Hoofdstuk 65

Mijn woorden slaan altijd de spijker op de kop, dat wil zeggen dat ze op jullie dodelijke zwakheden wijzen, anders zouden jullie nog steeds treuzelen zonder enig besef hoe laat het nu is. Weet dit! Ik gebruik de weg van de liefde om jullie te redden. Ongeacht hoe jullie zijn, zal ik de dingen die ik goedkeur zeker afmaken, zonder enige fout te maken. Kan ik, de rechtvaardige Almachtige God, een fout begaan? Is dat geen menselijke opvatting? Zeg me, is alles wat ik doe en zeg niet omwille van jullie? Sommige mensen zullen nederig zeggen: “O God, u doet alles omwille van ons, maar we weten niet hoe we met u moeten samenwerken.” Wat een onwetendheid! Zeggen dat je niet weet hoe je met mij moet samenwerken! Dit zijn allemaal schandelijke leugens! Omdat jullie dergelijke dingen zeggen, waarom slaan jullie dan in werkelijkheid herhaaldelijk acht op het vlees? Wat je zegt klinkt goed, maar je handelt niet op een makkelijke en plezierige manier. Je moet dit begrijpen: dat wat ik vandaag van jullie eis, is niet te veel gevraagd en ligt ook niet buiten jullie bereik, maar is voor de mens bereikbaar. Ik overschat jullie helemaal niet; ken ik de omvang van de vermogens van de mens soms niet? Ik begrijp het met volmaakte helderheid.

Mijn woorden verlichten jullie voortdurend, en toch zijn jullie harten te zeer verhard en zijn jullie niet in staat om met jullie geest mijn wil te vatten! Zeg me, hoe vaak heb ik jullie eraan herinnerd om je niet te richten op voedsel, kleding en uiterlijk, maar in plaats daarvan je te richten op het innerlijk leven? Maar jullie luisteren gewoon niet. Ik ben het zat om dat te zeggen. Zijn jullie zo verdoofd geworden? Zijn jullie helemaal onzinnig? Zou het kunnen dat mijn woorden voor niets gesproken zijn? Heb ik iets verkeerd gezegd? Mijn zonen! Heb achting voor mijn serieuze bedoelingen! Wanneer jullie leven gerijpt is, zal er geen reden zijn voor bezorgdheid en zal in alles voorzien worden. Het heeft geen waarde om je nu op die dingen te richten. Mijn koninkrijk is grondig gerealiseerd en openlijk in de wereld afgedaald; meer nog, dit betekent dat mijn oordeel volledig heeft plaatsgevonden. Heb je het ervaren? Het doet me geen genoegen om over jullie te oordelen, maar jullie hebben totaal geen achting voor mijn hart. Ik wens dat datgene wat jullie zullen verkrijgen, voortdurend de zorg en bescherming van mijn liefde is, en niet het ongenadige oordeel. Zou het kunnen dat jullie bereid zijn om geoordeeld te worden? Zo niet, waarom komen jullie dan niet herhaaldelijk dicht naar mij toe, en praten en communiceren jullie niet meer met mij? Jullie behandelen mij zo koud, en wanneer Satan jullie ideeën ingeeft, voelen jullie je verrukt, en denken jullie dat ze overeenkomen met je eigen wil, maar niets wat jullie doen, is omwille van mij. Verlangen jullie ernaar mij altijd zo wreed te behandelen?

Het is niet dat ik niet wens om het aan je te geven, maar dat jullie niet bereid zijn de prijs te betalen, daarom staan jullie met lege handen en hebben jullie helemaal niets. Zien jullie niet dat het werk van de Heilige Geest nu zo op volle toeren draait? Zien jullie niet dat mijn hart brandt van ongeduld? Ik vraag jullie om met mij samen te werken, maar jullie blijven onwillig. Alle rampen zullen één voor één plaatsvinden; alle naties en alle plaatsen zullen rampen ervaren – epidemieën, hongersnoden, overstromingen, droogte en aardbevingen zijn overal. Deze rampen gebeuren niet slechts op een of twee plekken, noch zullen ze in één of twee dagen voorbij zijn, maar in plaats daarvan zullen ze zich over een steeds groter gebied verspreiden, en de rampen zullen steeds zwaarder worden. Gedurende deze tijd zullen allerlei insectenplagen elkaar opvolgen en het verschijnsel van kannibalisme zal in alle plaatsen voorkomen. Dit is mijn oordeel over alle naties en volken. Mijn zonen! Jullie moeten de pijn of de ontberingen van de rampen niet ondergaan. Mijn wens voor jullie is dat jullie snel volwassen worden en zo snel mogelijk de last opnemen die op mijn schouders ligt; waarom begrijpen jullie mijn wil niet? Het werk dat eraan komt zal steeds meer inspanning vergen. Zijn jullie harten zo verhard dat je mij met mijn handen vol achterlaat, dat ik in mijn eentje zo hard moet werken? Ik zal het nog duidelijker zeggen: degenen van wie het leven volwassen wordt zullen de schuilplaats binnengaan en zullen niet de pijn of de ontberingen ondergaan; degenen van wie het leven niet volwassen wordt moeten pijn en schade ondergaan. Mijn woorden zijn toch duidelijk genoeg?

Mijn naam moet zich in alle richtingen en naar alle plaatsen verspreiden, opdat iedereen mijn heilige naam zal kennen en mij zal kennen. Mensen in alle lagen van de bevolking in de VS, Japan, Canada, Singapore, de Sovjet-Unie, Macau, Hong Kong en andere landen zullen onmiddellijk in China samendrommen, op zoek naar de ware weg. Er is aan hen al getuigenis afgelegd van mijn naam, het enige wat overblijft is dat jullie zo gauw mogelijk volwassen worden, opdat jullie hen mogen hoeden en leiden. Dit is waarom ik zeg dat het werk dat eraan komt groter zal zijn. Mijn naam zal breed circuleren in de nasleep van de rampen, en als jullie niet oppassen, dan zul je het aandeel dat van jullie zou moeten zijn kwijtraken; zijn jullie niet bang? Mijn naam breidt zich uit naar alle religies, alle lagen van de bevolking, alle naties en alle gezindten. Dit is mijn werk dat op een ordelijke manier gedaan wordt, in nauw met elkaar verbonden schakels; het gebeurt allemaal naar mijn wijze plan. Ik zou alleen willen dat jullie met elke stap vooruit zouden kunnen komen, terwijl je nauwgezet mijn voetstappen volgt.

Vorige: Hoofdstuk 64

Volgende: Hoofdstuk 66

Rampen zoals oorlogen en pandemieën komen vaak voor over de hele wereld. Hoe kunnen we de terugkeer van de Heer verwelkomen en Gods bescherming krijgen tijdens rampen? Neem deel aan onze gebedsbijeenkomst om de weg te vinden.

Gerelateerde inhoud

God Zelf, de unieke III

Gods gezag (II)Vandaag gaan we verder met onze communicatie over het onderwerp van ‘God Zelf, de unieke.’ We hebben al twee communicaties...

Werk en intrede (4)

Als de mens werkelijk kan binnengaan in overeenstemming met het werk van de Heilige Geest, zou zijn leven spoedig ontspruiten als een...

Instellingen

  • Tekst
  • Thema's

Effen kleuren

Thema's

Lettertype

Lettergrootte

Regelruimte

Regelruimte

Paginabreedte

Inhoud

Zoeken

  • Zoeken in deze tekst
  • Zoeken in dit boek