We nodigen alle zoekers van de waarheid uit om contact met ons op te nemen.

Volg het Lam en zing een nieuw lied

Effen kleuren

Thema's

Lettertype

Lettergrootte

Regelruimte

Paginabreedte

0 zoekresultaten

Geen resultaten gevonden

38 Vreugde in het kerkelijk leven

Snelheid

38 Vreugde in het kerkelijk leven

I

Broeders en zusters, we komen voor God,

eten en drinken Zijn woorden, wat een genot.

God geeft niet om hoe goed we de waarheid zien,

maar om ons ware woord. We delen kennis en ervaring,

steunen elkaar, we gaan voorwaarts hand in hand.

We begrijpen de waarheid, reflecteren op onszelf,

zien verdorvenheid en fouten.

Gebeden zijn wat we voelen, we spreken tot God uit ons hart.

Hoe meer we over Zijn woorden en

de waarheid praten hoe meer wij ze begrijpen.

We hebben Gods liefde geproefd.

Het kerkleven brengt grote vreugde en ons leven groeit stap voor stap.

Christus’ koninkrijk is waarlijk ons thuis.

Zij die van God houden loven Hem voor eeuwig.

Alle glorie voor Almachtige God!

II

Broeders en zusters, we komen voor God,

eten en drinken Zijn woorden, wat een genot.

Wanneer we praten over de woorden van God,

wat we hebben geleerd en meegemaakt,

krijgen we verlichting van de Heilige Geest.

Gods licht schijnt op ons neer.

Het kerkleven brengt grote vreugde en ons leven groeit stap voor stap.

Christus’ koninkrijk is waarlijk ons thuis.

Zij die van God houden loven Hem voor eeuwig.

Alle glorie voor Almachtige God!

III

God schikt alles voor ons, zodat wij vervolmaakt kunnen worden.

Nu kennen we Gods wil en Zijn hart, alles is opdat wij waarheid krijgen.

Door Gods waarheid te beoefenen, Zijn woord,

krijgen we meer waarheid, meer realiteit.

Het kerkleven brengt grote vreugde en ons leven groeit stap voor stap.

Christus’ koninkrijk is waarlijk ons thuis.

Zij die van God houden loven Hem voor eeuwig.

Alle glorie voor Almachtige God! En ons leven groeit stap voor stap.

Christus’ koninkrijk is waarlijk ons thuis.

Zij die van God houden loven Hem voor eeuwig.

Alle glorie voor Almachtige God!

Onze plicht trouw vervullen, getuigenis dragen voor Gods wil.

Vorige:We kunnen niet stoppen met het zingen van liefdesliederen voor God

Volgende:We komen tezamen in de kerk

Gerelateerde media