De app van De Kerk van Almachtige God

Luister naar Gods stem en verwelkom de wederkomst van Heer Jezus!

We nodigen alle zoekers van de waarheid uit om contact met ons op te nemen.

Volg het Lam en zing een nieuw lied

Effen kleuren

Thema's

Lettertype

Lettergrootte

Regelruimte

Paginabreedte

0 zoekresultaten

Geen resultaten gevonden

142 Ik zal me in alles onderwerpen aan Gods orkestraties

Snelheid

142 Ik zal me in alles onderwerpen aan Gods orkestraties

I

Oh God, U drukt de waarheid uit

om de mens te redden in de laatste dagen.

Ik heb Uw stem gehoord en ben meegenomen voor Uw troon.

Uw oordeel en Uw zuiverheid, ik kan Uw ware liefde goed zien.

Alles wat U doet is om te zuiveren en te redden.

Hoewel ik geleden heb, zie ik Uw goede wil.

Uw oordeel is liefde, ik wil U gehoorzamen in al Uw orkestraties.

Oh God, ik begrijp Uw wil.

Hetzij u Uw oordeel velt, tuchtiging, of Uw genade schenkt,

alles wat U doet, alles wat U doet redt de mens.

Oh God, U bent zo mooi, ik ben vastbesloten om U trouw te volgen.

Wat ik ook beleef, hoeveel pijn ik lijd,

ik leef slechts voor de waarheid en het leven.

II

Oh God, Uw woorden en oordeel zuiveren mij.

Als ik deze ervaar, zie ik liefde en zegen.

Wanneer U oordeelt, tuchtigt en beproeft,

bent U altijd aan mijn zijde.

U bent bij me als ik lijd, U troost me en wijst de weg.

Mensen en dingen gebruikend om mij te vervolmaken,

zodat ik U en de waarheid mag kennen.

Uw oordeel is liefde, deze zegen onthult Uw wijsheid en macht.

Oh God, ik begrijp Uw wil.

Hetzij u Uw oordeel velt, tuchtiging, of Uw genade schenkt,

alles wat U doet, alles wat U doet redt de mens.

Oh God, U bent zo mooi, ik ben vastbesloten om U trouw te volgen.

Wat ik ook beleef, hoeveel pijn ik lijd,

ik leef slechts voor de waarheid en het leven.

III

Zelfs al werd ik overgedragen aan Satans macht,

zou ik nog steeds God getuigen en loven.

God is heilig en rechtvaardig, en ik zal Hem voor altijd loven.

Oh God, ik begrijp Uw wil.

Hetzij U Uw oordeel velt, tuchtiging, of Uw genade schenkt,

alles wat U doet, alles wat U doet redt de mens.

Oh God, U bent zo mooi, ik ben vastbesloten om U trouw te volgen.

Wat ik ook beleef, hoeveel pijn ik lijd,

ik leef slechts voor de waarheid en het leven.

voor de waarheid en het leven.

Vorige:Rennen naar het pad van het licht

Volgende:De woorden in de harten van christenen

Gerelateerde media