk of volkomen duidelijk gesproken zijn? Wat ik wil is dat jullie serieus en oprecht met mij samenwerken; of je nu mooi klinkende woorden spreekt of niet, zolang je bereid bent met mij samen te werken en mij met een waarachtig hart kunt aanbidden, zul je onder mijn bescherming komen. Zelfs als zulke mensen zeer onwetend zijn, zal ik hun verlichting brengen, zodat zij hun onwetendheid van zich af kunnen werpen. Dat komt omdat mijn handelingen overeenkomstig moeten zijn met wat ik zeg; ik ben de Almachtige God die nooit een belofte doet die Hij niet kan waarmaken.

Mijn wil wordt onmiddellijk geopenbaard aan alle kerken en alle eerstgeboren zonen, nooit meer zal er iets verborgen zijn, omdat de dag waarop alles geopenbaard is aangebroken is. Dat wil zeggen dat het woord ‘verborgen’ vanaf nu niet meer gebruikt zal worden, laat staan dat er nog iets verborgen zal zijn. Alle verborgen personen, gebeurtenissen en dingen moeten één voor één blootgelegd worden. Ik ben de wijze God die met volledig gezag heerst. Alle gebeurtenissen, alle dingen en ieder mens houd ik vast in mijn hand. Ik tref mijn eigen maatregelen om ze bloot te leggen, en ik zal ze allemaal, één voor één, op de juiste manier blootleggen. Ik zal ervoor zorgen dat een ieder die mij durft te bedriegen of iets voor mij durft te verbergen, nooit meer opstaat. Op deze manier zal ik actie ondernemen zodat jullie dit allemaal kunnen zien. Zie het duidelijk! De moeizame prijs die ik heb betaald, is niet voor niets, maar zal vruchten afwerpen. Een ieder die niet luistert of gehoorzaamt, zal onmiddellijk mijn oordeel ondervinden. Wie durft nog steeds tegen mij in te gaan? Jullie moeten me allemaal gehoorzamen. Ik zeg je: alles wat ik zeg en doe, elke beweging, elk idee, elk plan en elke gedachte die ik vandaag heb, zijn juist en ze laten de mens geen ruimte om na te denken. Waarom zeg ik jullie steeds weer dat je alleen maar hoeft te volgen en er niet langer over hoeft na te denken? Dit is de reden; moet ik het nog steeds verduidelijken?

Jullie opvattingen houden je tegen, maar jullie denken niet dat het komt omdat je zelf geen moeite hebt gedaan. In plaats daarvan zoeken jullie de oorzaak bij mij, en beweren jullie dat ik je niet heb verlicht – wat is dat voor onzin? Je neemt zelf geen verantwoordelijkheid en klaagt altijd tegen mij. Ik waarschuw je! Als je zo doorgaat en geen enkele prijs betaalt, word je verwijderd! Ik steek niet de hele dag redevoeringen af om jullie te intimideren. Zo is het inderdaad, en ik doe wat ik zeg. Zodra ik de woorden heb uitgesproken komen ze onmiddellijk in vervulling. Voorheen kwamen de woorden die ik sprak geleidelijk in vervulling. Maar nu staan de zaken anders, en gebeuren de dingen niet meer geleidelijk. Om het duidelijk te zeggen: ik zal niet langer druk uitoefenen en overreden, maar in plaats daarvan spoor ik jullie aan en dwing ik jullie mee te gaan. Of om het nog duidelijker te zeggen: degenen die het kunnen bijhouden doen dat; degenen die het niet kunnen bijhouden en niet verder kunnen lopen, worden geëlimineerd. In het verleden sprak ik op alle mogelijke manieren geduldig tegen jullie, maar jullie luisterden niet. Wat gaan jullie doen nu het werk tot deze fase is voortgezet? Geef je nog steeds toe aan jezelf? Dit soort persoon kan niet compleet gemaakt worden, maar zal stellig een object voor mijn eliminatie worden!

Vorige: Hoofdstuk 63

Volgende: Hoofdstuk 65

De wereld wordt in de laatste dagen bestookt met rampen. Welke waarschuwing geeft dat ons? En hoe kunnen wij beschermd worden door God te midden van rampen? Kijk samen met ons naar onze actuele preek die je de antwoorden zal geven.

Gerelateerde inhoud

Praktijk (8)

Jullie begrijpen nog altijd de verschillende aspecten van de waarheid niet, en je praktijk bevat nog altijd behoorlijk wat fouten en...

Het pad … (3)

In mijn leven geef ik altijd graag mijn lichaam en geest volledig aan God. Pas dan maakt mijn geweten me geen verwijten en heeft het...

Het pad … (1)

Niemand weet met wat voor tegenslagen hij gedurende zijn leven te maken krijgt of wat voor loutering hij zal ondergaan. Voor sommigen heeft...

Instellingen

  • Tekst
  • Thema's

Effen kleuren

Thema's

Lettertype

Lettergrootte

Regelruimte

Regelruimte

Paginabreedte

Inhoud

Zoeken

  • Zoeken in deze tekst
  • Zoeken in dit boek